Møte i Fordelingsutvalget

2020-03-30

Tredje Møte Vår 2020

Referent: Jeanette Kirkerud

Deltagere med stemmerett:

Andre:

Referat:

Det tredje møtet i Fordelingsutvalget våren 2020 blir første etter årets Allmøte, og holdes under svært uvanlige omstendigheter.
Utvalgets nye koordinator og sekretær ønsker velkommen til Zoom-møte, 30. mars klokken 16:15. Vel møtt! Link: https://us04web.zoom.us/j/517185355

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Semesterstøtte V2020 - Defi

FUI spør om søknadsprisen på vannkoker. Defi forteller at de billigere modellene har lettere for å begynne å lekke, og de ønsker derfor å kjøpe noe som er litt dyrere slik at det varer. Defi tittet også på brukte vannkokere, men slo det fra seg på grunn av spørsmål rundt hygiene.

Dagen@ifi påpeker at eiendeler kan forsinne, spør derfor hvordan Defi tenker å oppbevare innholdet i design-boksen. Defi svarer at de i dag har flere interne som vil være med å passe på utstyret. Dagen@ifi spør om det også er søkt om penger fra programrådet til boksen. Dette er ikke gjort.

Cyb forteller om at de kan være med å støtte opplegg til spillkveld dersom det trengs.

Mikro spør om det har vært gjort et forslag på å finne brukt kjøleskap som gis bort på Finn. Defi har ikke funnet noe på Finn. LIST påpeker at det vil kunne være problemer med garantier dersom kjøleskapet kjøpes brukt på Finn.

FUI legger frem forslag om å søke insituttet for penger til kjøleskap og design-boks. Det blir stilt spørsmål om hvorfor dette er nødvendig. Koordinator orienterer om hvorfor det er ønskelig å søke instituttet for midler. toast spør om instituttet og programrådet har for vane å gi midler foreninger.

Det legges frem forslag om at det skal søkes penger fra programrådet og insituttet først, og dersom det ikke går går søknaden tilbake til FU. Nytt forslag er at postene design-boks og kjøleskap trekkes fra søknaden.

Forslaget stemmes over, men går ikke igjennom.

Stemmer om orginal søknad.

Søknad godkjent.

(Søknad overstemt senere, se 4.2 Prosjektstøtte Ettersøknad - Digitus)

4.2 Prosjektstøtte Ettersøknad - Digitus

Digitus tar begge søknadene samtidig.

Det påpekes at Digitus bør snakke med EA om modellen og størrelsen på kjøleskapet er godkjent for bruk på linjerommene. Digitus skal kontakte dem.

FUI påpeker prisen på mikrobølgeovnen og spør om det skal kjøpes inn flere. Digitus svarer at de går for noe som er litt dyrere enn de billigst modellene fordi de ønsker å kjøpe noe som varer.

FUI legger frem forslag om at støtten til kjøleskap skal settes til det samme som Defi fikk innvilget. Digitus påpeker at prisen på Defi sitt kjøleskap har økt siden søknaden ble sendt inn. Det legges frem forslag om å øke totalsummen på defi sin søknad med 230,- fremfor å trekke penger fra Digitus. FUI sier seg enig og trekker forslaget sitt.

Stemmer om Defi sin reviderte søknad: Søknad godkjent.

Stemmer om Digitus sin søknad: Søknad godkjent.

4.3 Prosjektstøtte Linjerom - Digitus

4.4 Prosjektstøtte - Mikro

4.5 Semesterstøtte V2020 - Progsys

Søknad godkjent.

4.6 Semesterstøtte V2020 - Homebrew

Søknad godkjent.

4.7 Semesterstøtte V2020 - IFI-Podcast

Ikke møtt. Søknaden blir tatt på sirkulasjon.

Eventuelt

Diskusjon om hvordan FU-møtene skal holdes fremover. Møtene vil bli holdt digitalt én gang i måneden dersom det kommer inn søknader.

Progsys spør hva som skal gjøres dersom man mister kvittering for et kjøp. Det er ønskelig at frie midler skal brukes om det er mulig. Dersom det ikke er mulig kan kontoutskrift og en utfyllende beskrivelse være nok om foreningen går god for kjøpet.

Vedlegg:

  1. soknad-01-defi.pdf
  2. soknad-02-digitus.pdf
  3. soknad-03-digitus.pdf
  4. soknad-04-mikro.pdf
  5. soknad-05-progsys.pdf
  6. soknad-06-homebrew.pdf
  7. soknad-07-ifipodcast.pdf
  8. vedlegg-01-digitus.pdf
  9. vedlegg-02-digitus.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.