Møte i Fordelingsutvalget

2018-05-16

Fjerde møte Vår 2018

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Deltagere med stemmerett:

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent. Trøbbel med innkalling. Uvist hvorfor.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Agenda ble godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Referat fra forrige møte ble godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - CYB-Prosjektstøtte rigg

 • Diskusjon:
  • CYB har ikke søkt andre støtteordninger til eiendeler. Noe som bryter med retningslinjer.
  • Dette går foreningene til gode som helhet, burde bli vurdert ut i fra dette.
  • CYB kan ikke søke KS om midler, grunnet 6. år gammel lang avtale med studentparlamentet rundt innkjøp at sceneutstyr. Kun RF regi kan søke KS om slik støtte.
  • Kan en søke instituttet om dette?
   • Antageligvis ikke, da instituttet ikke vil støtte så store innkjøp som ikke går instituttet direkte til gode. Det er studentene som ønsker scene.
  • Kan dette vente til neste møte? Utstyret trengs ikke før fadderuka.
   • Ikke sikkert. Det er behandlingstid i alle stiftelser, man vil kanskje ikke rekke det.
 • Merknader:
  • Utstyret må stilles disponibelt for andre foreninger.
  • Skal prøve å ettersøke ved andre stiftelser

Godkjenning enstemmig med merknader - 110 153,65 kr

4.2 - CYB-Bytte av eiendeler

 • Diskusjon
  • Bytte av fast utstyr burde være instituttet sitt ansvar, da det er deres lokaler.
  • Utstyret er originalt ifi sitt, og de har støttet dette tidligere. Det er synd om instituttet overlater vedlikehold av teknisk utstyr til studentene.

Godkjenning avslått i sin helhet.

4.3 - Homebrew

 • Diskusjon
  • Spørmål om hvorfor en trenger 2 i nettbank.
   • Dette er for sikkerhet og dobbeltkontroll av pengebruk.
 • Merknader:

Godkjenning 6 for - 1 mot - 1 avholdende - 1790 kr

4.4 - LI:ST - Prosjektstøtte

 • Diskusjon
  • Litt snakk om hva som det er brukt penger på. Da med merke at det er brukt mer på “mat og drikke frivillige” enn arrangementer.
   • Dette er grunnet mange lavkost arrangementer og det er søkt bra andre steder.
   • Regnskap inkluderer ikke alle arrangementer som kostnadene har blitt tatt av andre enheter

Godkjenning enstemmig med 650 kr

4.5 - Mikro - Prosjektstøtte

 • Diskusjon
  • Ingen
 • Merknader:
  • Ingen

Godkjenning enstemmig med merknader - 295,40kr

4.6 - Ifi-Spillutvikling - Semestertstøtte

 • Diskusjon:
  • Spørsmål om deltagelse, har det fungert
   • Det har vært varierende. Godt første gang, litt mindre gangen etter, som bygget på det første.
   • Det siste arrangementet lå i eksamenstider, noe som førte til lavt oppmøte.
  • Generell diskusjon om hva medium aktivitet er. Ingen konklusjon.
 • Merknader:
  • Grunnet lav deltakelse ble det droppet mat på et arrangement.
  • Nytt søknadsbeløp er: 2 735 kr

Godkjenning enstemmig med merknader - 2 735 kr

4.7 - DEFI

 • Diskusjon
  • Spørsmål om master faddere trener egne t-skjorter og hva som skjer med disse etter fadderuka.
  • Spørsmål om bruk av penger til post-it lapper. Det er veldig mange post-it lapper. Forslag om droppe post-it lapper fra søknad.
  • Det påpekes at i referatet fra 5/4 - 17 at FU ønsket at design fadderuke skulle bli arrangert i år fremover om det var vellykket.
 • Merknader:
  • Stryker post rundt post-it lapper etter votering. (5 for 3 mot)

Godkjenning enstemmig med merknader - 16728 kr av 17728 kr

4.8 ProgSys

 • Diskusjon:
  • Ingen
 • Merknader:
  • Ingen

Godkjenning enstemmig med merknader - 3100,06 kr

4.9 Digitus-Minigolf

 • Diskusjon:
  • Denne søknaden burde ikke vært ettersøkt, men burde ha kommet på et tidligere tidspunkt.
  • Forslag å styrke hele søknaden, da FU ikke har tradisjon å støtte eksterne arrangementer. Spesielt da avgangs avgifter og lignende.
  • Defi har hatt lignende arrangementer før. Det ble da ikke søkt FU.
  • Det blir påpekt at at denne søknaden kanskje ikke kommet gjennom om den ble søkt på den vanlige måten. Å ettersøke burde ikke øke sannsynligheten for å få støtte.
  • Det blir nevnt at det er et positivt å ha slike arrangementer, men spørsmål om dette er noe FU burde støtte.
  • Forslag om å kun støtte 650kr, da resten skal gå fra frie midler.
 • Merknader:
  • Støtter kun 650kr. Da resten burde gå fra fire midler.

Godkjenning 1 mot, 5 for, 2 frastår med merknader - 650 kr av 1650 kr

4.10 Digitus-Hyttetur

 • Diskusjon:
  • Spørsmål om egenandel og hytteutleie. FU har ikke tidligere støttet leie av hytter.
  • Mirko har hatt krav tidligere om at hyttetur skal være åpent for alle.
   • Spørsmål om FU skal kunne kreve at arrangement for linjeforeningen skal være åpene.
   • Lang diskusjon rundt retningslinjene.
    • Ønske om en kan diskutere retningslinjene som egen sak på et annet tidspunkt.
  • Forslag om å dekke alt unntatt hytteutleie.
 • Merknader:
  • Digitus må dekke hele leiebeløpet av hytte selv. (Enstemmig)

Godkjenning enstemmig med merknader - 3555 kr av 5805 kr

Sak 5 Forslag for forhold foreninger skal ha til bedrifter for å få støtte fra FU

Vi stiller oss positive til at foreninger skal få støtte fra bedrifter, ettersom dette kan føre til mer penger til foreningslivet på IFI. Hvis en forening velger å få støtte fra en eller flere bedrifter for diverse tjenester, vil vi at de skal følge disse kravene for å fortsatt kunne søke om støtte fra FU.

 1. Hvis foreninger får støtte fra en eller flere bedrifter skal overskuddet til foreningen gå til FU
 2. Foreningen skal ikke tilby tjenester til bedriftene som konkurrerer med tjenestene som allerede tilbys av Dagen og Navet.
 3. Hvis foreningen har lyst til å ha en bedriftspresentasjon med en bedrift skal dette være i samarbeid med Navet.

Det blir diskutert men ingen vedtak. Refererer ikke da nytt forslag vil komme til neste møte.

Sak 6 Eventuelt

6.1 Søknader til fadderuka

Stytet får makten til å behandle små søknader om fadderuka 2018 på egenhånd.
Enstemmig vedtatt.

6.2 Nettside

Koordinator informerer om ny nettside.

Vedlegg:

 1. forslag for forhold foreninger skal ha til bedrifter for å få støtte fra fu-koordinator.pdf
 2. søknad-01-cyb-prosjektstøtte rigg.pdf
 3. søknad-01-cyb-tilbud.pdf
 4. søknad-02-cyb-bytte av eiendeler.pdf
 5. søknad-03-homebrew.pdf
 6. søknad-04-list.pdf
 7. søknad-05-mikro.pdf
 8. søknad-06-spillutvikling.pdf
 9. søknad-07-defi.pdf
 10. søknad-08-progsys.pdf
 11. søknad-09-digitus-minigolf.pdf
 12. søknad-10-digitus-hyttetur.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.