Vedtatt 2017-05-19. Endret 2022-02-16

Retningslinjer for søking om frie midler

Det er ønskelig å gi linjeforeningene og andre aktive foreninger en viss fri sum hvert semester, for å gi dem mer frihet for mer spontane eventer for studentene ved IFI. Fordelingsutvalget åpnet først for å prøve er å gi linjeforeningene en mindre sum med penger som de kan bruke fritt så lenge det ikke bryter med punktene listet under. Fra februar 2022 forsøkes det også at andre aktive foreninger ved IFI skal få den samme muligheten.

Vedtak: Programlinjeforeningene og andre aktive foreninger ved Ifi skal automatisk få fylt opp til 1500kr per semester til fri bruk med noen begrensninger.

Vedtak rundt frie midler er som følger:

  1. Frie midler kan ikke akkumuleres mellom semestrene. Hvis det er frie midler til overs på slutten av ett semester medfører det en ekvivalent mindre sum penger utgitt neste slik at man har 1500kr ved semesterstart
  2. Man skal aktivt søke om frie midler, etter at rapporter fra forrige semester har blitt gitt til FU og godkjent. Dette er endret fra tidligere automatisk utbetaling, for å forenkle FU-styret sin jobb.
  3. Man skal rapportere bruken av frie midler på linje med annen aktivitet. Med andre ord: Ingenting skal være uspesifisert
  4. Man kan ikke bruke frie midler som en buffer for ettersøking av midler. Denne oppgaven fyller allerede likvide midler potten foreninger kan bli gitt.
  5. Administrasjonskostnader (Domeneleie, bankgebyrer, etc). Dette skal inn som semesterstøtte
  6. Kursavgifter/deltakeravgifter (Typ hvis man ønsker å sende foreningen med på noe kurs som koster). Dette skal inn som prosjekt-/semesterstøtte
  7. Man skal ikke bruke frimidlene på innkjøp av alkoholholdig drikke
  8. Man skal ikke bruke frimidlene på innkjøp som i hovedsak går styret til nytte.
  9. Ved misbruk kan FU velge å ikke utbetale frie midler for 1 til 2 semestre basert på hvor grovt bruddet er. Dette er tidsbegrenset for å ikke straffefremtidige medlemmer i foreningen.
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.