Møte i Fordelingsutvalget

2022-09-14

Første møte høst 2022

Referent: Danial Anwar

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

 • FIFI, Arian Sharifi
 • If1, Ole Jørgen Norstrand

Digitus og Navet stemte “remote”.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Semesterstøtte - FIFI

 • Kommentar til Viaplay-abonnement: Det er ikke vanlig å søke om dette, men det er mulig å dele med andre foreninger, eks. Institutt for Formel 1. Det blir kommentert at det skal bli sørget for at det ikke blir misbrukt, og at man prøver å få til flere arrangementer der abonnementet blir brukt.

 • Søknad enstemmig vedtatt.

4.2 Semesterstøtte - LI:ST

 • Kommentar om at det er ulike praksiser til hytteturer, ang. egenandeler. Det blir svart at det skal være en egenandel på 50kr eller 100kr per deltaker i egenandel.
 • Det blir kommentert at det hadde vært fint om man kunne legge inn navn på styremedlemmer i søknader, eller at man enkelt kan finne ut hvem det er som sitter i styret. Det blir svart at FaceBook er et fint sted hvor dette kan stå.

 • Søknad enstemmig vedtatt.

4.3 Semesterstøtte - Defi

 • Det blir kommentert at det er skrevet feil i søknaden i punkt 4 og 5, hvor det er satt opp domeneutgifter to ganger.

 • Søknad enstemmig vedtatt.

4.4 Semesterstøtte - Cyb

Ikke tilstede.

4.5 Semesterstøtte - Maps

 • Det blir kommentert at beløpet som selges til alkohol ikke kan overskride 50%, det er en retningslinje som kan være vanskelig å forstå.
 • Det blir påprekt at det er fint om man ikke søker for mye til alkohol på arrangementer.

 • Det blir lagt frem et forslag på å legge til et beløp på 4500kr til pizza på arrangementet med bonger, og at man dermed får løst utfordringen med retningslinjene rundt dette. Dette beløpet blir lagt til i søknaden.

 • Ny revidert sum: 35 850kr

 • Revidert søknad enstemmig vedtatt.

4.6 Prosjektstøtte - Mikro

 • Søknad vedtatt, Navet er avholdende.

4.7 Semesterstøtte - Progsys

 • I forbindelse med punkt 10 blir det nevnt at dette kan være en sak for instituttet, og ikke FU.
 • Det blir også kommentert at det finnes skap i enden av gangen i tredje etasje, som er til de ulike foreningene på IFI, som kan brukes til å sikre gjenstander.

 • Det blir kommentert at man til Halloween kan kjøpe pynt som kan gjenbrukes, slik at de holder til flere arrangementer.
 • Det blir stilt spørsmål ved beerpong utstyr, og det blir nevnt at det er en tradisjon på bliss hvor det blir brukt i ulike arrangementer.

Forslag til endringer:

 • Fjerne forslag om låsskap
 • Legge til 1500kr til frie midler
 • Internmiddag til to personer, 150kr per pers, en økning på 300kr.
 • Justere til 250kr per person. Øke denne posten med 3200kr, til 8000kr. Legge til en egenandel, så kan overskuddet betales tilbake eller lignende.
 • Søknadssummen øker med 4000kr.

 • Revidert søknad enstemmig vedtatt.

4.8 Semesterstøtte - Institutt Formel 1

 • Kommentar om at man kan få studentrabatt på pizza hos Dominos.
 • Det blir stilt spørsmål ved egenandel, og det blir svart at det er noe som kan være lurt i tilfeller hvor folk ikke møter opp.
 • Gjennom egenandel kan man løse slike utfordringer.

 • Forslag om å legge til egenandel på 100kr per deltaker.

 • Ny revidert sum: 38 958kr

 • Revidert søknad enstemmig vedtatt.

Sak 5 Eventuelt

5.1 Navet - Opplysning Sirkulasjonssak

Vedlegg:

 1. eventuelt-01.pdf
 2. soknad-01-fifi.pdf
 3. soknad-02-list.pdf
 4. soknad-03-defi.pdf
 5. soknad-04-cyb.pdf
 6. soknad-05-maps.pdf
 7. soknad-06-mikro.pdf
 8. soknad-07-progsys.pdf
 9. soknad-08-if1.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.