Møte i Fordelingsutvalget

2023-05-24

Femte møte vår 2023

Referent: Elias Ramsvik

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

 • Toastjærn

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

 • Godkjent

  Sak 2 Godkjenning av agenda

 • Godkjent

  Sak 3 Godkjenning av referat

 • Godkjent

  Sak 4 Behandling av søknader

  4.1 - Prosjektstøtte - FUI

 • Søker om kr 5 000. Enstemmig for.

  4.2 - Prosjektstøtte - FIFI

 • Søker om kr 8 333. 8 for. 1 mot.

  4.3 - Prosjektstøtte - Defi

  4.4 - Semesterstøtte - Toastjærn

  4.5 - Prosjektstøtte - Navet

  Sak 5 - Monopol

 • Navet sitt monopol drøftes. Navet forteller at de har en avtale med IFI at de kan låne deler av sin eiendom til å holde bedriftspresentasjoner. Bestemmelsen for Navets monopol stemmes enstemmig for.

Sak 6 - Samarbeidsavtale eller utvalgte bedriftspresentasjoner

 • Navet om avstemminger. Det ble foreslått to modeller: 1) Holde ordningen som den er. 2) Det handler om at hver linjeforening får velge ut to bedrifter hver på Navets semesterplan . Disse bedriftene kan derfor holde bedriftspresentasjoner rettet spesifikt mot hver linjeforening. Medlemmer av linjeforeningen vil ha hovedprioritet på disse arrangementene. 6 for forslag 1. 3 for forslag 2.

  Sak 7 - Status pengebruk

 • Vi bruker nå litt for mye penger, mer enn dobbelt så mye av hva hva vi brukte i tidligere semestre. For eksmepel bør prosjekter over en viss størrelse søkes om før semesteret. Foreslås om å legge en prosentsats for å forhindre en uønsket høy pengebruk.

  Sak 8 - Eventuelt

Vedlegg:

 1. Saksoversikt monopol og bedriftskontakt.pdf
 2. soknad-01-fui-prosjekt.pdf
 3. soknad-02-fifi-prosjekt.pdf
 4. soknad-03-defi-prosjekt.pdf
 5. soknad-04-toast-semester.pdf
 6. soknad-05-navet-prosjekt.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.