Møte i Fordelingsutvalget

2017-05-19

Tredje møte vår 2017

Referent: Adrian Helle

Deltagere med stemmerett:

Andre:

Referat:

Sak 1 - Godkjenning av innkalling:

Innkalling godkjent

Sak 2 - Godkjenning av agenda:

Godkjent

Sak 3 - Godkjenning av referat fra forrige møte:

Godkjent

Sak 4 - Behandling av søknader:

Verdande - Prosjektstøtte ved kvinnedagen:

Kommentarer: Odd: Siden de er så opptatt, hvorfor ikke støtte?

Nora: Ikke dødsviktig å få tilbake, men det er for at de kan heller bruke det på andre ting

Odd: Foreslår å si nei til dette. Snakk heller med dagen og navet for evt låne penger til slik

Nora: Fint om relasjonen opprettholdes med ifi

Odd: Var det ikke litt spontant

Nora: Jo, men nytt styre, og vi ønsket å gjøre noe for å markere kvinnedagen

Odd: Syntes det burde stemmes ned

Nora: Prøvde å søke før

Dagen: Har studielabben sagt at de vil ha det tilbake?

Nora: Ja

Votering: 7 for, 1 mot, 0 avholdene

Maps - foredrag om rust

Maps: Ikke store greia, var et foredrag med boller og kaffe. Mer en 2 timer langt. Ca. 13 som deltok

Ingen kommentarer.

Votering: 8 for, 0 mot, 0 avholdene Maps - Open IDI

Maps: Organiseres hvert år, holdt 22. April. Skulle egentlig ha blitt søkt om før. Samme opplegg som tidligere, ballonger med helium til de som løser oppgaver, samt snacks og mat.

Kommentarer: Dagen: 1450 til helumballonger?

Maps: Tradisjon, og det har vært en del flere i år en tidligere, så derfor ble det en del mer utgifter. Burde vurdere å kutte helium i fremtiden om det blir flere.

Micro: Helium neste år?

Maps: Vil foreslå til neste styre at det kuttes. Funksjonen med ballongene er at det en del av konkurransen Odd: Poenget er at man skal kunne se hvor langt andre har kommet ved å se på antall ballonger. Er ikke det litt av greia at man ser ballongene?

Dagen: Forskjellen på helium og vanlige ballonger?

Micro: Hvor mye helium har man igjen?

Maps: Leverer tilbake tanken etter noen dager

Niko: Fremme forslag om å ikke gi fulle beløpet?

Dagen: Ja Odd: Så dagen vil votere for å stryke støtte til helium?

Dagen: Ja.

Forslag fremmet om å dekke beløpet uten helium. Forslag nedstemt.

Votering for fullt beløp: 7 for, 1 mot, 0 avstående

Ifi-sjakk - Turnering og utstyr

Kommentarer: Odd: Burde tildele 1800 i stede for 2200 siden det bare blir tilbakebetaling uansett hvis ikke alt blir brukt til turnering. Notat: Innen søknaden ble behandlet, var turneringen holdt.

Votering for 4850: 8 for, 0 mot, 0 avholdende

FUI - Styremiddag og kjøleskap

Kommentarer: Odd: Er ikke kjøleskapet en eiendel?

Fui: Joda, men det har blitt gjort unntak en del ganger

Micro: Står det et kjøleskap på kontoret?

Fui: Ja. Dagen: Forslag om ikke dekke kjøleskap

Votering for uten kjøleskap: 1 for, 7 mot, 0 avholdende Votering for fulle beløp: 7 for, 1 mot, 0 avholdende

Fadderstyret - fadderuken

Kommentarer: Odd: Styremiddagen er på 5000, så det burde nok gå ned til 3500. Budskjett: blir litt pirk, men er det ikke litt feil nummer på “kontoen”?

Fadder: Søker mindre enn sist, da det har blitt kuttet en del. Odd: Resultatet er på 34k fra i fjor, så burde det ikke kuttes med det pluss ned til 3500 på styremiddag?

Fadder: De 34k er tilbakebetalt.

Micro: 2000kr til gaffa? Trenger dere ikke mer gaffa? Fadder: Det søkes om dette i tilfelle det ikke blir nok.

