Møte i Fordelingsutvalget

2017-04-05

Andre møte vår 2017

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

 • MAPS
 • Ugyldig foreningskode: "pisk"

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkalling litt sent på fu-info mailingliste. Innkallingen enstemmig godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Sak 6.1 lagt til: “Oppdatering regnskap FU” Agendaen enstemmig godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Referat enstemmig godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Applitude søknad om Semesterstøtte

 • Diskusjon:
  • Pizza på alle appkvelder, vanlig har det kun vært 1 pizzakveld pr semester.
   • Skal være lengre arrangementer, hvor det åpner for mat oftere
   • Pizza regelen har stort sett vært rene pizza arrangementer
  • Spørsmål om styrets størrelse, de er 8
  • Diskusjon om aktivitetsnivå og styremiddag-støtte
  • Likviditetsstøtte
   • Ingen kommentarer

Søknad innvilget, 6 for 1 mot

4.2 - Foreningsfesten søknad om Prosjektstøtte

Ingen kommentarer.

Søknad innvilget, enstemmig

4.3 - DEFIs søknad om Prosjektstøtte

 • Diskusjon:
  • Ønskelig at det ventes med linjeforeningstøtte til neste møte
  • Løs diskusjon om hvordan påskeeggjakt skal gjennomføres
  • Spørsmål om de registrer medlemmer på noen måte, pr dags dato, nei

Søknad innvilget enstemmig, med unntak av linjeforeningstøtte på 1000kr som strykes. Total støtte innvilget 920kr

4.4 - DEFI søknad om Prosjektstøtte

 • Diskusjon:
  • Spørsmål om det er mulig å lage en master uke for alle masterstudenter gjennom fadderstyret.
   • For DEFI er det ønskelig å ha egen uke for bedre forholdet på forskningsgruppene siden det er så mange valg for masterstudenter i starten.
  • Diskusjon rundt om frokost og grilling burde være med ifi-fadderuka
  • Spørsmål om beløpene som er på søknaden tilknyttet hyttetur
   • Dette er anslag etter priser funnet på nett.
  • Spørsmål om de får penger fra instituttet
   • De fikk i fjor men ikke i år
  • Får skryt at de får fått støtte fra andre steder enn FU, DEFI fpr sponset hytte av forskningsgruppene: IS og DESIGN..
  • Målet med alt er å skape godt miljø på master og starte en “greie” slik at dette kan fortsette i år fremover.

Forslag om å støtte alt annet enn hyttetur, 6 for, 1 mot Forslag om å gi støtte til hyttetur 4 mot, 3 for Utvalget ønsker at DEFI skal komme tilbake med en mer detaljert søknad til hyttetur på neste møte.

4.5 - CYB søknad om Driftsstøtte

 • Diskusjon:
  • Det blir påpekt på at det kan være smart å bytte ut utstyr totalt i stedet for å reparere, evt få en serviceavtale.
  • CYB informerer om at det også er søkt ifi om midler til å dekke kostnader og at de ønsker å betale tilbake støtten om ifi tar reparasjonsutgifter,

Enstemmig godkjent

Sak 5 Oppfølging av diskusjon rundt frie midler

CYB-sitt forslag blir diskutert, kommer inn kommentarer på at forslaget kanskje ikke helt det alle har sett for seg. Det blir dratt frem at det er ønskelig for noen foreninger å endre forslaget slik at man legger noe av ansvaret på hva beløpet brukes til over på foreningene.

Forslag om å endre forlaget med å fjerne, 2,3,12,10,8, fylle ut punkt 7 og legge til at midler kommer automatisk.

Koordinator legger fram forslag til vedtak på neste møte.

Sak 6 Eventuelt

6.1 Oppdatering regnskap FU

Kristin Brænden orienterer om at overskudd fra dagen ble ca 460.000kr i 2016, navet ca 340.000kr og FU fordelte ca 420.000kr i støtte.

Vedlegg:

 1. søknad_01_applitude.pdf
 2. søknad_02_foreningsfesten.pdf
 3. søknad_03_defi.pdf
 4. søknad_04_master_fadderuke-defi.pdf
 5. søknad_05_cyb_vedlikeholdstøtte.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.