Møte i Fordelingsutvalget

2024-04-30

Fjerde møte vår 2024

Referent: Peter Petersen-Øverleir

Deltagere med stemmerett:

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Referat:

Godkjent v/akklamasjon

Sak 2 Godkjenning av agenda

Referat:

Godkjent v/akklamasjon

Sak 3 Godkjenning av referat

Referat:

Godkjent v/akklamasjon

Sak 4 Donering av penger til veldedig formål

Ifølge vedtektene til Fordelingsutvalget, kan det doneres penger til veldedig formål. Etter et møte med Dagen og Navet, ble det bestemt at det skal doneres 225k til tre forskjellige organisasjoner, altså 75k til hver. Planen er at en komité lager en liste med forslag til organisasjoner, også lar vi ifi-studentene velge blant dem. Denne komiteen er på fem personer, fra fem forskjellige foreninger. Etter møtet blir komiteen gitt en frist på to uker til å danne listen, samt planlegge hvordan dette skal kommuniseres og håndteres opp imot studentene.

Foreslåtte medlemmer til denne komiteen er:

 • Astrid Sofie Festøy fra Navet
 • Elise Møllerstedt Gunnestad fra Dagen
 • Victor Uhnger fra List
 • Pernille Vannebo fra Defi
 • Helene Nordrum Grun fra FUI

Dette er planen for donering av midler i 2025:

For videre donering foreslås det et system der vi donerer inntektene fra FK-kiosken. Navet og Dagen kan ikke lenger motta betalingene fra kiosken, derfor foreslår vi at linjeforeningene rullerer på hvem som skal gjøre det istedenfor. Det er et makstak på 50k pr regnskapsår, derfor deler vi opp året likt mellom foreningene, som i løpet av sin rullering mottar alle inntekter fra FK-kiosken. På slutten av sin periode overfører de alle inntektene de har fått fra FK-kiosken til FU sin konto (vi kommer tilbake til dette i sak 5). Etter en full rotasjon doneres alt som er på FU sin konto til veldedighet. Vi antar at dette vil komme på rundt 100k. Dagen og Navet vil fremdeles stå for innkjøp til FK-kiosken.

Hva som har blitt donert til hvem skal presenteres på allmøte. Det er viktig at FU-koordinator som tar over, vet at det skal doneres og at det er rutiner på plass rundt dette.

Referat:

Introduksjon v/Koordinator

Spørsmål:

 • Hvorfor legger vi restriksjoner på vår bruk når vi skal gi ut over 200.000kr
  • Forklares av koordinator
 • Hvordan blir det med komitee i årene fremover
  • I første omgang er dette en slags test og vi gjør det tydeligere fremover
 • Noe oppklaringer
 • Nevnes at vedtektene krever at vi følger noen ikke-eksisterende retningslinjer og det er noe komiteen gjerne kan komme med forslag til
 • Hva tenker bedriftene om dette
  • Svares at dette er penger vi allerede har fått, og at det de velger ikke har noe særlig å si for oss
 • Nevnes at man ønsker å unngå habilitetssaker og at retningslinjene også skal ta for seg valg av komiteen og hvordan komiteen skal være utformet.

Avgjørelse - Komite og plan for donering av midler i 2024 (225k), vedtas enstemmig

Mer diskusjon rundt FK-kiosk, overordnet gikk det på hvordan praktisk gjøre det. (Noe som viser seg å være vanskelig)

Plan for videre fremgang med utforming av retningslinjer basert på forslag for donering av midler i 2025 jobbes med fram mot 2025.

Sak 5 Videreutvikling av FU

Det er viktig at vi jobber videre med å utvikle FU som et solid og velfungerende organ. Her er planen for tiden fremover:

 • Gjøre om FU til en faktisk forening med tre medlemmer. Det tredje medlemmet vil ha ansvar for nettsiden.
 • Opprette en ny web plattform for FU, som skal forenkle jobben til koordinator, inneholde en arrangementskalender, vise hva fu-støtte går til samt gjøre det enklere for fu å følge opp utbetalte midler og tilbakebetaling.
 • Finne måter å gjøre FU-vervene mer attraktive. Dette er verv som er kritiske for hele foreningslivet, så jeg vil gjerne ha inputs på hvordan man kan få flere folk til å ønske å stille. Ideelt sett burde det være konkurranse om vervene. Så tenk, hva skal til for å få DEG til å stille som koordinator?

Referat:

Framlegg v/Koordinator

(en litt vel oppstykket diskusjon rundt punktene)

Spørsmål rundt ny web plattform for FU:

 • Kan UiO bidra med noe?
  • Vanskelig å si noe på, men vi ønsker å se på alle mulige alternativer. UiO kan fort hjelpe med hosting i det minste.
 • Enighet om at man kan prøve seg opp mot UiO.
 • Spørsmål rundt hvordan ting kan funke på webplattform
  • Ikke noe svar på det da det er noe man ønsker å finne ut av

Avgjørelse - En ny web plattform for FU er noe FU ønsker (enstemmig vedtatt)

Ønsker kanskje å sette opp en komitee for å få jobbet dette fram.

FU som forening:

 • Hvordan skal det bli med hvem som sitter med kontoene
  • Fortsetter slik det er per nå, men at det bare formaliseres mer
 • (Mye små ting som jeg ikke fikk referert)

Enighet om at det skal jobbes for å gjøre FU til en faktisk forening (Enstemmig vedtatt)

Hvordan gjøre FU mer attraktivt:

 • Kanskje lettere å få folk til å stille hvis man er flere i FU
 • Er ikke de mest sosiale stillingene
 • Skal gi mer enn det tar å ha et verv
 • Større overlapp mellom gammelt og nytt styre
 • FU får bli invitert og bli “forhøyet” mer av de andre foreningene
 • Vanskelig og dumt å sette pris på arbeidet

Sak 6 Behandling av søknader

Referent måtte dra så ny referent tar over

6.1 - Semesterstøtte - IFI Padel

6.2 - Prosjektstøtte - IFI-Logen

6.3 - Semesterstøtte - BrewFi

6.4a - Prosjektstøtte - Toastjærn

6.4b - Prosjektstøtte - Toastjærn

6.5a - Prosjektstøtte - Digitus

6.5b - Prosjektstøtte - Digitus

6.5c - Prosjektstøtte - Digitus

6.5d - Prosjektstøtte - Digitus

6.5e - Prosjektstøtte - Digitus

6.5f - Prosjektstøtte - Digitus

6.6 - Prosjektstøtte - ProgSys

6.7 - Semesterstøtte - ProgSys

6.8 - Prosjektstøtte - MAPS

6.9 - Prosjektstøtte - Defi

Vedlegg:

 1. soknad-01-padl-semester.pdf
 2. soknad-02-ifilogen-styre.pdf
 3. soknad-03-brewfi-styre-vin.pdf
 4. soknad-04a-toast-jern.pdf
 5. soknad-04b-toast-mat.pdf
 6. soknad-05a-digitus-styre-internkveld.pdf
 7. soknad-05b-digitus-1010-workshop.pdf
 8. soknad-05c-digitus-grill.pdf
 9. soknad-05d-digitus-styre-internkveld.pdf
 10. soknad-05e-digitus-holmenkollstafetten.pdf
 11. soknad-05f-digitus-genfors.pdf
 12. soknad-06-progsys-os-kveld.pdf
 13. soknad-07-progsys-semester.pdf
 14. soknad-08-maps-WCFD.pdf
 15. soknad-09-defi-linjefest.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.