Møte i Fordelingsutvalget

2021-06-11

Fjerde møte vår 2021

Referent: Jeanette Kirkerud

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Referat:

Hjertelig velkommen til fjerde FU møte i 2021!

Vi runder av dette semesteret med et kort gjennsyn fredag 11. juni, klokken 16:15 også denne gangen. Én søknad står på agendaen, før vi snakker kort om når vi trenger neste møte. På tampen setter også en frist for innlevering av semesterrapporter og økonomi.

Dere finner zoom-link her: https://uio.zoom.us/j/8756245350?pwd=RXF0Z2x2eGhlQlViaXZ2dFpqS1RoQT09

Meeting ID: 875 624 5350 Passcode: 442401

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Prosjektstøtte - Defi

Defi prestenterer forslaget.

Koordinator stiller spørsmål rundt detaljene i søknaden og hvordan gavekortene vil bli brukt.

Cyb påpeker at det ikke kommer tydelig frem hvorvidt gavekort til mat vil bli brukt på kun digital avslutning, eller på fysisk også. Om det blir fysisk kan man følge retningslinjene som sier 90kr per deltager. Defi er enig.

Navet foreslår å gi støtte som om det blir digitalt, men om det blir fysisk så tilbakebetales resten av pengene.

Koordinator legger frem forslag: 200kr til digital avslutning, 90kr til fysisk avslutning.
Resultat: 7 ja, 1 avholden.

Revidert søknad er enstemmig godkjent.

Sak 5 Neste møte og frister for økonomi og regnskap

Koordinator opplyser om frister for innsending. Informasjon kommer på mail.

Sak 6 Eventuelt

Vedlegg:

  1. soknad-01-defi.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.