Møte i Fordelingsutvalget

2019-11-19

Tredje møte høst 2019

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Det tredje møte i fordelingsutvalget dette semesteret holder sted på Awk, torsdag 21/11 klokken 16:15.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Godkjenning av agenda

Sak 3 Godkjenning av referat

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Hawaii Fest - Digitus

4.2 Defi

4.3 Volleyball ved Institutt for Informatikk

4.4 Mikro

4.5 Juleavslutning - Progsys

4.5 Toast

5 Mistillitforslag

Maps har ikke vært tilstede ved møte den 2019-11-16, 2019-09-11, 2019-05-15 eller 2019-04-11.
Dette er et brudd på §3b av utvalgets vedtekter.

Koordinator har forsøkt å komme i kontakt med maps, men dette har vært resultatløst. Foreningen har heller ikke hatt arrangementer på et års tid, så styret anser foreningen som inaktiv eller nedlangt.

Update 11.11.19

Styret har nå kommet i kontakt med tidligere leder av maps, og en har sammen kommet frem til at burde forsette prossessen med mistillit, da foreningen ikke er aktiv.

Foreningen eksisterer for øyeblikket kun i navn, men er ikke aktiv. Den blir sannsynligvis snart mer aktiv eller blir nedlagt. Jeg tror ikke foreningen fortjener stemmerett i FU. - Arne Tobias, tidligere leder av Maps

Om foreningen blir aktiv igjen kan en vudere medlemskap i utvalget på lik linje som andre applikanter.

Mistillitforslaget ble femmet på møte 2019-11-16 av styret vil derfor bli behandlet under dette møte.

Et vedtak om mistillit krever enstemmig flertall. Derfor er det viktig at alle har behandlet saken internt før møte.

6 Eventuelt

Vedlegg:

  1. søknad-01-digitus.pdf
  2. søknad-02-defi.pdf
  3. søknad-03-vifi.pdf
  4. søknad-04-mikro.pdf
  5. søknad-05-progsys.pdf
  6. søknad-06-toast.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.