Møte i Fordelingsutvalget

2021-10-14

Tredje møte høst 2021

Referent: Jeanette Kirkerud

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

  • Ugyldig foreningskode: ""

Andre:

Referat:

Velkommen til vårens tredje møte, der vi eeeeendelig kan se hverandre fysisk! Jeg har ikke booket rom enda, for sånt tenker jeg ikke på lenger, men vi sikter oss inn på Awk, 14. oktober, klokken 16:15 :D

Skulle noen trenge å møte over Zoom så får vi til det også, men da trenger jeg at dere sier ifra på mail til fu-koordinator@ifi.uio.no

P.S. CYB har lagt til en hastesak som er ganske stor. Den blir tatt opp på møtet, men dere må forberede dere litt hektisk her. Vi beklager ulempene.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Semesterstøtte - MAPS

Cyb stiller spørsmål om hva slags kopper som koster 100kr per stk. MAPS opplyser om at dette er det som refereres til som en liten gave til de som holder taler. Det er altså ikke vanlige engangskopper.

Videre påpeker Cyb at retningslinjene sier at alkohol kun støttes opp mot 50%. MAPS forteller at dette er basert på Navet sin forrige søknad om Cava-fredag. Argumentasjonen er at arrangementet ikke dreier seg om alkohol, men at det først og fremst er en sosial begivenhet.

Koordinator spør hvor mange deltagere MAPS forventer. De anslår omtrent 20 deltagere.

Digitus etterspør lokasjonen for “Advent of Code”. MAPS forteller at dette er et opplegg som skal gå gjennom hele desember, med ca 1-2 arrangementer i uken.

Mikro etterspør litt mer informasjon om klistremerkene. MAPS forklarer at denne summen er satt som en øvre grense, og den er bevisst litt vag ettersom de ikke har gjort noen videre undersøkelser. Koordinator ber om at ved fremtidige søknader er det bedre om det er blir gjort mer undersøkelser slik at det blir enklere for utvalget å ta en avgjørelse.

Cyb etterspør mer informasjon om genserne og prisene. MAPS forteller at de er i gang med undersøkelsene, men ettersom de er et veldig nytt styre og det var lite aktivitet i det forrige styret mangler de litt erfaringsoverføring og kunnskap.

Koordinator foreslår at dersom klistremerker og gensere ikke er nødvendig for den neste måneden, kan disse postene utarbeides videre til neste møte.

Avstemning om å stryke genser og klistremerker: 7 ja, 1 nei, 1 avholden.

Revidert søknad: enstemmig vedtatt.

4.2 Prosjektstøtte - Toastjærn

Fui stiller spørsmål om hva “Powerpoint karaoke” er, men Toastjærn kan dessverre ikke forklare uten å ødelegge overraskelsen på arrangementet.

Søknad enstemmig vedtatt.

4.3 Prosjektstøtte - CYB

FUI etterspør hva som er status på internkortene som ble utdelt for noen år tilbake. Cyb forklarer at det var et system som dessverre ikke fungerte. Kortene ble ofte ikke sendt videre som tiltenkt, og kortene forsvant stadig.

Koordinator spør hvorfor dette ikke ha blitt søkt om tidligere ettersom det har vært et behov over lengre tid. Cyb har hatt høy terskel for å søke FU om penger, men nå som de har hatt tilnærmet null inntekt over lengre tid går ikke dette lenger.

Navet påpeker at MAPS bør ta en prat med Cyb om klistremerker. Videre ønsker navet at dersom støtte for styremiddag for to styrer går igjennom, bør det være en revurdering av retningslinjene. Navet vil legge frem et forslag ved neste møte som går ut på at støtten baseres på antall medlemmer i styret.

Søknad enstemmig vedtatt.

4.4 Prosjektstøtte - LI:ST

List forteller at penger til mat på hytteturen støttes av LTG (forskningsgruppen til Språk).

FUI spør om gratis kaffe vil gå utover driften til Cyb. Cyb forteller at de ikke tjener noe penger på kaffe, men de anser ikke svart kaffe på linjerom som en konkurranse mot kaféen. Cyb forteller videre at List kan kjøpe kaffe direkte fra Cyb. Det blir enighet om at dette gjøres fra og med neste semester.

Søknad enstemmig vedtatt.

4.5 Prosjektstøtte - Defi

Cyb spør om Defi har undersøkt hvorvidt det er utforsket andre muligheter enn å betale funkene. Cyb forteller at det er mulig å blant annet å lære opp og bruke egne sjenkemestere for å få det billigere.

List savner en litt mer spesifikk utredelse av søknadssummen for leie av escape. Defi tar det til seg og skal sørge for at det ikke gjentar seg.

4.6 Semesterstøtte - Progsys

List spør om støtte til mat på hyttetur. Koordinator opplyser om at ettersom det kun søkes om 150 per pers følger dette retningslinjene.

Søknad enstemmig vedtatt.

4.7 Prosjektstøtte - FIFI

FIFI opplyser om at posten “Landslagskamp” kostet mindre en antatt. Dette trekkes fra total søknadssum.

FUI foreslår at ved arrangementer hvor man melder seg på før billettene er kjøpt, kan det være lurt å kreve inn en liten symbolsk sum i form av egenandel, slik at man vet at folk dukker opp. (Dette arrangementet har alt blitt gjennomført, men det kan gjøres til neste gang).

Koordinator opplyser om at søknader slik som dette (støtte til kamp) har normalt ikke blitt støttet. Det betyr ikke at det ikke går igjennom, men man bør unngå ettersøknader. Dette er fordi de vil gjøre det vanskelig for utvalget og si nei.

Styremiddag økes til 2500, slik at det følger satsene.

Revidert søknadssum: 8 ja, 1 avholden

4.8 Prosjektstøtte - CYB

Navet stiller spørsmål om hvorfor det søkes om mva. Navet opplyser videre at ettersom Cyb serverer mat og drikke skal dette ikke være nødvendig å betale. Cyb er usikker på om man kan skrive det av når det er et “event”.

Gallakomiteen legger frem et ønske om å få dette utbetalt ettersom Cyb ikke har midler til å dekke denne posten, selv om det er midlertidig. Cyb skal undersøke videre, og dersom de får tilbake pengene vil FU tilbakebetales.

FUI påpeker at det var lite promotering rundt dette arrangementet. For dyre arrangementer bør det settes en offisiell dag og tidspunkt hvor påmelding åpnes. Utvalget sier seg helt enig i at dette bør bli standard (slik som ved ifi-skitur).

Søknad enstemmig vedtatt.

Sak 5 Ifi-avis melder seg ut av utvalget

Sak 6 Eventuelt

Vedlegg:

  1. soknad-01-toast.pdf
  2. soknad-02-maps.pdf
  3. soknad-03-cyb.pdf
  4. soknad-04-list.pdf
  5. soknad-05-defi.pdf
  6. soknad-06-progsys.pdf
  7. soknad-07-fifi.pdf
  8. soknad-08-cyb.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.