Møte i Fordelingsutvalget

2023-08-29

Første møte høst 2023

Referent: Julia Lundeby

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

 • If1
 • Brewfi
 • Output
 • Toastjærn

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

 • Godkjent

  Sak 2 Godkjenning av agenda

 • Godkjent

  Sak 3 Godkjenning av referat

 • Godkjent

  Sak 4 Behandling av søknader

  4.1 - Prosjektstøtte - CYB

  Representant fra CYB leser opp sin søknad. Philip foreslår at vi godkjenner søknaden, men betaler når alle fakturaene kommer inn. Alle er for.

4.2 - Prosjektstøtte - Output

Representante fra Output leser opp søknaden. Representant fra Navet sier output må få en formell bankkonto for utbetaling. Output sier de skal fikse det. Output har formelle feil i søknaden, og det er diskusjon rundt dette. Output skal sende inn en ny søknad med frist i dag, 29.august. Om alle stemmer for. Alle stemmer for.

4.3 - Prosjektstøtte - Dagen

Dagen forklarer sin søknad. Avstemning: Alle er for.

4.3 - Semesterstøtte - BrewFI

Brewfi forklarer sin søknad. CYB foreslår å sette ned søknaden til 15000. Stemmer: 3 for 15000 mot 6 for 20000, 1 avholdende Enstemmig for søknaden.

4.3 - Semesterstøtte - IF1

F1 forklarer søknaden. Er 30 000 for mye for pizza? Spørsmål om hvor mange arrangementer og hvor mange som kommer. 10 arrangementer, alt mellom 5-15 som kommer. Stemmer: Enstemmig for.

4.3 - Semesterstøtte - LI:ST

Forklarer søknaden. Totalsummen egentlig 41 000. Stemmer: Enstemmig for.

4.3 - Semesterstøtte - Defi

Defi forklarer søknaden Det er diskusjon rundt summen, de fleste synes det er for mye penger. Defi forsvarer søknaden. Forslag om å senke beløpet til 51 100 eller 61 100. Stemmer for 40 000:0 Stemmer for 51 100: 5 Stemmer for 61 100: 4 Skal de få utbetalt 51 100: Enstemmig for.

Vedlegg:

 1. soknad-01-cyb-prosjekt.pdf
 2. soknad-02-output-prosjekt.pdf
 3. soknad-03-dagen-prosjekt.pdf
 4. soknad-04-BrewFI-semester.pdf
 5. soknad-05-if1-semester.pdf
 6. soknad-06-list-semester.pdf
 7. soknad-07-defi-semester.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.