Møte i Fordelingsutvalget

2016-10-07

Andre møte høst 2016

Referent: Kristin Brænden

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

 • Ugyldig foreningskode: "pisk"
 • Ugyldig foreningskode: "prognett"

Andre:

Referat:

NOTE: Hans Petter Taugbøl Kraget fra IFI-avis ankom til sak 5.4

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Agenda ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjennes med merknad: Mangler navn på representant fra IFI-Avisen (Hans Petter Taugbøl Kragset)

Sak 4 Godkjenning av retningslinjer

Retningslinjene ble godkjent

Sak 5 Behandling av søknader

5.1 DEFIs søknad om omfordeling

 • Diskusjon
 • Skal det være nødvendig å måtte søke om så små beløp?

Godkjennes enstemmig

5.2 Mikros søknad om semesterstøtte

 • Diskusjon: Ble diskutert hva som er medium/høy aktivitet. Mikro valgte denne gangen å søke om styremiddag for en forening med medium aktivitet.
 • Kommentar: Til senere er det greit å huske at egenandel ikke kun gjelder øl, men også mat. Sånn regelen er skrevet i dag gjelder det kun posten som gjelder alkohol

Godkjennes enstemmig

5.3 - MAPS søknad om styremiddag

 • Diskusjon
  • Koordinator bemerker at MAPS har ettersøkt flere ganger i det siste. Det er ønskelig at man ikke ettersøker, men søker på forhånd.

Godkjennes enstemmig

5.4 - IFI-avisens søknad om pizza til foreningsdagen

 • Diskusjon
  • Er det mulig at studielaben støtter noe av beløpet til pizza? Studielaben argumenterte med at foreningene selv kan dekke beløpet siden foreningene har mye penger.
  • Mailen som ble sendt ut i forkant var kanskje noe uheldig formulert.

Godkjennes enstemmig

5.5 - CYBs søknad om prosjektstøtte til IFI-galla

Diskusjon

 • Det ble nevnt at det ble tilbakebetalt penger til FU i fjor, mens regnskapet viser at de gikk i minus

Godkjennes enstemmig

Sak 6 Eventuelt

6.1 - Internbevis CYB

Utvalget stiller seg bak at CYB gir internkort til koordinator og økonomiansvarlig i FU

6.2 - Retningslinjer for småbeløp

Fordelingsutvalget gir FU-koordinator fullmakt til å godkjenne omfordeling på summer under 200 kr

Godkjennes enstemmig

Vedlegg:

 1. referat møte 7_10-16.docx
 2. referat_2016_10_07.pdf
 3. søknad_01_defi_omfordeling.pdf
 4. søknad_02_mikro_semesterstøtte.pdf
 5. søknad_02_mikro_semesterstøtte_revidert.pdf
 6. søknad_03_maps_prosjektstøtte_styremiddag.pdf
 7. søknad_04_ifi-avis_prosjektstøtte_foreningsdag_h16.pdf
 8. søknad_05_cyb_prosjektstøtte_ifi-galla_2016.pdf
 9. søknad_05_cyb_resultatrapport_ifi-galla.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.