Møte i Fordelingsutvalget

2022-03-14

Tredje møte vår 2022

Referent: Danial Anwar

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

 • Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

 • Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

 • Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - FIFI

 • Det blir påpekt at prisen på fotball er for høy, og om man er villig til å betale siden ting blir borte.
 • Det blir svart at det er bedre å kjøpe en kvalitetsball enn å kjøpe flere dårlige baller ofte, og at de sjelden forsvinner.
 • Kommentar om at det er noe som blir mye brukt, og at kostnaden er lav.

Søknad enstemmig vedtatt.

4.2 - Toastjærn

 • Spørsmål om hva de frie midlene skal brukes til.
 • Toastjærn svarer at det er for arrangementer og diverse.

Søknad enstemmig vedtatt.

4.3 - Progsys

 • Cyb spør om kaffen som forespørres er kanner. Det svares at det er det man har tenkt.
 • Kommer kommentar om man skal søke til at flere kan delta på bowling. Dette er noe som kan søkes til senere.
 • Det blir påpekt at digitus tidligere har fått rabatter, og at dette er noe man kan sjekke opp.

Søknad enstemmig vedtatt.

4.4 - Defi

 • Det kommenteres at flere linjer ønsker å ha felles arrangementer med programmering, og at det er noe flere linjer kan være med på
 • Det blir spurt om posten for pizza er for ettarrangement eller tre, og det svares at det er tre.
 • Det blir spurt om det er vanlig skikk å be om penger for foreningsdagen. Det blir svart at det er ønsket for å kunne gi noe ekstra til studenter. Det blir påpekt at dette kan skape presedens.

Søknad enstemmig vedtatt.

4.5 - Navet

Søknad enstemmig vedtatt.

4.6 - Cyb

 • Kommenteres om at man passer ekstra godt på neste gang ved bestilling av busser og lignende.

Søknad enstemmig vedtatt

4.7 - LI:ST

 • Ikke tilstede.

4.8 - Digitus linjeforeningsfest

 • Det blir opplyst om at lønningssystemene til Cyb skal fungere nå.
 • Det blir spurt angående taxier, og det blir svart at det kan bli sent og at det derfor er nødvendig med taxi som transport.
 • Kommentar om dette er en ny ordning, og det blir svart at dette er en praksis fra tidligere.
 • Blir spurt om det er nok med en skjengkemester, og det blir svart at det er greit med tanke på lokale.
 • Det kommenteres at det er foreningen SPF som styrer med betaling av lønn.
 • Navet sier de kan bidra med lønningssystem for Cyb, og dette er noe man kan se nærmere på.

Søknad enstemmig vedtatt.

4.9 - Digitus prosjektstøtte

 • Det poengteres at det er fint at man søker om midler, selv om man har midler til overs fra tidligere.

Søknad enstemmig vedtatt.

4.10 - Mikro

Søknad enstemmig vedtatt.

4.11 - MAPS

 • Det blir spurt om bruken av heliumtanker, og det svares at ekstra tanker kan brukes senere.
 • FUI kommenterer at man gjerne kunne sendt søknaden tidligere.
 • Det blir påpekt at man kan prøve å få midler fra instituttet.
 • Det blir kommentert at man kan promotere dette mer, og få med flere linjeforeninger.

Søknad enstemmig vedtatt.

4.12 - Cyb - FIF

 • Det blir spurt om andre foreninger deltar. Det blir svart at Dagen og Navet også vil delta
 • Reiser de som forening eller som representanter for UiO. Det blir svart at det er for å representere interessene som angår Cyb.
 • Kommentar om at det hadde vært fint å kjenne til hvilke saker som blir tatt opp, og litt hva som skjer der. Det blir svart at det skal være mulig å kunne be om mail med referat.
 • Det blir kommentert at allmøte er en fin plass for å diskutere hvilke saker som blir tatt opp.

Sak 5 Eventuelt

5.1 Cyb - Beerpong-bord

 • Cyb har et innslag om et sponset beerpong bord. IT Minds kontaktet Cyb angående sponsoravtale, men dette var ikke relevant. Ønsket å gi et beerpong bord. Dette har vært ønsket i Escape. Det skal være logo på bordet. Ønsker å spørre om dette bordet er greit.

Maps lurer på om hva som er problemet med dette. Navet svarer at dette er en billig promotering for bedriftene, og at de heller bør har bedriftspresentasjoner.

Navet kommenterer at det ikke er problematisk dersom vi maler over bordet, og at vi dermed unngår problemer.

Cyb, Navet og Dagen ser nærmere på saken.

5.2 Foreningsfest

 • Foreningsfesten 2022: Fredag 01.04.22. Dette blir en sirkulasjonssak. Det påpekes at det på noen poster i budsjettet kan forekomme endringer.

Det bekreftes at festen blir som før. Eneste endring er at all drikke bestilles gjennom Escape, og deres avtaler.

En endelig beslutning vil bli gitt i løpet av uken.

 • Det kommer en sak om at Navet neste gang søker om midler til “snacks” og brus til FU-møtene.

Vedlegg:

 1. eventuelt-02.pdf
 2. soknad-01-fifi.pdf
 3. soknad-02-toastjern.pdf
 4. soknad-03-progsys.pdf
 5. soknad-04-defi.pdf
 6. soknad-05-navet.pdf
 7. soknad-06-cyb.pdf
 8. soknad-07-list.pdf
 9. soknad-08-digitus-linjeforeningsfest.pdf
 10. soknad-09-digitus.pdf
 11. soknad-10-mikro.pdf
 12. soknad-11-maps.pdf
 13. soknad-12-cyb-fif.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.