Møte i Fordelingsutvalget

2017-11-17

Tredje møte høst 2017

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Agenda ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Referat godkjent

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Mikro

 • Forklarer søknad muntlig fra søknad om Japantur.
 • CYB spør om kostnader på tur, og om Japan er det riktige stedet å dra, siden det blir ekstra dyrt.
  • Mirko sier at Japan er et naturlig sted for fagfeltet. De har også håp at over tid at det faglige kurset på slike turer kan gi studiepoeng.
 • CYB påpeker at å sammenligne Japantur, slik det er gjort i søknaden, med ifi-skitur blir litt feil, siden skituren er for hele ifi, og ikke en spesiell forening eller fagmiljø
 • Navet påpeker at dette kan sette en veldig stor presedens på hva FU gir penger til, og hvor store beløp.
  • Mikro påpeker at skitur, galla og forenings fest allerede har satt en stor presedens på dette.
 • Mirko ønsker å få til dette for å sette en mer kultur for å kunne dra på fagligsosiale turer på ifi. Påpeker også at slike turer er vanlig på andre universiteter og høyskoler.
 • CYB mener at Navet og Dagen ikke har eksklusivitetsavtale på samarbeid med bedrifter. Selv om dette er en norm. Det viktigste er at bedrifter ikke underbetaler.
 • CYB påpeker at Kulturstyret ikke støtter reiser til foreninger.
  • Mirko sier de kan gi støtte til planlegging men ikke selve reisen
  • CYB svarer at det ikke er noen utgifter på planlegging i søknaden.
 • Mirko nevner at ROBIN kan støtte mat under oppholdet men ikke noe mer.
 • DEFI spør om det er hovedsakelig styret og de mest aktive som drar, og lurer på hvordan de skal bestemme hvem som får dra.
  • Mikro ønsker at det skal være førstemann til mølla.
  • CYB foreslår loddtrekning som en mulig løsning. Siden det er vanskelig å ta førstemann til mølla når det er så få plasser.
 • DEFI vil sette alt i perspektiv. Og påpeker at kostnaden til dette ikke er stor pr semester om dette skjer hvert andre år.
 • Man vet om tuten kan gjennomføres i februar/mars tider.
 • FUI ønsker at om søknaden går igjennom at dette skal åpne for at alle linjeforeningen skal kunne gjøre dette i fremtiden.
 • CYB mener at det er litt uklart hvor langt de har kommet i planleggingen i søknaden.
  • Mirko mener at de må starte et sted, og dette er det første steget.
 • DEFI nevner at om det er mye faglig stoff, å er dette ikke bare en sosial tur, men faglig også. Og at det er en liten sum av hele beløpet.
 • Mye snakk om presedensen FU setter. Ikke noe nytt fra tidligere argumenter i diskusjonen.

 • Hvordan skal FU støtte dette?
  • Skal FU støtte med 1000kr pr pers opp til 20 pers eller utbetale 20.000kr.
  • 1000kr pr pers - 9
  • Betalt ut en sum på 20.000 kr - 0

Skal FU støtte Japanturen?

 • 6 for
 • 3 mot

Skal FU søtte Javafredag?

 • Enstemmig

FU godkjenner mirko sin søknad om 20.400kr

4.2 FIFI

 • Spørsmål om kostnad på ball.
  • FIFI hevder at det er så dyrt for ball
 • Påpekes at på møte 2016.05.10 var det forventet at FIFI skulle ta en medlemsavgift på 50kr fra og med neste semester. Dette er ikke fulgt.
  • Diskuteres løst om FU burde gi støtte siden dette ikke er fulgt.
 • Forslag om å støtte FIFI i det fulle 3 for 5 mot

FU krever at de tar medlemsavgift før det girs mer støtte

4.3 IFI-Avis

 • Forteller om søknad muntlig.
 • Spørsmål om de har snakket med drift om det er mulig å få en lokal versjon av Adobe CC
  • Det har de ikke
 • Studentlisensen de ønsker å kjøpe har 75% avslag på normalpris
 • Spørsmål om de har annonser
  • Ja, de har hatt det. Støtten IFI-AVIS søker om går kun til drift, og alt sosiale utgifter kommer pr dags dato fra annonseinntekter.
 • IFI-avis påpeker at dette er deres første søknad i år, siden de har kunne gi ut utgaven med oppsparte midler.
 • En del spørsmål om teknikaliteter på annonser. Det av relevant for utvalget er at de har et maks antall annonser i magasinet, dette bestemmes ut ifra antall sider.
 • Forslag om å gi full støtte med følgende kommentarer:
  • Skal søke Kulturstyret også
  • Skal spørre drift om å få lokale Adobe lisenser

Enstemmig vedtatt FU gir full støtte på 24139,28kr

4.4 DEFI

 • Forklarer søknad muntlig
 • FUI spør om hvordan eksamensmotivasjon skal promoteres
  • DEFI sier dette har de glemt og skal få gjennomført
 • Spørsmål om hvorfor Julepynt ikke går fra frie midler
 • Mikro påpeker at de ser på frie midler som en pott som kan brukes til slike ting om søknaden ikke går gjennom FU

Forslag om å godkjenne søknad i sin helhet.

