Hva er Fordelingsutvalget?

Fordelingsutvalget ved institutt for informatikk er studentenes egne stønadsordning. Utvalget ble opprettet for å håndtere det økonomiske overskuddet som blir opparbeidet gjennom bedriftskontakten navet, og karrieredagene til dagen@ifi.

Utvalget har som hovedmål å gi dette overskuddet tilbake til studentene gjennom støtte til faglige og sosiale arrangementer og aktiviteter. Noen eksempler på dette er:

  • Årlig tur til Hemsedal med over 100 deltagere
  • Ifi-gallaen
  • Kveldsaktiviteter under fadderuken
  • Hyttetur med helstekt gris
  • Og mye, mye mer

Hvor kommer pengene fra?

Alle midlene som blir delt ut kommer fra overskuddet til navet og dagen@ifi. Samtlige medlemsforeninger og søkerforeninger har også vedtektsfestet at de skal gi sitt overskudd til fordelingsutvalget, men hittil har ingen andre hatt økonomisk overskudd til å gjennomføre dette. Fordelingsutvalget mottar ingen midler fra UiO, SiO eller andre lignende organisasjoner, og er derfor 100% finansiert av foreninger tilknyttet institutt for informatikk.

Hvem sitter i utvalget?

Det sitter i 10 foreninger med stemmerett i utvalget. Disse er:

I tillegg har utvalget et styre, bestående av en koordinator og en sekretær. Styret utfører de administrative oppgavene til utvalget, samt at de veileder medlemmene om tidligere praksis for utdeling av midler, og informerer om gjeldende retningslinjer. Styret har ikke stemmerett ved behandling av søknader.

Hvem kan søke om stønad?

Alle foreninger tilknyttet Institutt for informatikk kan søke om midler. For mer info, se her.

Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.