Møte i Fordelingsutvalget

2024-03-19

Tredje møte vår 2024

Referent: Peter Petersen-Øverleir

Deltagere med stemmerett:

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent ved akklamasjon

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent ved akklamasjon

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent ved akklamasjon

Sak 4 Linjespesifikke bedriftsarrangementer

Info fra Navet om linjespesifikke bedriftsarrangementer (ikke lastet opp fil/pdf, men leser fra PDF som blir lagt ved etter møtet)

Spørsmål og svar:

Oscar/Logen: Hvis det kommer til andre foreninger som har lyst på andre skolerelevante foreninger er det noen muligheter for det? Svar: Per nå så er det forbeholdt linjeforeningene, men det er mulig å høre med linjeforeningene om det.

Frist raskt etter påske (16. april), Så hvis man skal søke for høsten må man gjøre det før da. Kommer mer info fra Navet på mail

Sak 5 Behandling av søknader

Arket for utbetalinger og signaturer ble ikke printet ut og problemer rundt utskrift. Liten stopp under sak 5.2 for det.

Realitifi blir bedt om å få printet ut :)

5.1 - Semesterstøtte - Realitifi

Søkt om morgenmøter og finalesfest, sum 5400kr

Kommentarer:

 • spør om hvor mange man forventer på finalefesten
  • Så mange som mulig
 • Ønsker å ha noe i escape om mulig (ref. bonger og leie)
 • Navet - Setter pris på datoer på arrangementer
 • Cyb - Morgenmøter er åpent for alle?
  • Ja
 • Ros for bedre promotering

Vedtak: Enstemmig vedtatt støtte på 5 400kr

5.2 - Semesterstøtte - VIFI

Søkt om sosial aften og styremiddag

Kommentarer:

 • Koordinator - Skal en forening som driver med volleyball holde seg til volleyball (ref lasertag) eller skal foreningen branche ut, slik at hvem som helst gjør hva som helst
  • Dagen - Så lenge det er oppmøte som ikke bare er styret burde det gå helt fint
  • Navet - Er det aktuelt med egenandel til sosial-aften? og ellers spørsmål rundt antall på 24 pers
   • Er en pakke man kan bestille på 24 pers, så er derfor det er satt til 24
  • CYB - Fair at de skal kunne ha andre ting også, nevner også egenandel
  • Nevnes at dato ikke er satt og at det holdes lasertag av andre foreninger i april
 • Spørsmål rundt matsatsen og om det følger retningslinjene
  • Oppklaringer fra koordinator om at mat
 • Navet - Nevner at det er fint med litt mer konkrete søknader, samt at det er fint å unngå tirsdager og torsdager,
  • Foreslår å ta det med sosial aften på neste møte
 • Logen - Litt sent med en så vid søknad, lettere å godkjenne tidligere i semesteret
  • Flere sier seg enige
 • Koordinator - Tar opp igjen det med at man prøver å unngå overlappende arrangementer
  • Digitus - Veldig lite arrangement, har det noe å si om det kræsjer litt
  • Navet - Litt delt siden foreningen er liten og prøver å få med seg folk, men at man tidligere har sett at det tidligere har vært vanskelig å fylle flere liknende arrangementer

Stemmer for original søknad - 8 imot og 2 for - Ikke vedtatt

Kun styremiddag - Enstemmig vedtatt

Vedtak: Vedtatt sum 2250kr

5.3 - Prosjektstøtte - Output

Søker om slippfest i escape - 10k

Kommentarer:

 • Koordinator - Nært på søknadsfristen
 • Logen - Hvor mange tror dere at kommer
  • Svar - Er åpent for alle, har promotert
 • FUI - Hva er tanken med bongene
  • svar - Er til å gi til de som har bidratt, ca. 55 bonger tenkt til 15 stk i output
  • CYB - Kritisk til at det kun skal gis til styret og interne (15 stk), burde heller tas på styremiddag hvis man skal støtte interne/styret
 • Enighet om at bongene heller skal gå til alle og ikke bare styret

Vedtak: Enstemmig vedtatt støtte på 10 000kr

5.4 - Semesterstøtte - FIFI

Søker til holmenkollstafetten, lader til høytaller, championsleague kveld, foreningskake til foreningsfesten og mat til genfors, sum 8 700kr

Kommentarer:

 • CYB - Hva dekker summen til holmenkollstafetten
  • Dekker deltageravgiften per lag
 • CL-kveld er tenkt til kvartfinalene i starten av april, med påmelding
 • Pizza var ettersøknad

Vedtak: enstemmig vedtatt støtte på 8 700kr

5.5 - Prosjektstøtte - Navet

Cava-fredag - 5. april (ny dato) - 6 950kr

Kommentarer:

 • Burde bli mer fokus på rydding, så blir mer fokus på det i år (slik som det står skrevet i teksten)
 • Ny dato 5. april, nevnes at det er beerpong turnering den dagen, men at man prøver å unngå at de overlapper i tidspunkt

Vedtak: Enstemmig vedtatt støtte på 6 950 kr

5.6 - Semesterstøtte - ProgSys

Semesterstøtte - Minecraft-mandag, linjefest, frie midler, styremiddag, “gøy med garn”, semesteravsluttning - 29 850 kr