Enstemmig vedtatt, FU Støtter DEFI det det fulle med 4750kr

4.5 ### DUKK {#soknad-5}

 • Forklarer søknad muntlig
 • Forklarer lett om sporten DiscGolf
 • Koordinator påpeker at FU ikke normalt ikke støtter eiendeler.
 • Flere i salen viser til at Homebrew, IFI-Sjakk og FIFI har fått eiendeler tidligere.
 • DUKK sier de er åpne for å ta en medlemsavgift. Men de føler at de må ha mulighet til å gi noe tilbake til medlemmene før de kan ta en slik avgift.
 • CYB spør om hvorfor de ikke har gått under OSI.
  • DUKK føler at OSI ikke kan gi noe til foreningen om de går under dem. Spesielt siden de ikke vil skal drive med konkurranse.
 • FUI spør om vi skal stille krav til at idrettsforening skal på under OSI, og om dette da også skal gjelde for FIFI
  • Økonomiansvarlig påpeker at dette har vært en debatt tidligere og at FIFI ikke er under OSI for å lage et lokalt IFI-fotball miljø.
 • Spørsmål om lagring av utstyr. Det utvalget konkludere med at dette ikke vil bli noe problem.
  • FUI viser til SiO forreniger sine sider til søtte. Og ønsker at de skal søke UiOs Aktivitetsmidler.
 • DUKK påpeker at de behandler søknader to ganger i året, neste gang i Mars.
 • DEFI spør om pris på kurv
  • DUKK svarer at den er av den billigere typen
 • DEFI spør om de må ha så mange disker
  • DUKK svarer at de kan ha ferre disker, men ta kan også færre bli med.
 • DEFI spør om det er behov for bag
  • DUKK hevder at bagen vil øke levetiden til diskene.
 • CYB spør hvor mange de er når de spiller
  • De er ca 10. Og det er behov for flere forskjellige typer disker pr person siden diskene har forskjellige egenskaper.
 • Mirko mener dette er prinsippsak, og ikke en sak om kostnader.
  • CYB er enige, men vil også få utdypet at som ny forening kan det være aktuelt med kostnader. Om en skal gjøre unntak til nye foreninger mener CYB de må starte i det små.
 • DUKK påpeker deres minimum for å få god aktivitet er at de har en kurv.
 • CYB foreslår at at det gir støtte til kurv, med forbehold om at det tar medlemskontingent på minimum 50 kr.
  • Spørsmål om når DUKK skal kreve medlemskontingent. Om det er ved første trening eller en annen gang.
  • CYB mener dette burde være opp til foreningen til å finne en naturlig balanse på dette.

Skal FU kreve at det er en medlemskontingent på minimum 50kr? For 6 Mot 3

Skal FU støtte hele beløpet? For 4 mot 5

Skal FU støtte kurv med forbehold om at det blir tatt medlemskontingent på 50kr? For 7 Mot 1 Avholdende 1

FU gir støtte på 2599,00kr for innkjøp av kurv, med forbehold på at DUKK tar medlemskontingent på minimum 50,- fra og med vårsemesteret 2018.

4.6. Prognet

 • Forklarer muntlig

Enstemmig godkjent i sin helhet, FU gir full søtte på 1997,-

4.7 Verdande

 • Nevnes at møtemat skal gå under styremiddag
 • FUI ønsker at søknaden skal være mer utfylt, og at de som kommer på møte skal være bedre informert.
 • FUI påpeker at det er ekstremt runde tall i regnskapet.
 • DEFI spør om hvorfor det står filmkveld flere steder
  • Dette er en skrive feil
 • FUI påpeker at dette er en dårlig skrevet søknad, og at de ønsker mer presis søknad.
 • Økonomiansvarlig påpeker at Verdande ikke har levert regnskap dette semesteret.

Skal FU støtte søknaden i sitt fulle 0 For 7 Mot 2 Avholdende

FU avslår Verdande sin søknad med begrunnelse om at de må skrive en bedre søknad, og fordi de ikke har levert regnskap.

4.8 Digitus

 • Forklarer søknad muntlig
 • Det blir påpekt fra flere hold at CYB normalt ikke tar betalt fra linjeforening når de har arrangement i Escape. Men med noen få krav:
  1. Det skal være åpent for alle.
  2. CYB må vite det i god tid slik at de kan skaffe funker
 • Spørsmål om strekkodeleser er nødvendig.
  • Digitus har gode erfaringer med dette.
 • Cyb på peker at alle har en strekkodeleser i mobilen, som funker bra.
 • Spørsmål om støtten til logokonkurranse skal gis kontant eller som gave
  • Tanken var kontant
 • Økonomiansvarlig påpeker at dette er vanskelig regnskapsmessig og anbefaler at det blir et gavekort.
 • Spørsmål om pengeskrin er nødvendig.
 • Forslag om å gi støtte med unntak om strekkodeleser og pengeskrin, fjerner postene som er betalinger til escape og øker styremiddag fra 700 til 1500kr. Det totale nye beløpet er da: 11.140kr

Enstemmig vedtatt, FU søtter digitus med 11.140kr

5 Eventuelt

5.1 Digitus blir enstemmig tatt inn som observatør.

Vedlegg:

 1. søknad_01_mikro-japantur.pdf
 2. søknad_02_fifi.pdf
 3. søknad_03_avis.pdf
 4. søknad_04_defi.pdf
 5. søknad_05_dukk.pdf
 6. søknad_06_prognett.pdf
 7. søknad_07_verdande.pdf
 8. søknad_08_digitus.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.