Møte i Fordelingsutvalget

2018-09-25

Første møte høst 2018

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Deltagere med stemmerett:

Andre:

 • Applitude, Nikolas Martin
 • TOASTJÆRN, Eirik Solheim Ølberg
 • FIFI, Daniel Sharifi
 • Homebrew, Nanette Lindrupsen
 • Ifispill, Vemund Justnes
 • Defi, Kristoffer Aune Solheim
 • Cybernetisk Selskab, Adrian Helle
 • Okonomians, Andreas Nyborg Hansen
 • Koordinator, Nikolas Papaioannou
 • Diverse, En del som møtte opp som aldri talet eller representerte søknad.

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

 • Merknad
  • Det manglet klokkelett i innkalling.
  • Godkjent enstemmig

Sak 2 Godkjenning av agenda

 • Merkander:
  • Sak 5 kommer før sak 4.
  • Søknadene blir presentert i litt tilfeldig rekkefølge. Da ikke alle har tid til langt møte.
  • Ønsker at medlemmer holder seg kortfattig under møte, da det er mange saker.

Godkjent enstemmig

Sak 3 Godkjenning a referat

Godkjent enstemmig

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Progsys Hyttetur

Merknad: Trekke fra 316kr, grunnet skylig ubrukte midler.

Godkjenning enstemmig med merknader - 7429 kr

4.2 - Progsys Overhaling av bliss

Merknader: Fjerner pungt 2, infoskjerm til Bliss etter eget ønske.

Godkjenning enstemmig med merknader - 1000 kr

4.3 - Progsys Semesterstøtte

Godkjenning enstemmig - 3839 kr

4.4 - IFI-Makers

Ikke møtt til møte. Søknad avvist i sin helhet.

Trakk søknad kort til før mate.

4.5 - FIFI Semesterstøtte

Diskusjon: Spørsmål om egenandel, da dette ikke kommer god frem i søknaden.

Forslag til endring av søknad:

 • Navet forslår å senke støtte av overnatting fra 400kr til 300kr pr pers.
  • 2 for, 8 mot, 1 avholdene
 • Ønsker FU å støtte sportsrevyen for FIFI Enstemmig vedtatt.

Godkjenning enstemmig med merknader - 3360 kr

4.6 - Toastjern semesterstøtte og omgjøring

Omfordeling av 276 kr, godkjent enstemmig.

4.7 - Apptitude Fagkvelder

Godkjenning enstemmig - 4900 kr

4.8 - Cybernetisk Selskab mini-Galla

Godkjenning enstemmig - 7429 kr

4.9 - DEFI ettersøknad

Diskusjon: - Mye diskusjon rundt ansvar, og mulige reaksjoner som kan komme fra FU. Ingen ønsker å sette defi i en dårlig sitvajson, men det burde være en form for reaksjon.

Forkalg til endringer:

 • Forslag om å trekke midler, A mot B
  • A) Forsalg om å ta fra hele likviditetsstøtten på 5000kr.
   • 4 for
  • B) Forslag om å ta fra 2000kr fra likviditetstøtte og 950 kr fra firemidler (Hele det ubrukte beløp av frie midler).
   • 7 for
 • Forklag om å føre utvidet regnskapskontroll.
  • 8 for, 3 avholdene

Merknader:

 • Er skyldig 894 kr, dette blir trukket fra totalsum
 • 2000 kr blir trukket fra søknaden, dekkes av likvititetsstøtte.
 • 950 kr blir trukket fra søknaden, dekkes av friemidler.
 • FU sitt styre skal utføre utvidet regnskapskontroll.

Godkjenning enstemmig med merknader - 7313 kr

4.10 - Digitus

 • Diskusjon
  • Diskusjon rundt møtemat for interne. Viktig at dette ikke blir brukt som mat til styret. Generelt positivt til økt aktivitet.
  • Diskusjon rundt gave til møteholdere som er ansatt hos UiO. Viktig at at FU ikke “lønner” for tjenester som allerede burde vært dekket igejnnom deres stilling.

