Møte i Fordelingsutvalget

2019-11-19

Tredje møte høst 2019

Referent: Karl Hole Totland

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

  • Ugyldig foreningskode: "studentavis"
  • MAPS

Det tredje møte i fordelingsutvalget dette semesteret holder sted på Awk, torsdag 21/11 klokken 16:15.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Hawaii Fest - Digitus

Det ble ikke brukt penger på snacks. Det trekkes derfor fra 750,–.

FUI ønsker å påpeke at det har vært mye ettersøknader for tiden. Digitus spurte egentlig om muligheten til å få det som sirkulasjonssak, men FUI hadde ikke overskudd til dette.

Godkjent med redusert beløp på 2.734,–.

4.2 Defi

FUI ønsker igjen å påpeke at det er mye ettersøknader.

Søknaden blir innvilget.

4.3 Volleyball ved Institutt for Informatikk

Ikke tilstede.

4.4 Mikro

Frie midler er automatisk innvilget. : )

Juleølsmaking ble ikke holdt av Mikro.

4.5 Juleavslutning - ProgSys

FUI spør om det er nok grøt, siden beløpet var forholdsvis lite. Sivert har regna på det.

Søknad innvilget.

4.6 Toast

Toast er ikke tilstede.

5 Mistillitforslag

MAPS har ikke vært tilstede ved møte den 2019-11-16, 2019-09-11, 2019-05-15 eller 2019-04-11.
Dette er et brudd på §3b av utvalgets vedtekter.

~~Koordinator har forsøkt å komme i kontakt med maps, men dette har vært resultatløst. Foreningen har heller ikke hatt arrangementer på et års tid, så styret anser foreningen som inaktiv eller nedlangt.

Update 11.11.19

Styret har nå kommet i kontakt med tidligere leder av maps, og en har sammen kommet frem til at burde forsette prossessen med mistillit, da foreningen ikke er aktiv.

Foreningen eksisterer for øyeblikket kun i navn, men er ikke aktiv. Den blir sannsynligvis snart mer aktiv eller blir nedlagt. Jeg tror ikke foreningen fortjener stemmerett i FU. - Arne Tobias, tidligere leder av MAPS

Om foreningen blir aktiv igjen kan det vurderes medlemskap i utvalget på lik linje som andre søkerforeninger.

Mistillitforslaget ble fremmet på møte 2019-11-16 av styret vil derfor bli behandlet under dette møte.

Et vedtak om mistillit krever enstemmig flertall. Derfor er det viktig at alle har behandlet saken internt før møte.

Referat
Ikke mulig å behandle mistillitsforslaget på grunn av manglende oppmøte.

6 Flere møter i 2019

Kort og greit, er det ønskelig med enda et møte i 2019? Det blir da rundt 15. desember.

Referat
Ingen har behov for nytt møte i 2019.

7 Eventuelt

7.1 Første møte V20

Det blir foreslått å sette første søknadsfrist til midten av januar.

Forslag: Søknadsfrist 12.\ januar, møte 20.\ eller 24.

Vedlegg:

  1. søknad-01-digitus.pdf
  2. søknad-02-defi.pdf
  3. søknad-03-vifi.pdf
  4. søknad-04-mikro.pdf
  5. søknad-05-progsys.pdf
  6. søknad-06-toast.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.