Kommentarer:

 • Dette makser ut semesterstøtten for dette semesteret
 • Minecraft-kveldene har påmelding og man forventer en ish 20-stk
 • Logen - Kommenterer at det er servering på alle 6 arrangementene
  • Svares at det ofte varer en 5 timer per gang

Vedtak: Enstemmig vedtatt støtte på 29 850 kr

5.7 - Prosjektstøtte - ProgSys

Lasertag - Sum 8 900kr

Kommentarer:

 • Defi - Gjerne mindre tekst i søknaden neste gang
 • Dagen - Er det egenandel?
  • Svar: Nei
  • Kommenteres videre at det er ønskelig/viktig at man har egenandel
 • Foreslås en egenandel på 100kr
  • Digitus - Egenandel sørger for at folk møter opp, men gjør at færre melder seg på.
   • Kommentar fra Navet - Er en metning på arrangementer og at etterspørselen faller når det er for mange arrangementer
 • Dagen - Er det mulig å nedskalere?
  • Svar: Ja, vi valgte den største pakken for å kunne få plass til så mange som mulig, men mulig å nedskalere
 • Foreslås å nedskalere til 24 plasser
  • Enighet for det
 • Foreslås egenandel på 50 kr
  • Enighet for det

Vedtak: Enstemmig vedtatt støtte på 8 900kr

5.8 - Prosjektstøtte - ProgSys

Minigolf - 4 050kr

Kommentarer:

 • Egenandel?
  • Enighet om at det ikke er helt nødvendig på dette arrangementet
 • Prisen er per pers, så kan lett nedskaleres ved manglende påmelding

Vedtak: Enstemmig vedtatt støtte på 4 050kr

5.9 - Prosjektstøtte - Maps

WCFD - 23 500kr - Dato er 10. mai, en bong per lag per løste oppgave

Kommentarer:

 • Nevnes at bongene hos cyb er økt standardsats til 70kr
 • Er kristihimmelfarts

Vedtak: Enstemmig vedtatt støtte på 23 500kr

5.10 - Prosjektstøtte - Cyb

Monte carlo casino - 69 750kr

Kommentarer:

 • Koordinator - Høyt beløp per arrangement, usikker på oppmøtet
  • Svar: Godt oppmøte på de forrige arrangementene
  • Koordinator: Er dette et 70 000 kroners arrangement
 • Navet - Litt kritisk til at det bruke 140k i året på dette og lurer på om det er planer for å fortsette med dette nå fremover
 • Dagen - En god del ekstra arrangementer fra CYB dette semesteret som koster FU penger
 • Nevnes at det er en god del kostnader som nok er lavere en det som står
 • Nevnes også at det er en del kostnader som er budsjettert høyt
 • Nevnes at andre foreninger ikke har så mye godtgjørelse til folkene som jobber på for folk
  • Nevnes som svar at man trenger mange funker til et slikt arrangement

Vedtak: 8 imot 2 for, ikke vedtatt

Foreslås å redusere summen og søke på nytt etter påske

5.11 - Prosjektstøtte - Defi

Beer pong turnering - 5 739kr

Kommentarer:

 • Spørsmål rundt trofeet
  • Lages selv og er planlagt som vandretrofe

Vedtak: Enstemmig vedtatt støtte på 5 739kr

5.12 - Prosjektstøtte - Digitus

Master brettspillkveld - 2 250kr

Kommentarer:

 • Spørsmål om hvordan det kun skal promoteres til master-studenter
 • Navet pressiserer at det er på en tirsdag og at de ikke er hørt med
 • FUI - Programrådene har mye penger å bruke på ting som dette
 • Koordinator - Er ikke tidligere vært en problemstilling med hvordan kun ha for masterstudenter, går imot prinsippet om at det skal være åpent for alle.
 • Mye diskusjon rundt det med master og hvordan man skal kunne skille, hvis man skal, mellom master og bachelor.

Vedtak: 8 for 2 imot, vedtatt støtte på 2 250kr

5.13 - Prosjektstøtte - Digitus

Maps måtte gå

2000-meter øl

Kommentarer:

 • Koordinator - Nesten alt av penger går til mat
  • Svar: Er før linjefesten
 • Semestersøknad nevnes, ellers lite

Vedtak: Enstemmig for

Sak 6 Eventuelt

Tas opp mer fra CYB hva som skal til for at MCC søknad skal gå igjennom

Møte ferdig rundt 18:05

Vedlegg:

 1. Sak-4-Linjespesifikke-bedritsarrangementer-navet-koordinator.pdf
 2. soknad-01-realitifi-semester.pdf
 3. soknad-02-vifi-semester.pdf
 4. soknad-03-output-slippfest.pdf
 5. soknad-04-fifi-semester.pdf
 6. soknad-05-navet-cavafredag.pdf
 7. soknad-06-progsys-semester.pdf
 8. soknad-07-progsys-lasertag.pdf
 9. soknad-08-progsys-minigolf.pdf
 10. soknad-09-maps-wcfd.pdf
 11. soknad-10-cyb-mcc.pdf
 12. soknad-11-defi-beerpong.pdf
 13. soknad-12-digitus-brettspill.pdf
 14. soknad-13-digitus-2000m-ol.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.