Møte i Fordelingsutvalget

2021-12-17

Femte møte høst 2021

Referent: Jeanette Kirkerud

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Velkommen til høstens femte møte, og det siste for semesteret. Det er throwback friday denne gangen, så derfor kjører vi Zoom-møte for nostalgiens skyld. Det har selvfølgelig ingen ting å gjøre med smittesituasjon eller at mange studenter er på ferie. Sånt tenker ikke vi på!

Vi starter fredag 17. desember, klokken 16:15.

Link: https://uio.zoom.us/j/8756245350?pwd=RXF0Z2x2eGhlQlViaXZ2dFpqS1RoQT09

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Prosjektstøtte - LI:ST

Ettersom arrangementet allerede har blitt gjennomførta er dette en ettersøknad. Summen som ble brukt på Juleverksted endte opp på 1174kr, altså noe under budsjett.

Søknad enstemmig vedtatt.

4.2 Prosjektstøtte - LI:ST

LIST ønsker å endre lønning av SM/funksjonærer slik at det gjennomføres som leie av Escape. Dette vil koste 3660kr.

Revidert søknadssum for filmkveld: 4500 + 100 + 3660 = 8260kr

Revidert søknad enstemmig vedtatt.

4.3 Prosjektstøtte - Defi

Defi søker penger til leie av Escape med forbehold om at det muligens må utsettes til et senere tidspunkt dersom retningslinjene ikke tillater det.

Cyb gir mer informasjon angående leie/utlån av Escape. Ved leie faktureres det en timelønn, men dersom man kjenner noen som innehar kunnskapen som trengs for å holde åpent (SM og funksjonærer) kan de jobbe dersom de selv ønsker det. Arbeid ved utlån skal ikke være lønnet arbeid, men man betales med gavekort eller andre former for godtgjørelse.

Defi forteller at de vil lønne SM og funksjonærer ved godtgjørelse som ikke er penger.

Søknad enstemmig vedtatt.

4.4 Prosjektstøtte - Digitus

Cyb synes dette er veldig bra, og det er sånn utlån skal fungere.

Navet spør om dette er brukt av frie midler og hvor mye Digitus har igjen. Digitus er usikker på dette. Cyb påpeker at dette burde gå under kostnader relatert til arrangementet, og at frie midler derfor ikke skal brukes.

Dagen stiller spørsmål om støtte til alkohol. Ettersom dette er en gave, gjelder ikke de normale retningslinjene rundt alkohol. Det har også tidligere vært tradisjon å gi en flaske vin til foredragsholdere på faglige arrangementer.

Søknad enstemmig vedtatt.

Sak 5 Eventuelt

Påminnelse om ledige stillinger i FU! Koordinator og sekretær går av i februar.

Frist for regnskap og semesterrapport er satt til 01. mars.

Første møte i 2022 blir i midten januar.

Vedlegg:

  1. soknad-01-list.pdf
  2. soknad-02-list.pdf
  3. soknad-03-defi.pdf
  4. soknad-04-digitus.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.