Møte i Fordelingsutvalget

2023-05-24

Femte møte vår 2023

Referent: Elias Ramsvik

Deltagere med stemmerett:

  • Ugyldig foreningskode: ""

Representanter og observatører ikke til tilstede:

  • Ugyldig foreningskode: ""

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Godkjenning av agenda

Sak 3 Godkjenning av referat

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Prosjektstøtte - FUI

4.2 - Prosjektstøtte - FIFI

4.3 - Prosjektstøtte - Defi

4.4 - Semesterstøtte - Toastjærn

4.5 - Prosjektstøtte - Navet

Sak 5 - Monopol

Sak 6 - Samarbeidsavtale eller utvalgte bedriftspresentasjoner

Sak 7 - Status pengebruk

Sak 8 - Eventuelt

Vedlegg:

  1. Saksoversikt monopol og bedriftskontakt.pdf
  2. soknad-01-fui-prosjekt.pdf
  3. soknad-02-fifi-prosjekt.pdf
  4. soknad-03-defi-prosjekt.pdf
  5. soknad-04-toast-semester.pdf
  6. soknad-05-navet-prosjekt.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.