Møte i Fordelingsutvalget

2023-03-16

Tredje møte vår 2023

Referent: Elias Ramsvik

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Godkjenning av agenda

Sak 3 Godkjenning av referat

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Cavafredag - Navet

4.2 Prosjektstøtte - Defi

4.3 Prosjektstøtte - LI:ST

4.4 Prosjektstøtte - Maps

4.5 Prosjektstøtte - Cybernetisk Selskab

4.6 Prosjektstøtte - ifi FOKUS

4.7 Prosjektstøtte - IF1

Sak 5 Eventuelt

Vedlegg:

 1. soknad-01-navet-cavafredag.pdf
 2. soknad-02-defi.pdf
 3. soknad-03-list-d1.pdf
 4. soknad-03-list-d2.pdf
 5. soknad-04-maps-d1.pdf
 6. soknad-04-maps-d2.pdf
 7. soknad-04-maps-d3.pdf
 8. soknad-05-cyb-d2.pdf
 9. soknad-05-cyb.pdf
 10. soknad-06-ififokus.pdf
 11. soknad-07-if1.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.