Møte i Fordelingsutvalget

2023-11-24

Fjerde møte høst 2023

Referent: Peter Petersen-Øverleir

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent ved akklamasjon

Sak 2 Godkjenning av agenda

Sak 5 og 6 foreslås strøket, ble strøket men sak 6 tas opp som eventuelt

Agendaen godkjennes

Sak 3 Godkjenning av referat

Forrige referat godkjennes

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Prosjektstøtte - FIFI

Gjennomgang av søknaden

Enstemmig vedtatt

(litt problematikk rundt tilbakebetaling og sum som avklares etter)

4.2 - Realitifi - Semesterstøtte

Gjennomgang av søknaden

tas opp at realitifi ikke har noen form for PR og ikke virker så særlig åpen.

7 mot, 1 avholdende

4.3 - Toastjærn - Prosjektstøtte

Gjennomgang av søknaden

blir spurt om de to toastdagene har vært, den ene har og den andre har ikke.

Enstemmig vedtatt

4.4 - Mikro - Prosjektstøtte

Gjennomgang av søknaden

Spørsmål om hyttetur og fordelingen av pengene på posten “Mat og Alkohol”, foreslås å sette 5000 maks tak på alkohol ut av potten på 16500 for “Mat og Alkohol”. Foreslås også å sette en grense på maks 125 kr alkohol per pers i tilfelle det kommer færre enn 40 kr.

Enstemmig vedtatt

4.5 - Cybernetisk Selskab - Prosjektstøtte

Gjennomgang av søknaden

(Dårlig referert siden referentt presenterer og diksuterer) Foreslås 8000 for alle slik som det dagen og navet budsjetterer med for seg selv Ble diskutert litt rundt sen bestilling og CYBs rolle i FIF

7 for, 1 imot

4.6 - VIFI - Semesterstøtte

Gjennomgang av søknaden

tas opp at sosial aften virker veldig lukket og kun for de som sitter i VIFI. Litt diverse diskusjon rundt den sosiale aftenen.

Stemmes over hele søknaden 3 mot, 5 for - ikke vedtatt

Stemmes over kun styremiddag posten - enstemmig vedtatt

4.7 - Digitus - Prosjektstøtte

Gjennomgang av søknaden

Spørsmål rundt valg av hytte, tas også opp at det er en høy sum

6 for, 2 imot (2 foreninger som ikke er tilstede) ikke vedtatt

Foreslås å endre til at FU støtter 23k istedenfor 34k - Enstemmig vedtatt

4.8 - Defi - Prosjektstøtte

Gjennomgang av søknaden

Tas opp at det er en unødvendig søknad og at summen nok kan tas fra semesterstøtte

3 for, 5 imot

4.9 - FUI - Prosjektstøtte

Gjennomgang av søknaden

Enstemmig vedtatt

4.10 - SIFI - Prosjektstøtte

Gjennomgang av søknaden

Spørsmål om fordeling av summene 2k til juleavslutningen og 1k til premier

Enstemmig vedtatt

Sak 5 Goder til FU

Se sak fra forrige måned. Er det mulig å endre ordlyden og flytte fra vedtekter til retningslinjer? Evt. forslag til andre typer goder?

Sak 6 Ekslusive arrangementer

Eventuelt

Eksklusive arrangementer

Norm per i dag er at arrangementer skal være åpne for alle ifistudenter, bør dette skrives inn i retningslinjene?

Diskusjon rundt formålet til FU og litt rundt det at alle arrangementer som støttes skal være åpne for alle IFI-studenter. (tas opp litt unntak slik som Foreningsfesten)

Oppfordrer til at det skal være åpent for alle og at hvis man ønsker at det ikke skal være åpent for alle skal det være en særdeles god grunn til det.

Vedlegg:

  1. soknad-01-fifi-semester.pdf
  2. soknad-02-realitifi-semester.pdf
  3. soknad-03-toastjærn-toastdager.pdf
  4. soknad-04-mikro-juleverksted-hyttetur-semester.pdf
  5. soknad-05-cyb-fif-h23.pdf
  6. soknad-06-vifi-semester.pdf
  7. soknad-07-digitus-hyttetur.pdf
  8. soknad-08-defi-engangskamera.pdf
  9. soknad-09-fui-gavekort.pdf
  10. soknad-10-sifi-juleavslutning-ctf.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.