Møte i Fordelingsutvalget

2024-02-19

Andre møte vår 2024

Referent: Karishma Sharma

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent

Sak 4 Kort hilsen fra Ifi-ordenen

Gyda, stormester fra IFI-ordenen, introduserer ordnen. Oppfordrer og minner på at folk må nominiere dyktige frivillige som utmerker seg. På ifi-ordenen sin nettside.

Sak 5 Behandling av søknader

5.1 - Prosjektstøtte - Output

ikke tilstede, ikke behandlet

5.2 - Semesterstøtte - IFI Padel

ikke tilstede, ikke behandlet

5.3 - Prosjektstøtte - Digitus

Søknad badstue gjennomgås, tirsdag, lik dag som bedpress, starter sent (kl 20). Navet stiller seg negativt til at dette.

Enstemmig for

5.3b - Prosjektstøtte - Digitus

Søker om penger om mat til perlearrangement. Arrangeres 8. mars.

Enstemmig for.

5.3c - Prosjektstøtte - Digitus

Semesteravsltunignsfest 300 kr egenandel. Søker penger for totalsum, vil tilbakebetale etter egenandel har blitt betalt. Trenger penger signere kontrakt for båtleie for arrangementet: 12. juni. Økt egenandel fra ifjor. FU informerer om at risiko (tapet)🤠 evt står på dem.

Enstemmig for

5.3d - Prosjektstøtte - Digitus

Dato ikke satt, mulig ons 20. mars, ønsker samarbeid med annen forening. Har ikke tenkt å ha egenandel. FU foreslår å ta egenandel på denne type arrangement, redusere risiko for at folk ikke dukker opp: innføre egenandel så folk har insentiv til å møte opp. . Egenandel skal dette naturligvis tilbakebetales: hele søknadsbeløpet gis nå.

Enstemmig for

5.4 - Semesterstøtte - Mikro

Søknaden gjennomgås

Enstemmig for

5.5 - Prosjektstøtte - IFI-Logen

Ikke tilstede, ikke behandlet

5.6 - Driftstøtte - Defi

Søknad gjennomgås.

Enstemmig for

5.7 - Semesterstøtte - IF1

Søknad gjennomgås

Spørsmål om hvordan situasjonen var forrige semester. Hvor mye penger er brukt ift til det ble søkt om. Har pleid å være rundt 5-6 stk per arrangement. Søker om ca 2222 kr per arrangement. IF1 har påmelding og bruker dette til å bestille mat til arrangementet.

Enstemmig for

5.8 - Prosjektstøtte - IF1

Søknad gjennomgås

Dato er ikke satt. Ønsker å holde tildigere i år, ikke krasj med eksamen. Foreslått høyere egenandel siden det er dyrt arrangement for få deltagere. Egenandel økes 250kr. Rest betales tilbake.

Enstemmig for

5.9 - Prosjektstøtte - Toastjærn

Søknad gjennomgås

Enstemmig for

5.9b - Prosjektstøtte - Toastjærn

Søknad gjennomgås

Arrangement åpner opp for/dekker kostnader for da andre studenter, yey :)))

Enstemmig for

5.10 - Semesterstøtte - SIFI

Informasjon om SIFI sitt ønske om faglig tyngde på bedpresser. Dagen, Navet og SIFI har diskutert dette, prosessen er i gang.

To internarrangement, retningslinjer sier en.

Enstemming for

5.11 - Semesterstøtte - Foreningsfesten

Søknad gjennomgås.

Økning fra fjorårets: prisøkninger generelt, og ny projektor

Enstemmig for

5.12 - Semesterstøtte - RealitIFI

Ikke tilstede, ikke behandlet

Kom på allmøte neste uke!!!! :))))

Vedlegg:

 1. soknad-01-output-trykkkostnader.pdf
 2. soknad-02-ifipadel-semester.pdf
 3. soknad-03-digitus-badstue.pdf
 4. soknad-03b-digitus-perlekvelld.pdf
 5. soknad-03c-digitus-semestersluttfest.pdf
 6. soknad-03d-digitus-paintball.pdf
 7. soknad-04-mikro-semester.pdf
 8. soknad-05-ifilogen-semester.pdf
 9. soknad-06-defi-styremøter.pdf
 10. soknad-07-if1-semester.pdf
 11. soknad-08-if1-gokart.pdf
 12. soknad-09-toast-toastdag.pdf
 13. soknad-09b-toast-toastbursdag.pdf
 14. soknad-10-SIFI-semester.pdf
 15. soknad-11-foreningsfesten-2024.pdf
 16. soknad-12-realitifi-semester.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.