Lilly: Kjøper CYB gaffa?

Odd: Blitt gjort tidligere, men usikker på om det blir gjort igjen. Fremmer forslag om å senke styremiddagbeløpet til 3500.

Nora: Litt rar måte å dele ut penger til styremiddag Niko: Burde se på det neste møte. Odd: Er det et poeng å budskjetere med vektere? Får det uansett tilbake fra matnat. Nora: Det er flott om de kan betale det der og da, siden det må legges ut før man får det tilbakebetalt.

Niko: Noterer at vektere heller blir en inntekt, siden det blir tilbakebetalt.

Forslag om å redusere søknad med 1500 kr. Forslag godkjent. Votering for støtte med 1500 lavere: 8 for, 0 mot, 0 avholdende

Fadderstyret - CTRL+ALT+DEL

Kommentarer: Odd: Når det er veldig store summer så er det flott om man kan få budskjett fra i år og forrige år. Blir da enklere å se tallene, slik at man får et bedre forhold til hva det er snakk om.

Micro: Det er fint om man kan se år for år, og burde kanskje legges inn som en standardmal?

Niko: Det kommer. Vi er smertefult klar over dette

Micro: Husker dere hva som er forandret?

Fadder: Rigg er forandret.

Votering for fullt beløp: 8 for, 0 mot, 0 avholdene

DEFI - Hyttetur

Defi (lone): På forrige møte ble det pressentert en sliten versjon som ikke var helt bra. Så derfor har søknaden blitt forbedret. Ønsker å si velkommen til nye masterstudenter. I fjor dekket Ifi dette, men dette kan de ikke dekke i år. Et opplegg for å hjelpe nye studenter til å finne ut av hvordan de skal gjøre ting. Ønsker å kjøre samme opplegg som sist. Søker om 9432kr til mat, drikke og div aktiviteter.

Dagen: Er kjøreturen opp dekket?

Defi: Ja

Dagen: Hvorfor er egenandel på 100? De fleste andre har rundt 150 - 200

Defi: Det er bare for en natt, så da blir det litt mye med mer. Samtidig er det ikke alle som overnatter så derfor blir det også vanskelig å diffe

Odd: Søknaden ser utrolig bra ut, men litt synd at ifi ikke støtter mer.

Votering for fullt beløp: 8 for, 0 mot, 0 avholdende

DEFI - Div

Kommentarer Micro: Hva er dommer-takk?

Defi: Planen er å gi en bong i takk til dommer. 5 dommere: 50 kr pr.

Votering fullt beløp: 8 for, 0 mot, 0 avholdende

Sak 5 - Frie midler

Niko: Oppfølging. Det ble fremmet et forslag om at linjeforeninger skal kunne få 1000 kr i semesteret hvor de står litt friere til hva de kan bruke det til. (men de må fortsatt rapportere det). Har folk noen kommentarer til det vedtaksforslaget som har blitt sendt ut?

Defi: Kan du forklare punkt 5 og 6?

Niko: Tanken der var at mer administrative utgifter burde heller søkes for, mens mer spontane ting vil falle under dette forslaget.

Dagen: Syntes det ser veldig bra ut

Micro: Kommer det dette semesteret?

Niko: Vi sier heller at det gjelder for høsten? Foreslår at man prøver å vedta dette.

Votering for frie midler: 8 for, 0 mot, 0 avholdende.

Sak 6 - Gi defi stemmerett

Votering for å gi defi stemmerett: 8 for, 0 mot, 0 avholdende

Sender ut innkalling til møte om ca. 2 uker

Vedlegg:

  1. søknad_01_verdande_kvinnedagen.pdf
  2. søknad_02_maps_rust.pdf
  3. søknad_03_maps_idi_open.pdf
  4. søknad_04_ifi_sjakk.pdf
  5. søknad_05_fui_semesterstøtte.pdf
  6. søknad_06_fadderuka.pdf
  7. søknad_07_defi_hyttetur.pdf
  8. søknad_08_defi.pdf
  9. søknad_09_fadderuka_fredagsfest.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.