Godkjenning enstemmig - 11420 kr

4.11 - IFI Spillutvikling Workshop

Godkjenning enstemmig - 6348 kr

4.12 - LI:ST Semesterstøtte

Merknader:

 • Er skylig 4096 kr grunnet ubrukte midler. Dette blir trukket i fra total sum.
 • Godkjenning enstemmig med merknader - 3 508kr

4.13 - Navet Cava-fredag

Godkjenning enstemmig - 2600 kr

4.14 - Homebrew semesterstøtte

 • Merknader: Er skyldig 150,00 kr grunnet ubrukte midler.

Godkjenning enstemmig med merknader - 2082 kr

Sak 5 Stemmerett for Digitus

Sak kommer før behandling av søknader. Forslår de får stemmeret fra og med dette møte.

Digitus har nå vært observatører i et år (to semestre) og ønsker nå å bli medlem av FU. (…) Vennlig hilsen Julie Eldøy Leder, Digitus

Vedtak om at Digitus får stemmerett godkjennes enstemmig

Sak 6 Utleie av scene CYB har fått sponset

Hei koordinator, CYB ønsker å ta opp saken vedrørende utleie av sceneelementer innkjøpt med FU-midler. Dette ønskes gjort for å kunne 1) bidra til foreningsmiljøet når Ifi-foreningen ikke trenger sceneelementene, samt 2) kunne bidra til ytterligere innkjøp og/eller forbedringer av tilbudet. Vi ønsker saken tatt opp ettersom vi har måtte avslå akseptabel utleie av elementene grunnet problemstillingen. I første omgang ønsker vi å foreslå at CYB kan fastsette rimelige utleiepriser av elementene for å bidra til punktene nevnt over, spesifikt dermed at samtlige inntekter av utleieelementene går tilbake til forbedring av elementene eller innkjøp av nye elementer og/eller annet utstyr som går Ifis studentforeninger til gode på like vilkår som elementene. Forslaget er tatt litt ut av vinden, og vi håper på tilbakemeldinger, innspill og ev. tanker og bekymringer fra medlemmene på møtet.

Diskusjon:

 • Om CYB skal gjøre dette er det ønskelig at pengene skal gå til velikehold / utvidelse av reporoaret.
 • Ønsker at det skal bli satt en frist på 3 uker der ifi foreninger har prioritert bookingrett.
 • CYB får jobben i å sette en rimelig pris.
 • Utvalget er generelt positive til at CYB kan leie ut utstyret.

Sak 7 Oppfordring fra ordenen

Taes på møtet. Det er ønsket at foreningstyrene tenker litt over: http://ordenen.ifi.uio.no/nominate/

Sak 8 Oppdatering av rettningslinjer

Etter forespørsel fra utvalget har styret gått igjennom rettningslinjene, og oppdatert dem litt. I forslaget er det lagt til formålet til rettningslinjene, satt noen faste satser, samt fjernet ordning rundt likviditetsstøtte.

Likviditetsstøtte har blitt foreslått fjernet grunnet at det er mye uklarheter rundt bruk og ordningen har ikke helt fungert som ønsket da den ble opprettet.

Ønsker innspill på ordlyd, innhold, og eventuel godkjennelse. Se vedlegg.

Vedtatt 10 for, 1 avholdene.

Vedlegg:

 1. forslag_rettningslinjer-koordinator.pdf
 2. søknad-10-digitus-semesterstøtte.pdf
 3. søknad-11-spillutvikling-workshop.pdf
 4. søknad-12-list-semsterstøtte.pdf
 5. søknad-13-navet-cava_fredag.pdf
 6. søknad-14-Homebrew-semester.pdf
 7. søknad_01_progsys-hyttetur.pdf
 8. søknad_02_progsys-overhaling_av_bliss.pdf
 9. søknad_03_progsys-semesterstøtte.pdf
 10. søknad_04_makers-budsjett.pdf
 11. søknad_04_makers-prosjektbeskrivelse.pdf
 12. søknad_04_prosjektsøknad-makers.pdf
 13. søknad_05_fifi-semesterstøtte.pdf
 14. søknad_06_toastjern-semsterstøtte_omgjøring-toast.pdf
 15. søknad_07_applitude-fagkvelder.pdf
 16. søknad_08_cyb-prosjekt_mini_galla.pdf
 17. søknad_09_defi-ettersøknad.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.