Dokumentasjon

Veiledning for dokumentasjon

Rapport

Det en ønsker med en god rapport et et skriv som kan supplementere regnskapet. Dette er slik at en i ettertid kan se hva som er god bruk av midler og ikke. Rapportene skal også fungere som erfaringsdeling der vi kan lære av hverander og unngå å gjøre like feil, samt gjenta sukses historier. En rapport skal minimun inneholde:

 • Søknadsperiode og søknadsnummer. (Kan finnes her.)
 • Er det noe som gikk bra?
 • Er det noe som gikk dårlig?
 • Hva vil vi gjøre anderledes neste gang?
 • Er det noe utvalget burde vite? (for eksempel ved avvik fra søknad)

Regnskap

Ordinært regnskap

De fleste regnskapsprogram og maler har mulighet for å gi en god presentasjon av regnskapet, og det er akuratt de vi trenger. Minimum krav til innlevering av regnskapet er:

 • Det må være oversiktlig
 • Regnskapet skal være fullstendig
 • Regnskapspostene skal være delt opp i fornuftige deler
 • Ekstraordinære og store enkeltutgifter skal ha en tilknyttet en kommentar / forklaring

Utvidet regnskapskontroll

I tillegg til punktene over skal det i en utvidet kontroll følge med:

 • Fullstendig regnskapsbok
 • Fullstendig bilagsbok
 • Kontoutskrifter fra alle ralevante kontoer
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.