Møte i Fordelingsutvalget

2016-11-11

Fjerde møte høst 2016

Referent: Kristin Brænden

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:

NOTE: Magnus Thorstensen fra dagen@ifi ankom til sak 4.4

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Agenda ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Referatet ble godkjent

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Svetts søknad om semesterstøtte

 • Diskusjon
  • Det ble stilt spørsmål om arrangementets varighet. Svett opplyser om at de fleste deltakerne var der ca 3 timer
  • Det ble stilt spørsmål om hvor mange av deltakerne som ikke pleier å delta på Svetts arrangementer. Svett opplyste om det var mange nye ansikter og en god del førsteårsstudenter.

Godkjennes enstemmig

4.2 - DEFIs søknad om driftsstøtte

 • Diskusjon
  • Det ble stilt spørsmål om hva bannere er, og hvorfor de koster 850 kr per stk. I tillegg ble antallet bannere diskutert.
   • DEFI er usikre på om det egentlig er nødvendig med alle tre. Det er uklart om de skal være like eller ikke. Tanker var å ha én utenfor kontoret og én som man tar med rundt.
  • Flere av foreningene poengterer at det kanskje ikke er nødvendig å ha tre stk
  • Halvor poengterer at man kan printe mange fine bannere med printeren på foreningskontoret.
 • Merknad
  • Ønsker kun å støtte ett banner à 850 kr, ikke tre stk. Posten kuttes fra 2550 kr til 850 kr

Godkjennes enstemmig med merknad - 1300 kr av 3050 kr

4.3 - PISKs søknad om semesterstøtte

 • Diskusjon
  • PISK har søkt om 3000 kr til styremiddag. Det bemerkes at PISKs kan anses som en forening med medium aktivitet, og at man bør følge retningslinjene om 2500 kr til styremiddag.
  • Det stilles spørsmål om lovligheten ved å vise film
  • Budsjettet virker som om det er gjort litt fort, noe uklar bruk av poster.
 • Merknad
  • Posten styremiddag blir kuttet med 500 kr. Fra 3000 kr til 2500 kr

Godkjennes enstemmig med merknad - 6300 kr av 6800 kr

4.4 - Foreningsfestens søknad om etterstøtte

 • Diskusjon
  • Spørsmål om hvorfor øl og alkoholholdig drikke er to poster. Joshi forklarer at det er fordi det ble kjøpt inn separat fra ulik leverandør. Alkoholholdig drikke kom fra Vinmonopolet og øl fra matbutikken
  • Det ble stilt spørsmål om hvem som bestemmer hvem som får delta på foreningsfesten og det ble luftet et forslag om at det kan nedsettes et utvalg av FU som har mulighet til å være med å bestemme dette.
   • Det ble besluttet å ta denne diskusjonen under sak 5 (eventuelt).

Godkjennes enstemmig

4.5 - IFI-ordenens søknad om prosjektstøtte

Kristin Brænden valgte å stille som representant for IFI-ordenen ettersom det ikke var noen andre som var tilstede.

 • Diskusjon:
  • Prisen på de dyreste medaljene diskuteres. Noen av utvalgets medlemmer mener at det er greit med med en dyr medalje, fordi personene som får dem ofte har gjort mye for IFI. Noen bemerket at det føles som om ordenen er en eksklusiv organisasjon som man ser lite til, og at man derfor ikke ønsker å bruke så mye penger på medaljer.
  • Etter diskusjon ble det besluttet at følgende spørsmål skal sende til IFI-ordenen:
  • Har ordenen sett på billigere alternativer til medaljene (spesielt de dyreste)?
  • Har dere undersøkt hva prisen for stanser er for de andre medaljene enn riddermedaljen?
  • Har man vurdert en egenandel eller medlemskontingent?
  • Er det skrivefeil i søknaden? Bånd à 62,5 kr * 4 er ikke 437,50 kr
  • Det ble en generell diskusjon om hva foreningene tenker om IFI-ordenen.
  • Joshi bemerker at utvalget bør være klare på hva man diskuterer. Handler diskusjonene om hvordan ordenen drives eller prisene for medaljer?
  • Spørsmål: gis medaljene videre når noen får en ny? Ja, det gjør de opplyses det fra ordenen.

Godkjennes 7 mot 1 stemme

Sak 5 Eventuelt

5.1 Foreningsfesten

 • Diskusjon
  • Skal det settes ned et utvalg fra FU som skal kunne ta avgjørelser på vegne at FU for foreningsfesten?
  • Det kan være vanskelig for de som arrangerer å skulle bestemme hvem som får være med og ikke
  • Der er en utfordring at det kan være vanskelig å vite hvor mange som kommer. Et forslag er å søke om en buffer slik at man slipper å ettersøke.
  • Ønsker man å invitere foreninger som ikke offisielt er IFI-foreninger?
  • Utvalget bestemmer at det skal legges ved en liste over foreninger og antall inviterte sammen med søknaden i fremtiden
  • Kristin legger ut mail til foreningfesten på styremedlemsgruppa facebook

Vedlegg:

 1. referat møte 11_11-16.docx
 2. referat_2016_11_11.pdf
 3. søknad_01_svett_semesterstøtte_h16.pdf
 4. søknad_02_defi_prosjektstøtte.pdf
 5. søknad_03_pisk_merknader-regnskap-v16.txt
 6. søknad_03_pisk_regnskap_v16.xlsx
 7. søknad_03_pisk_semesterstotte.pdf
 8. søknad_04_foreningsfest_2016_sluttrapport.pdf
 9. søknad_05_ifi-ordenen_ekstra_semesterstøtte_h16.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.