Møte i Fordelingsutvalget

2023-01-25

Første møte vår 2023

Referent: Elias Ramsvik

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Velkommen til vårens aller første møte på Awk!

I tillegg til å behandle saker tar vi for oss forslag til endringer av retningslinjer og semestersøknad som diskutert i møtet vi hadde 09.01.23.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Semesterstøtte - FIFI

Ingen bemerkninger. Godkjent av en enstemmig forsamling.

4.2 Semesterstøtte - IF1

Det var kun en avklaring hvilke sesong man skulle begynnne med.

Søknaden godkjennes.

4.3 Prosjektstøtte - Output

Ingen representant. Behandlingen utsettes derfor til neste møte.

4.4 Semesterstøtte - MAPS

En stor søknad, hvor det søkes om kr 107 700.’

Søknaden godkjennes.

4.5 Semesterstøtte - Progsys

Søknaden godkjennes.

4.6 Semesterstøtte - Mikro

Søknaden godkjennes.

4.7 Semesterstøtte - Defi

Man skal helst ha ett intern-arrangement. Eventuelt kan det søkes om mer penger til arrangementet under andre poster.

Søknaden godkjennes.

4.8 Semesterstøtte - Digitus

Søknaden godkjennes.

4.9 Semesterstøtte - IFI-logen (sen innlevering)

Søknaden godkjennes.

Sak 5 Forslag til endringer av semestersøknad og retningslinjer

Det blir kommentert at spesiell høy pris kunne vært mer spesifisert, og det er konsensus om at 500 hvertfall er en spesiell høy pris. Men retningslinjen beholder spesiell høy pris for å være fleksibel og gi rom for tolkning av fremtidige utvalg.

Alle endringer blir godkjent.

Sak 6 Eventuelt

Blir anbefalt å bli med i å arrangere foreningsfesten!

Eiendelsregister og ark for personer i foreninger blir vist frem, lenke for dette blir delt på mail.

Rapport-mal blir også delt.

Blir foreslått å gi av overskuddet til veldedighet. Kommer forslag om å gjøre dette til et arrangement hvor man samler studenter og linjer for å konkurrere om å samle inn mest mulig, feks ved stafett og runder løpet hvor FU sponser en gitt sum per runde. Eller så kan man gi en gitt prosentsum av overskuddet hvert år.

Vedlegg:

  1. Endring semestersøknad.pdf
  2. soknad-01-fifi.pdf
  3. soknad-02-if1.pdf
  4. soknad-03-output.pdf
  5. soknad-04-maps.pdf
  6. soknad-05-progsys.pdf
  7. soknad-06-mikro.pdf
  8. soknad-07-defi.pdf
  9. soknad-08-digitus.pdf
  10. soknad-09-logen-sen-innsending.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.