Møte i Fordelingsutvalget

2020-11-16

Tredje møte høst 2020

Referent: Jeanette Kirkerud

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Referat:

Det tredje møtet i fordelingsutvalget dette høstsemesteret holder sted over Zoom igjen, mandag 23/11, klokken 16:15. Tenk gjerne over når dere vil ha neste møtedato, så diskuterer vi om vi trenger enda et møte i desember, eller om det blir juleferie fra november :)

Dere finner zoom-link her: https://uio.zoom.us/j/8756245350?pwd=RXF0Z2x2eGhlQlViaXZ2dFpqS1RoQT09

Meeting ID: 875 624 5350 Passcode: 442401

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Prosjektstøtte - LI:ST

LIST søker i denne omgang om støtte for to måneder, men videre vil de søke om semesterstøtte for serveren.

Mikro synes dette er et godt tiltak for studentene.

Total søknadssum: 286kr Søknad enstemmig vedtatt.

4.2 Prosjektstøtte - Mikro

Mikro ser seg nødt til å stryke søknaden for filmkvelden ettersom det ikke lar seg gjennomføre dette semesteret. Søknad om frie midler står, men dette trenger ikke utvalget å stemme over.

4.3 Prosjektstøtte - Defi

Digitus stiller spørsmål rundt penger til møtemat for interne.

Søknad enstemmig vedtatt.

Sak 5 Neste møtedato

Utvalget ønsker ikke møte i desember, men saker kan tas på sirkulasjon.

FUI forteller om en mulig julekalender, men dette vil tas på sirkulasjon dersom det blir aktuelt.

Sak 6 Eventuelt

Digitus spør om pengene som er satt av til styrekos for dette semesteret kan flyttes til starten av neste semester. Koordinator forteller at dette ikke er noe problem, så lenge pengene blir brukt på samme måte.

Vedlegg:

  1. soknad-01-list.pdf
  2. soknad-02-mikro.pdf
  3. soknad-03-defi.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.