Designforeningen ved Institutt for Informatikk

Også kjent som Defi.

Linjeforeningen ved studiet Informatikk: design, bruk og interaksjon

Søknader fra Designforeningen ved Institutt for Informatikk

År 2024

DatoLenke til møteLenke til søknad
2024-04-30 Fjerde møte vår 2024 soknad-09-defi.pdf
2024-03-19 Tredje møte vår 2024 soknad-11-defi-beerpong.pdf
2024-02-19 Andre møte vår 2024 soknad-06-defi-styremøter.pdf
2024-01-30 Første møte vår 2024 soknad-04-defi-semester.pdf

År 2023

DatoLenke til møteLenke til søknad
2023-11-24 Fjerde møte høst 2023 soknad-08-defi-engangskamera.pdf
2023-10-25 Tredje møte høst 2023 soknad-05-defi-semester.pdf
2023-08-29 Første møte høst 2023 soknad-07-defi-semester-stor-soknad.pdf
2023-05-24 Femte møte vår 2023 soknad-03-defi-prosjekt-merch.pdf
2023-04-12 Fjerde møte vår 2023 soknad-06-defi-semester.pdf
2023-03-16 Tredje møte vår 2023 soknad-02-defi.pdf
2023-01-25 Første møte vår 2023 soknad-07-defi.pdf

År 2022

DatoLenke til møteLenke til søknad
2022-11-16 Tredje møte høst 2022 soknad-09-defi.pdf
2022-10-13 Andre møte høst 2022 soknad-07-defi.pdf
2022-09-14 Første møte høst 2022 soknad-03-defi.pdf
2022-04-21 Fjerde møte vår 2022 soknad-05-defi-oppdatert.pdf
2022-03-14 Tredje møte vår 2022 soknad-04-defi.pdf
2022-02-16 Andre møte vår 2022 soknad-03-defi.pdf
2022-01-18 Første møte vår 2022 soknad-01-defi.pdf

År 2021

DatoLenke til møteLenke til søknad
2021-12-17 Femte møte høst 2021 soknad-03-defi.pdf
2021-11-16 Fjerde møte høst 2021 soknad-07-defi.pdf
2021-10-14 Tredje møte høst 2021 soknad-05-defi.pdf
2021-09-28 Sirkulasjonssaker September 2021 soknad-02-defi.pdf
2021-09-16 Andre møte høst 2021 soknad-04-defi.pdf
2021-08-12 Første møte høst 2021 soknad-02-defi.pdf
2021-06-11 Fjerde møte vår 2021 soknad-01-defi.pdf
2021-02-22 Første møte vår 2021 soknad-04-defi.pdf

År 2020

DatoLenke til møteLenke til søknad
2020-11-16 Tredje møte høst 2020 soknad-03-defi.pdf
2020-03-30 Tredje Møte Vår 2020 soknad-01-defi.pdf
2020-01-24 Første møte vår 2020 soknad-05-defi.pdf
2020-01-24 Første møte vår 2020 soknad-04-defi.pdf

År 2019

DatoLenke til møteLenke til søknad
2019-11-19 Tredje møte høst 2019 søknad-02-defi.pdf
2019-10-16 Andre møte høst 2019 søknad-02_defi.pdf
2019-08-05 Sirkulasjonsak Master hyttetur mm. /v Defi revidert_søknad-defi.pdf
2019-08-05 Sirkulasjonsak Master hyttetur mm. /v Defi Søknad-om-midler-fra-FU-til-DEFI-defi.pdf
2019-05-15 Fjerde møte vår 2019 søknad-05-DEFI-defi.pdf
2019-04-11 Tredje møte vår 2019 søknad-01-DEFi-semestersøknad-defi.pdf
2019-03-13 Andre møte vår 2019 friemidler-defi.pdf
2019-03-07 Sirkulasjonsak Linjeforeningene /v DEFI søknad-01-DEFI-Prosjektstøtte-defi.pdf

År 2018

DatoLenke til møteLenke til søknad
2018-11-16 Tredje møte høst 2018 søknad-02-defi-semesterstøtte.pdf
2018-10-30 Andre møte høst 2018 søknad-03-defi-prosjekt.pdf
2018-09-25 Første møte høst 2018 søknad_09_defi-ettersøknad.pdf
2018-05-16 Fjerde møte Vår 2018 søknad-07-defi.pdf
2018-03-15 Andre møte Vår 2018 søknad_03_defi.pdf

År 2017

DatoLenke til møteLenke til søknad
2017-11-17 Tredje møte høst 2017 søknad_04_defi.pdf
2017-05-19 Tredje møte vår 2017 søknad_08_defi.pdf
2017-05-19 Tredje møte vår 2017 søknad_07_defi_hyttetur.pdf
2017-04-05 Andre møte vår 2017 søknad_04_master_fadderuke-defi.pdf
2017-04-05 Andre møte vår 2017 søknad_03_defi.pdf
2017-02-22 Første møte vår 2017 søknad_01_defi_semesterstøtte_v17.pdf

År 2016

DatoLenke til møteLenke til søknad
2016-11-11 Fjerde møte høst 2016 søknad_02_defi_prosjektstøtte.pdf
2016-10-07 Andre møte høst 2016 søknad_01_defi_omfordeling.pdf
2016-09-02 Første møte høst 2016 søknad_02_defi_semesterstøtte.pdf
2016-05-10 Tredje møte vår 2016 søknad_09_defi_semesterstøtte.pdf
2016-05-10 Tredje møte vår 2016 søknad_08_defi_prosjekt_avslutningsfest.pdf
2016-05-10 Tredje møte vår 2016 søknad_02_defi_prosjekt_designkonkurranse.pdf

År 2015

DatoLenke til møteLenke til søknad
2015-11-27 Tredje møte høst 2015 søknad_06_defi_javafredag.pdf
2015-11-27 Tredje møte høst 2015 søknad_05_defi_prosjekt.pdf
2015-08-15 Første møte høst 2015 søknad_02_defi_driftstøtte_h15.pdf
2015-08-15 Første møte høst 2015 søknad_02_defi_budsjett.pdf
2015-08-15 Første møte høst 2015 søknad_02_defi_aktivitetsplan_h15.pdf
2015-06-12 Fjerde møte Vår 2015 søknad_04_defi_vedtekter.pdf
2015-06-12 Fjerde møte Vår 2015 søknad_04_defi_driftstøtte_h15.pdf
2015-06-12 Fjerde møte Vår 2015 søknad_04_defi_budsjett_h15.pdf