Møte i Fordelingsutvalget

2023-04-12

Fjerde møte vår 2023

Referent: Elias Ramsvik

Deltagere med stemmerett:

 • Ugyldig foreningskode: ""

Representanter og observatører ikke til tilstede:

 • Ugyldig foreningskode: ""

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Godkjenning av agenda

Sak 3 Godkjenning av referat

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Semesterstøtte - IFI Sjakk

4.2 - Prosjektstøtte - IFI Sjakk

4.3 - Prosjektstøtte - LI:ST

4.4 - Semesterstøtte - Toastjærn

4.5 - Semesterstøtte - VIFI

4.6 - Semesterstøtte - Defi

4.7 - Prosjektstøtte - Digitus

4.8 - Prosjektstøtte - Digitus

4.9 - Prosjektstøtte - Cybernetisk Selskab

4.10 - Semesterstøtte - Mikro

4.11 - Prosjektstøtte - Maps

4.12 - Prosjektstøtte - ProgSys

Vedlegg:

 1. soknad-01-ifi-sjakk-drift.pdf
 2. soknad-02-ifi-sjakk-prosjekt-d1.pdf
 3. soknad-02-ifi-sjakk-prosjekt-d2.pdf
 4. soknad-03-list-prosjekt.pdf
 5. soknad-04-toastjrn-semester.pdf
 6. soknad-05-vifi-semester.pdf
 7. soknad-06-defi-semester.pdf
 8. soknad-07-digitus-prosjekt.pdf
 9. soknad-08-digitus-prosjekt.pdf
 10. soknad-09-cyb-prosjekt.pdf
 11. soknad-10-mikro-semester.pdf
 12. soknad-11-maps-prosjekt.pdf
 13. soknad-12-progsys-prosjekt.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.