Møte i Fordelingsutvalget

2016-09-02

Første møte høst 2016

Referent: Kristin Brænden

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

IFI-avisens søknad om medlemskap ble lagt til på listen IFI-ordenen ønsket sin søknad behandlet først, det ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Referat fra forrige møte ble godkjent

Sak 4 PING

Andreas orienterte om at PING har trukket seg fra fordelingsutvalget

Sak 5 Valg av økonomiansvarlig

Kristin Brænden stilte som økonomiansvarlig Enstemmig valgt

Sak 6 Behandling av søknader

6.1 - IFI-avisens søknad om å bli representanter i FU

 • Diskusjon: -Andreas bemerker at det er viktig å stille opp på møtene når man er representant.

Godkjennes enstemmig

6.2 - IFI-ordenens søknad om prosjektstøtte

 • Diskusjon:
  • Det ble stilt spørsmål om IFI-ordenen har vurdert å kjøpe inn medaljer i batch for å få det billigere. Arne opplyste om at de har stanse til riddermedaljen, som gjør at det blir billigere, men at de andre medaljene ikke deles ut ofte nok til at det er lurt å kjøpe stanse.

**Godkjennes enstemmig **

6.3 - IFI-sjakks søknad om semesterstøtte H16

 • Diskusjon:
  • Ble stilt spørsmål ved det at online-turneringen er åpen for alle. IFI-sjakk bemerket at de fleste av deltakerne er IFI-studenter

Godkjennes enstemmig

6.4 - Defis søknad om semesterstøtte

 • Diskusjon:
  • Det ble bemerket at 800 kr er mye penger å bruke på noe som er til engangsbruk
 • Merknader:
  • Kutter posten med bestikk/papptallerken/krus fra 800 kr til 500 kr

Godkjennes enstemmig med merknader - 2650 kr av 2950 kr

6.5 - Applitudes søknad om prosjektstøtte

 • Diskusjon:
  • Det ble nevnt at det vanligvis kun gis 200 kr i støtte til generalforsamling
 • Merknader:
  • Kutter posten generalforsamling fra 1000 kr til 200 kr

Godkjennes enstemmig med merknader - 797 kr av 1597 kr

6.6 - CYBs søknad om prosjektstøtte til IFI-skitur

-Diskusjon:

 • Det ble stilt spørsmål ved at man gikk akkurat i 0,0 på regnskapet fra 2016. Det ble bekreftet at dette stemte

Godkjennes enstemmig

Sak 7 Eventuelt

7.1 - Orientering om økonomien

Vår 2016 har det blitt søkt om 342 467,86 kr, vi har godkjent 292 887,86 kr av dem Vår 2015 ble det søkt om 323 151,70 kr, mens det ble utbetalt 311 287,90 kr

7.2 - Retningslinjer

Vi har i dag en del retningslinjer som følges, men som ikke er skrevet ned i retningslinjedokumentet. Andreas foreslo at disse skal legges inn i retningslinjedokumentet.
Godkjennes enstemmig

Vedlegg:

 1. referat møte 2_9-16.docx
 2. referat_2016_09_02.pdf
 3. søknad_01_ifi_sjakk_semesterstøtte_h16.pdf
 4. søknad_02_defi_semesterstøtte.pdf
 5. søknad_03_applitude_prosjektstøtte.pdf
 6. søknad_04_ifi-ordenen_prosjektstøtte.pdf
 7. søknad_05_cyb_prosjektstøtte_ifi-skitur.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.