Møte i Fordelingsutvalget

2017-02-22

Første møte vår 2017

Referent: Kristin Brænden

Deltagere med stemmerett:

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Agendaen ble godkjent. Verdandes søknad ble flyttet til punkt 1 under søknader

Sak 3 Godkjenning av referat

Referatet ble godkjent

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Verdandes søknad om semesterstøtte

 • Diskusjon:
  • Spørsmål om lisens til filmkvelder, er arrangementet åpent for alle?
   • Arrangementet er åpent for alle
  • UiO har anskaffet en lisens for filmer som kan brukes av studentforeninger
  • Styremiddag skal ikke stå som “arrangement” på søknaden, skal stå som “mat og drikke”
  • Honorar på restarters er hvis noen utenfra skal holde arrangementet
   • Kommentar: mange kompetente folk på sonen
   • Betaler tilbake honoraret om det ikke brukes
  • Spørsmål: har vi en policy på det å holde arrangementer utenfor IFI?
   • Må legge til rette for at det er et IFI-arrangementet
   • For IFI-studenter først og fremst
   • Kan være positivt med nye omgivelser

Godkjennes enstemmig

4.2 - DEFIs søknad om semesterstøtte

 • Diskusjon:
  • Spørsmål om antall arrangementer forrige semester: Rundt 5-6 stk

Godkjennes enstemmig

4.3 - IFI-ordenens søknad om semesterstøtte

 • Diskusjon:
  • Spørsmål til utvalget: er 500 kr greit å støtte?
  • Høres greit ut
  • Rart at det er en egenandel
 • Spørsmål om hva ordenen er
 • Ble kommentert at dette er noe som diskuteres hvert møte

Godkjennes enstemmig

4.4 - FIFIs søknad om semesterstøtte

 • Diskusjon
  • Spørsmål: antall styremedlemmer? 5-6 stk
  • Spørsmål: antall deltakere på styrebord/julebord: rundt 10+

Godkjennes enstemmig

4.5 - Svetts søknad om semesterstøtte

 • Diskusjon:
  • Angående server: har dere undersøkt med IFI-drift om å låne av dem?
   • USIT har servere man kan låne
  • Spørsmål: trenger dere t-skjorter? Er det nødvendig for arrangementene?: Opplever at det er vanskelig å se hvem kan spørre om hjelp
  • Spørsmål: er t-skjortene personlige? Greit, sier at t-skjortene ikke er personlige

Godkjennes enstemmig

4.6 - Mikros søknad om semesterstøtte

 • Diskusjon:
  • Spørsmål om hva utvalget tenker å kjøpe eiendeler:
   • PISK kommenterer at de fikk støtte til potteplanter på sist møte
   • Kommentar på at pottene er litt dyre
   • Spørsmål om hvordan man skal sørge for at plantene vannes

Godkjennes enstemmig

4.7 - PISKs søknad om semesterstøtte

 • Diskusjon:
  • Skal bytte navn når språklinja bytter navn

Godkjennes enstemmig

4.8 - CYBs søknad om prosjektstøtte

 • Feil i søknaden: kommer til å selge for mer enn 5000, 5000 er profitt fra baren i kantinen. Burde stått under tilskudd fra CYB

 • Diskusjon:

  • Hvor mye er forventet omsetning? ca 25000 i omsetning i kantinen, rundt 20 000 i Escape
  • Hvor kommer utstyrsleien fra? Ikke fra RF-regi, kommer fra Oslo lyd og lys

Godkjennes enstemmig

4.9 - ProgNetts søknad om semesterstøtte

 • Diskusjon:
  • Kommentar: Får ikke så mye kaffe for 100 kr. Svar at det er ment som en startgave
  • Spørsmål: hvordan sørger man for at eiendeler tas vare på?
   • DEFI kommenterer at de har en ansvarlig i styret for linjerommet
   • Kommentar: man kan legge ved en plan for hvordan man skal ta vare på det det søkes om
  • Kommentar: fungerer ikke mikroen på Bliss ganske greit?
   • Svar: den er skitten
  • Kommentar: det å støtte linjerom er å investere i et sosialt miljø

Merknader:

 • Ønsker ikke å støtte mikrobølgeovn

Godkjennes med merknad 7 av 9 stemmer - 1 avholdene 1 stemte for å godkjenne uten merknader

Sak 5 Eventuelt

5.1 Diverse

 • Diskusjon: i hvilken grad skal FU støtte “feil” gjort tidligere?

5.2 Kaffemaskiner og annet utstyr/linjeforeningene generelt

 • Forslag: Linjeforeningene får en sum på starten av semesteret som de kan disponere selv
  • Kommentar på at det kan være vanskelig å vite hva man bruker penger på, vanskelig å følge opp
  • Mulig løsning: gi linjeforeningene mer utvidede fullmakter til å søke direkte til FU-koordinator/økonomiansvarlig om penger
  • Liten sum, f.eks 500 kr per forening
  • Stående forslag: 1000 kr per semester uten rapportering
  • Bør ha tillit til at foreningene kan bruke penger
  • Forslag: ha en prøveordning for å se hvordan det fungerer
 • Kommentar: mangler en helhetlig plan på hva FU ønsker å bruke pengene sine på
 • Virker likviditetsstøtten etter sin hensikt?
  • Kommentar: en økonomisk trygghet er ikke fritt disponible penger
 • Forslag: Diskutere dette på neste møte
 • Forslag: Bestemme dette nå, ha en prøveordning - Vil vente: 8 mot 1 stemme

Vedlegg:

 1. referat_22-2-17.pdf
 2. søknad_01_defi_semesterstøtte_v17.pdf
 3. søknad_02_ifi-ordenen_semesterstøtte_v17.pdf
 4. søknad_03_fifi_semesterstøtte_v17.pdf
 5. søknad_04_svett_semesterstøtte_v17.pdf
 6. søknad_05_mikro_semesterstøtte_v17.pdf
 7. søknad_06_pisk_semesterstøtte_v17.pdf
 8. søknad_07_cyb_prosjektstøtte_midtveisfest.pdf
 9. søknad_08_prognett_semesterstøtte_v17.pdf
 10. søknad_09_verdande_semester_v17.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.