Møte i Fordelingsutvalget

2018-10-30

Andre møte høst 2018

Referent: Andreas Nybrog Hansen

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

 • Okonomians, Andreas Nyborg Hansen
 • Koordinator, Nikolas Papaioannou

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent enstemmig

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent enstemmig

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent enstemmig

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - CYB Skitur

Cyb korrigerer noen beløp i søknaden, små beløper. Merknader:

 • CYB søker om 66 667.14,-, men ønsker kun 50 937,- utbetalt. Dette er grunnet øverskudd fra beløp i fjor.

Godkjenning enstemmig med merknader - 50 937 kr

4.2 - CYB CYB50 Galla

Diskusjon:

 • CYB støtter på 250kr pr pers utenom FU og egenandel, men CYB har ikke mulighet til å støtte mer en en total på 60 000kr.

Merknader:

 • Ved behov kan CYB etterspørre støtte for å åpne for flere plasser. Opp mot 760kr per student.

Godkjenning enstemmig med merknader - 115 000 kr

4.3 - Defi prosjekt

Diskusjon:

 • CYB ønsker å generalforsamling potten til 300kr

Merknader: Post til generalforsamling økes fra 200-300 kr

Godkjenning enstemmig med merknader - 2920 kr

4.4 - LIST Danskebåten

Diskusjon:

 • Flere hold poengterer at danskebåttur er en helt annen type tur enn hyttetur, dette er ikke det samme som som FU ønsket å åpne med endring av rettningslinjer møte den 25.09.18.

Avslått i sin helhet med: 9 mot, 0 for, 1 avholdene

4.5 - Mikro Semesterstøtte

Diskusjon:

 • Litt diskusjon rundt egenandel i Juleølsmaking. Ønske opp å skille utgifter og inntekter i søknaden i fremtiden.

Merknader:

 • Et av arrangementene har allerede vært gjennomført, da dette møtet var litt forsinket. Utvalget behandler forsatt søknaden i sin helhet, da regnskap for dette arrangementer ikke er ferdigstilt.
 • Juleølsmaking blir redusert med 3800kr, nytt beløp for Juleølsmaking er 3000kr

Godkjenning enstemmig med merknader - 10449 kr

4.6 - Progsys Smash turnering

Godkjenning enstemmig med merknader - 3520 kr

Eventuelt

Støtte til generalforsamlinger

Forslag til å øko generalforsamlingsbeløp fra 200 til 300 i rettningslinjene. Dette for å ta høyde for at utgifter har gått opp siden sist.

Enstemmig vedtatt

Støtte til forbruksvarer på linjerom

Dette burde tas med instituttet, resten tar en over frie midler.

Vedlegg:

 1. søknad-01-cyb-skitur.pdf
 2. søknad-02-cyb-cyb50_galla.pdf
 3. søknad-03-defi-prosjekt.pdf
 4. søknad-04-list-danskebåten.pdf
 5. søknad-05-mikro-semesterstøtte.pdf
 6. søknad-06-progsys-smash_turnering.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.