Møte i Fordelingsutvalget

2018-03-15

Andre møte Vår 2018

Referent: Julie Eldøy

Deltagere med stemmerett:

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Agenda ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Referat fra forrige møte ble godkjent

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Digitus - Semesterstøtte

 • Diskusjon
  • Noen kommentarer på utforming av søknad. Intet viktig.
  • Spørsmål om eksamensverksted, og hvordan dette skal gjennomføres.
  • Hvordan skal dette gjøres tilgjengelig til alle
   • Tas intern og på facebook
  • FUI kommentarer: Uønskelig med medlemsavgift
   • Mikro mener det samme
   • Digitus svarer: Ingen medlemsavgift for studentene på DigØk for å delta på samtlige arrangementer.
 • Merknader:
  • Justerer pris på slippkake fra 2370kr til 2140

Godkjennes enstemmig med merknader 11313 kr

4.2 - Mikro - Prosjektstøtte

 • Diskusjon
  • CYB ønsker at det er en symbolsk egenandel på holmenkollstaffetten.
 • Merknader:
  • Mikro stryker selv post om holmenkollstafetten

Godkjennes enstemmig med merknader - 4421 kr

4.3 - Defi - Semesterstøtte

 • Diskusjon
  • Spørsmål på hvorfor nettsiden har vært registrert på privat person, og spørsmål på hvorfor siden blir registrert over på leder, nettsiden burde gå til foreningen.

Godkjennes enstemmig - 3604 kr

4.4 - Applitude - Semesterstøtte

 • Diskusjon
  • Navet lurer på om de har fått noe sponsing med finn
   • Nei det har de ikke.

Godkjennes enstemmig - 7050 kr

Eventuelt

5.1 Foreningsfesten

Joshi snakker litt om foreningsfesten, for å unngå at alt går på mail. Masse snakk. Reffereres ikke.

5.2 Foreningskontorer

Snakker litt om foreningskontoret og hvem som har ansvaret for det. Navet arrangerte ryddedag med litt hygge etter. Utgiftene til dette burde fra nå av gå via FU for å tydeliggjøre hvor pengene går.

Vedlegg:

 1. søknad_01_digitus.pdf
 2. søknad_02_mikro.pdf
 3. søknad_03_defi.pdf
 4. søknad_04_applitude.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.