Dokumentasjon

Veiledning for dokumentasjon

Rapport

Det man ønsker med en god rapport er et skriv som kan supplere regnskapet. Dette gjøres slik at man i ettertid kan se hva som er god bruk av midler og ikke. Rapportene skal også fungere som erfaringsdeling der vi kan lære av hverandre og unngå å gjenta feil, samt gjenta suksesshistorier. En rapport må minst inneholde:

 • Søknadsperiode og søknadsnummer.
 • Er det noe som gikk bra?
 • Er det noe som gikk dårlig?
 • Hva vil vi gjøre annerledes neste gang?
 • Er det noe utvalget burde vite? (for eksempel avvik fra søknad)

Regnskap

Ordinært regnskap

De fleste regnskapsprogram og maler har mulighet til å gi en god presentasjon av regnskapet, og det er akkurat de vi trenger. Minimum krav til innlevering av regnskapet er:

 • Det må være oversiktlig
 • Regnskapet skal være fullstendig
 • Regnskapspostene skal være oppdelt på et oversiktlig vis
 • Ekstraordinære og store enkeltutgifter skal ha tilknyttet en kommentar eller forklaring

Utvidet regnskapskontroll

I tillegg til punktene over skal det i en utvidet kontroll følge med:

 • Fullstendig regnskapsbok
 • Fullstendig bilagsoversikt
 • Kontoutskrifter fra alle relevante kontoer
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.