Møte i Fordelingsutvalget

2019-10-16

Andre møte høst 2019

Referent: Karl Hole Totland

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

  • Ugyldig foreningskode: "studentavis"
  • MAPS

Andre:

  • Ifi-ordenen, Odd-Tørres Lunde

Det andremøte i fordelingsutvalget dette semesteret holder sted på Awk, klokken 16:15 den 16. oktober.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Ifi-galla 2019

Cateringtilbudet er en del rimeligere enn det var tidligere.

Tidligere leder i CYB nevner at cateringtilbudet fra 2016 var veldig dårlig, så det tilbudet man har nå er nærmere normalt.

Søknad godkjent.

4.2 Semesterstøtte Defi

Workshoppen har vært, og pizzabelø’et er senket til 2.074,–

Man brukte også bare 99,50 på drikke.

Innvilget sum blir derfor redusert til 5.627,–

Søknad godkjent med ovennevnte reduserte beløp.

4.3 Semesterstøtte Mikro

Defi ønsker å vite om arrangementene som Mikro holder som gjør at de kvalifiseres til 3.500,–

Mikro nevner samtlige arrangementer.

4.4 Semesterstøtte List

Fordelingsutvalget nevner at det per retningslinjene ikke støttes.

Digitus nevner at de fikk støttet til brettspill. Det nevnes at utvalget skulle fulgt bedre med her, og forslag om å trekke summen fra frie midler blir fremmet (men ikke stemt over).

Det stemmes om posten med kaffekanne skal trekkes fra. 6 for, 1 mot, 2 avholdende.

Søknad blir godkjent med redusert beløp.

4.5 Prosjektsøknad Ifi-ordenen

Godkjent.

Mistillitforslag

Maps har ikke vært tilstede ved møte den 2019-09-11, 2019-05-15 og 2019-04-11.
Dette er et brudd på §3b av utvalgets vedtekter. Styret ønsker derfor å fremme mistillit mot representanten: Maps etter §4 av vedtektene.

Selve mistillitforslaget blir ligst behandlet Ved det Tredje møtet høst 2019.

AMA Regnskapskontroll 2019

Antar et noen av dere har noen spørsmål angående regnskapskontrollen som er send ut på mail. Setter av litt tid som å svare på spørsmål.

Update stiftelse

Eventuelt

Representant Ifi-ordenen

Ifi-ordenen fremmet et ønske om at siden de fleste som sitter i Ifi-ordenen er ute i arbeidslivet, hadde det vært bedre hvis foreningene slapp å sende representanter.

Det stemmes over

Ifi-ordenens unntak godkjennes.

Eventuelt

CYB regnskapshjelp

CYB spør hvorvidt utvalget ønsker å gi støtte for regnskapsføring. Grunnen er at regnskapet fra et år tilbake har store mangler, og dermed trengs det en ekstern regnskapsfører som har ekspertise innen området for at ting skal stå i orden.

Vedlegg:

  1. Ifi-ordenen-regnskap.pdf
  2. søknad-01_cyb_Ifi-galla.pdf
  3. søknad-02_defi.pdf
  4. søknad-03-mikro.pdf
  5. søknad-04_list.pdf
  6. søknad-05_Ifi-ordenen.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.