Møte i Fordelingsutvalget

2022-10-13

Andre møte høst 2022

Referent: Danial Anwar

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Semesterstøtte - SIFI

 • Summen økes med post for bankkostnader.
 • Ny sum er 12.768,-

 • Revidert søknad enstemmig vedtatt.

4.2 Prosjektstøtte - FIFI

 • Koordinator kommenterer at det er søkt om styrearrangement tidligere, og oppklarer vedtektene rundt dette.
 • Denne posten strykes.

 • Ny revidert sum: 3580,-

 • Revidert søknad enstemmig vedtatt.

4.3 Semesterstøtte - MIKRO

 • Søknad enstemmig vedtatt.

4.4 Semesterstøtte - Progsys

 • Usikkerhet rundt pris på rollup. Det blir svart at man bestiller det billigste alternativet.
 • Ang. kaffe og snacks til foreningsdagen blir det på grunn av mangel på konkret dato for foreningsdagen bestemt at man søker om dette ved en senere anledning.

 • Ny revidert sum: 3597,-

 • Revidert søknad enstemmig vedtatt.

4.5 Prosjektstøtte - Navet

 • Søknad enstemmig vedtatt.

4.6 Prosjektstøtte - Cyb

Samme som på forrige møtet.

 • Det blir kommentert at CYB tidligere ikke har søkt om midler til mindre arrangementer tiligere. Eksempelvis styremiddager o.l.
 • CYB har tidligere kun søkt penger til uforutsette kostnader og andre større poster.
 • Det blir poengtert at CYB sine inntekter gjennom deres daglige drift er årsaken til at man tidligere har brukt inntektene til å dekke kostnadene for arrangementer.

 • CYB svarer at det er en avveining. De går i null, og dersom man skal kunne betale for mindre arrangementer må man sette opp prisene. Dette er ikke ønskelig fordi det medfører en ulempe for studenter. Formålet er å fremstå litt positivt, og vise at CYB har andre arrangementer utover kaffe og alkohol.

 • Koordinator foreslår å ta opp diskusjonen i et annet formum ved en senere anledning som egner seg mer for dette, grunnet flere elementer og en mulig lang diskusjon.

 • Det blir stilt spørsmål til hvor mange som kan være med på arrangementet. Svaret er 90. Det blir poengtert at det vil være påmelding.

 • Det blir stilt spørsmål rundt oppfylling av styret, og det blir svart at det har blit gjort.

 • Total søknadssum: 32100,-

 • Søknad enstemmig vedtatt.

4.7 Prosjektstøtte - Defi

 • Det blir stilt spørsmål rundt kostnad for kun 40 deltakere. Det blir svart at det er en kostnad som må medregnes, og som skiller seg litt ut og kan derfor rettferdiggjøres. Det er heller ikke særlig dyrere enn bowling o.l.

 • Søknad enstemmig vedtatt.

4.8 Prosjektstøtte - Digitus

 • Det blir stilt spørsmål ved satsen for leie av Escape. Det blir svart at satsene er hentet fra en dialog med en fra CYB. Konklusjonen blir at summen stemmer.

 • Søknad enstemmig vedtatt.

Sak 5 Eventuelt

5.1 Retningslinje 11.3 - “Alkohol-retningslinjen”

Det har vært en del uklarheter rundt denne retningslinjen over en periode. Målet for saken er å oppklare uklarheter og diskutere i hvilken grad FU skal støtte søknader med større mengder alkohol. Gjerne ta diskusjonen internt i foreningene, så tar vi den i plenum på møte.

Vedlegg:

 1. soknad-01-sifi.pdf
 2. soknad-02-fifi.pdf
 3. soknad-03-mikro.pdf
 4. soknad-04-progsys.pdf
 5. soknad-05-navet.pdf
 6. soknad-06-cyb.pdf
 7. soknad-07-defi.pdf
 8. soknad-08-digitus.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.