Møte i Fordelingsutvalget

2015-11-27

Tredje møte høst 2015

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: Joakim Lindquister

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent

2. Godkjenning av agenda

Mathias opplyser om at FUI ikke har levert rapport fra tidligere søknader som er blitt påkrevd for å få behandlet nye søknader. FUIs søknad vil derfor i denne omgang ikke bli behandlet.

3. Godkjenning av referat

Referat fra forrige møte godkjent uten merknader.

4. Behandling av søknader

4.1 Fadderstyrets søknad om omfordeling av midler

Fadderstyret redegjør for årets regnskap. Det blir opplyst om at det var antatt at pengene fadderstyret hadde tilgjengelig ved semesterstart, var nettopp tilgjengelig for bruk i fadderuka. Pengene ble brukt i fadderuka. Siden viste det seg at noe av disse pengene egentlig var bundet opp i en faktura som enda ikke var motatt.

Fadderstyret søker om omfordeling av for å dekke denne fakturaen, ved å blant annet droppe budsjettposten om styremiddag.

Fadderstyrets søknad om omfordeling godkjennes.

4.2 CYBs søknad om prosjektstøttet til tre prosjekter

CYB søker om støtte på 25 000 kr i prosjektstøtte til innkjøp av materiell for å videreføre og forbedre tilbudet til studenter fra Cybernetisk Selskabs side. Dette gjelder prosjektstøtte til espressokvern, sofagruppe og trådløs mygg.

Det blir reist forslag om å istedenfor å behandle indviduelle søknader til forskjellige prosjekter, at CYB heller søker om prissubsidier for å finansiere fortsatt lave priser i kafe/bar for studentene. Det blir bestemt at en slik eventuell ordning burde diskuteres under et eget punkt en annen gang.

Det blir diskutert hvorvidt kafedriften burde dekke innkjøp av espressomaskin selv. CYB oppfordres i fremtiden til å budsjettere med å dekke slike innkjøp selv.

CYBs søknad godkjennes.

4.3 CYBs søknad om prosjektstøtte til Ifi-skitur

CYB søker om 45 000 kr i prosjektstøtte til å arrangere en Ifi-skitur for 2016. Midlene vil utelukkende gå til å subsidiere billettprisen for deltakenede studenter.

Ole Kristan opplyser om at IFI støtter skituren med 20 000 kr.

Det blir bemerket at pristilbudet på hytter/heiskort kunne vært lagt ved søknaden.

CYBs søknad godkjennes.

4.4 Ifi Sjakks ettersøknad om semesterstøtte for høsten 2015

IFI Sjakk søker om å øke støtten med 752 kr fra forrige søknad. Pengene skal dekke porto på sjakkbrett, samt en større pokal til vinneren av Ifimesterskapet i lynsjakk.

IFI Sjakk oppfordres til å kreve medlemsavgift for å dekke endel kostnader selv.

IFI sjakks søknad godkjennes.

4.5 Defis søknad om prosjektstøtte til helgekurs

Defi søker om støtte på 3 000 kr til å arrangere kurs for designstudentene i brukerundersøkelse. Kurset skal holdes av bedriften UX Lab som er en startup som består av tidligere og nåværende IFI studenter. Støtten skal gå til

Det blir diskutert at dette er reklame for bedriften som holde kurset og at bedriften kanskje burde stå for betalingen.

Det blir kommentert at dette er et veldig godt faglig kurs med viktig tema. Videre blir det bemerket at kurset burde være åpent for alle og ikke bare for designstudenter.

Den godkjente søknaden blir totalt på 3 000 kr. Defi oppfordres til å ikke reklamere overdrevet mye for UX LAB på promoteringen for eventet.

4.6 Defis søknad om støtte til ukentlig javafredag på Euclid

Defi søker om støtte på 4 820 til ressurser de ønsker til programrommet sitt, Euclid. I tillegg handler den om ressurser til deres ukentlige arrangement, Javafredag.

Det blir bemerket at FU ikke ønsker å støtte utgifter til personlig hygene, ref. søknad om penger til antibac.

Det blir kommentert hvorvidt det er FU sin oppgave å støtte kaffetrakter og kaffe. Det finnes tilbud andre steder på IFI.

Det blir diskutert hvorvidt infotavle burde dekkes av IFI selv siden det er inventar til et undervisningsrom. Defi blir oppfordres å undersøke med IFI, og heller søke på nytt hos FU hvis det ikke lykkes .

Søknaden blir godkjent med følgende bemerkninger: Posten om antibac blir stryket. Posten om kaffetrakter blir stryket. Posten om kaffe blir stryket. Posten om infotavle blir stryket.

Den godkjente søknaden blir på totalt 3 380 kr.

5. Endring i ordlyden av likviditetstøtte

Det blir foreslått å endre begrepet om likvidetsstøtte til likvidetslån for å reflektere at det faktisk er et lån og ikke et støtte.

Jan foreslår at det blir et krav om at det leveres et balanseregnskap ved alle søknader. Der skal det reflekteres at disse pengene er et lån og ikke støtte.

6. Eventuelt

Møtet hevet kl. 13.37

Vedlegg:

 1. referat_27-11-15.odt
 2. referat_27-11-15.pdf
 3. søknad_01_fadderstyret_omfordeling.pdf
 4. søknad_01_fadderstyret_rapport_festen.pdf
 5. søknad_01_fadderstyret_rapport_uka.pdf
 6. søknad_02_cyb_prosjekt.pdf
 7. søknad_03_cyb_ifi-skitur.pdf
 8. søknad_04_ifi-sjakk_ettersokning.pdf
 9. søknad_05_defi_prosjekt.pdf
 10. søknad_06_defi_javafredag.pdf
 11. søknad_07_fui_semesterstøtte.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.