Møte i Fordelingsutvalget

2018-11-16

Tredje møte høst 2018

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Deltagere med stemmerett:

Andre:

 • Sekretær, Andreas Nyborg Hansen
 • Koordinator, Nikolas Papaioannou
 • Ifimakers, Jarle Steinberg
 • Ifispillutvikling, Vemund Justnes

Referat:


Sted Awk 16:15

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Enstemmig godkjent uten merkad.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Styret ønker å legge til sak 5.1 Enstemmig godkjent med merkad.

Sak 3 Godkjenning av referat

Enstemmig godkjent uten merkad.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - IFI-Makers

Ifi-makers informarer om at de ikke fikk støtte fra UiOs aktivitetsmidler. De informerer også som at de har fått sponset drikke dra RedBull.

Diskusjon:

 • CYB ønsker på generelt basis at det hadde vært bedre om foreningen hadde vært litt mer nøye på søknaden.
 • CYB er positiv til prosjektet og fornøyd med at ifi-makers har søkt mindler fra andre steder.
 • Styret ønsker å vite hvordan de stiller seg ovenfor sonen.
  • Sonen ønsker ikke å støtte eksterne med materialer. Men de låner ut lokaler og verktøy.
 • Spørsmål fra flere: Hva trenger dere for holde dere gående til over nyåret.
  • De trenger 7695kr.
 • Navet ønsker å vite om FU sin støtte gåt til, da det er søkt om midler fra flere steder.
  • Ifi-Makers forkalrer at dette ikke kom frem i søknaden etter veiledning fra FUs Økonomiansvarlig.
 • Det vuderes å søke instituttet igjen, da de ikke vuderte søknaden sist.
 • Kreativt forslag fra CYB. Desverre ikke igjennomførbart.

Merknader: FU gir støtte med forbehold at Ifi-Makers forsøker å søke fra Instituttet på nytt.

Godsjennes 8 for og 3 avholdene, med merknader - 9960 kr

4.2 - Defi semesterstøtte

Diskusjon:

 • Ingen

Merknader:

 • Ingen

Godkjenning enstemmig med merknader - 820 kr

4.3 - ProgSys Rollup

Sak 4.3 og 4.4 ble diskutert som som ett, da de er identiske

Diskusjon:

 • Navet påpeker at en rollup koster ca 1200. Ikke 2000.
 • En del diskusjon om pris, og hvor en kan bestille fra.
 • CYB setter spørsmål om FU burde støtte rolluper i det hele tatt. Da vi er mange forenigner.

Merknader: Støtter opp til 1800kr, da pris er usikkert.

Godkjenning enstemmig med merknader - opp til 1800kr kr

4.4 - Spillutvikling Rollup

Merknader: Støtter opp til 1800kr, da pris er usikkert.

Godkjenning enstemmig med merknader - opp til 1800kr kr

Sak 5 Eventuelt

5.1 Planer om inviteringer og langtidsplaner for FU.

 • Blir ikke referert, da dette skal bli tatt opp på senere møter og på allmøtet.

Vedlegg:

 1. søknad-01-makers-prosjektstøtte.pdf
 2. søknad-01-makers-prosjektstøtte_V2.pdf
 3. søknad-02-defi-semesterstøtte.pdf
 4. søknad-03-progsys-rollup.pdf
 5. søknad-04-spillutvikling-rollup.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.