Møte i Fordelingsutvalget

2020-01-24

Første møte vår 2020

Referent: Karl Hole Totland

Det første møtet i fordelingsutvalget dette semesteret holder sted på Awk, fredag 24/01 klokken 16:15.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Godkjenning av agenda

Sak 3 Godkjenning av referat

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Semesterstøtte V2020 - Digitus

4.2 Semesterstøtte V2020 - Mikro

4.3 Økonomikrølloppretting - LIST

5 Eventuelt

Vedlegg:

  1. soknad-01-digitus.pdf
  2. soknad-02-mikro.pdf
  3. soknad-03-list.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.