Møte i Fordelingsutvalget

2016-05-10

Tredje møte vår 2016

Referent: Andreas Lind-Johansen

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

 • Koordinator, Andreas Lind-Johansen
 • Studentavis, Hans Petter Taugbøl Kragset
 • Defi, Magnus Søyland
 • IFI Sjakk, Joakim Lindquister
 • FIFI, Espen Wøien Olsen
 • Mikros konstruksjonslaug, Bjørn Ivar Teigen
 • Mikros konstruksjonslaug, Jesper Anderson
 • Fadderstyret, Larry Parker
 • Fadderstyret, Camilla Moldestad

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkallinga ble godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Agenda ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Referat fra forrige møte ble godkjent

Sak 4 Søknader

5.1 - Studielabben/Navets søknad om prosjektstøtte

Godkjennes enstemmig - 8 430,36 kr

5.2 - Defis søknad om semesterstøtte

Godkjennes enstemmig - 745 kr

5.3 - Defis søknad om prosjektstøtte - desigkonkurranse

 • Diskusjon
  • CYB er i mot funksjonærleie til slike arrangementer.
 • Merknader:
  • Enten må Itera betale for arrangementet, eller så får Itera ingen promotering, logo eller presentasjon og så kan FU få støttet dette.
  • FU støtter utgifter til éin skjenkemester frå CYB, øvrig behov for funksjonærer forventes at foreininga stiller sjølv.

Godkjennes enstemmig med merknader - 9.364 kr av 11.028 kr

5.4 - Defis søknad om prosjektstøtte - avslutningsfest

 • Merknader:
  • FU støtter utgifter til éin skjenkemester frå CYB, øvrig behov for funksjonærer forventes at foreininga stiller sjølv. Reduserer frå 6656 kr til 1664 kr
  • Dersom arrangementet har støtte frå andre er det viktig at dette også framgår av søknaden
  • Oppfordres til å prøve å få meir støtte frå andre stader.
  • Halverer premier frå 3000 kr til 1500 kr

Godkjennes enstemmig med merknader - 3.664 kr av 10.156 kr

5.5 - Ifi sjakks søknad om semesterstøtte

 • Diskusjon
  • Bra løysning på premie.
 • Merknader:
  • Generalforsamling reduseres frå 290 til 200 kr

Godkjennes enstemmig med merknader - 2.602 kr av 2692 kr

5.6 - Fifis søknad om semesterstøtte

 • Merknader:
  • Til neste semester forventes det at FIFI byrjar med medlemsavgift på minst 50 kr per person for å kunne fortsetje å få pengar frå FU.

Godkjennes enstemmig med merknad - 12.290 kr

5.7 - ProgNetts søknad om semesterstøtte

 • Merknader:
  • Post om styremiddag strykes
  • Sevicetorget har griller til utlån, oppfordres til å prøve å låne frå dei i staden for å kjøpe eingangsgriller.
  • Oppfordrer til å legge meir penger i griller og tilbehør og la folk ta med mat.

Godkjennes enstemmig med merknader - 2.400 kr av 5.400 kr

5.8 - Mikros søknad om semesterstøtte

 • Diskusjon
  • Presenterer prosjektet “Mikros konstruksjonslaug”
  • Fikk berre 5.000 kr av 42.500 kr frå UiOs aktivitetsmidler
  • Jobber med å søkje penger frå IFI/Studielabben og MatNat
  • Oppfordrer til å søkje frå SiOs kulturstyre

Godkjennes enstemmig - 10.349 kr

5.9 - Fadderstyrets søknad om prosjektstøtte

 • Diskusjon
  • Diskuteres at Index på sikt kanskje kan overta rollen til Ifi-blekka.
  • Gensere er ikkje notert på denne søknaden, vil komme på neste søknad.
 • Merknader:
  • Bilder, videoer og annet råmaterialle i forbindelse med rekrutteringsfilmen skal være tilgjengelig for alle ifi-foreininger utan vederlag.
  • Behandler ikkje Semesterstartsfesten/MegaGigaFest.

Godkjennes enstemmig med merknader - 30.500 kr

Vedlegg:

 1. 2016-05-10 møte i fu.docx
 2. referat_2016_05_10.pdf
 3. søknad_01_studielabben_navet_prosjekt.pdf
 4. søknad_02_defi_prosjekt_designkonkurranse.pdf
 5. søknad_03_ifi_sjakk_budsjett_2016.pdf
 6. søknad_03_ifi_sjakk_semester_v16.pdf
 7. søknad_04_fifi_semester_v16.pdf
 8. søknad_05_prognett_semester_v2016.pdf
 9. søknad_06_mikro_semesterstøtte.pdf
 10. søknad_06_mikro_vedlegg1_prosjektskildring.pdf
 11. søknad_06_mikro_vedlegg2_budsjett.pdf
 12. søknad_06_mikro_vedlegg3_detaljert_budsjett.xlsx
 13. søknad_07_fadderstyret_prosjekt_2016.pdf
 14. søknad_08_defi_prosjekt_avslutningsfest.pdf
 15. søknad_09_defi_semesterstøtte.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.