Møte i Fordelingsutvalget

2020-01-24

Første møte vår 2020

Referent: Jeanette Kirkerud

Deltagere med stemmerett:

Det første møtet i fordelingsutvalget dette semesteret holder sted på Awk, fredag 24/01 klokken 16:15.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent, men må endre på en skrivefeil hvor FUI ble skrevet istedenfor FU.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Semesterstøtte V2020 - Digitus

Fjerner post om støtte til brettspill ettersom eiendeler ikke blir støttet. Redusert til 1500 kr fremfor 2000 kr på post 3, totalt blir det 15.647 kr.

Søknaden blir innvilget med redusert beløp.

4.2 Semesterstøtte V2020 - Mikro

Mikro informerer om at pengene til Juleølsmaking fra forrige semester blir tilbakebetalt ettersom arrangementet ble endret til switch-turnering.

Defi tar opp om interne har lov til å delta på styremiddag. Det skal være i orden.

Søknaden blir innvilget.

4.3 Økonomikrølloppretting - LIST

FUI legger frem at frie midler fra forrige semester kan brukes til å nedbetale dette. LIST har 100 kr igjen av midlene. Trekker fra 100 kr fra søknadssummen, redusert sum blir 612 kr.

Søknaden blir innvilget med redusert beløp.

4.4 Frie midler - Defi

Søknaden blir innvilget.

4.5 Semesterstøtte - Defi

FUI etterspør et mer variert tilbud av arrangementer.

Støtten som ble gitt for masterhyttetur forrige semester (15000 kr) ble unødvendig, det skal tilbakebetales.

Søknaden blir innvilget.

4.6 Driftsstøtte espressomaskin - Cyb

Cyb orienterer om espressomaskin. Valget står mellom en ny og en renovert maskin, med en prisforskjell på 25000 kr. Begge maskinene har 1 års forsikring, og den renoverte maskinen har blitt gjennomgått og skal være som ny. Dette kom ikke godt nok frem i søknaden. Mikro spør om forskjell i gjenlevende brukstid på begge maskinene, og om det vil påvirke valget. I følge Cyb skal det være tilnærmet likt. Den nye maskinen vil dog ha lavere kostnad for fremtidige problemer/reperasjoner. FUI trekker frem juridiske forskjeller mellom gammel og ny maskin.

Søknaden var orginalt tenkt til kulturstyret, men det gikk ikke ettersom kulturstyret krever fullstendig regnskap fra tidligere år. På grunn av dette går søknaden til FU nå.

30000 kr blir trukket fra søknaden, dette blir støttet av IFI. Det blir trukket frem at om FU ikke hadde eksistert ville IFI ha støttet hele beløpet.

Søknaden blir utsatt og tatt på sirkulasjon. Cyb sender en mer utdypende søknad om ny og renovert maskin.

5 Mistillitsforslag MAPS

MAPS har ikke vært tilstede ved møtene holdt 2019-11-19, 2019-10-16, 2019-09-11, 2019-05-15 eller 2019-04-11.
Dette er et brudd på §3b av utvalgets vedtekter.

~~Koordinator har forsøkt å komme i kontakt med maps, men dette har vært resultatløst. Foreningen har heller ikke hatt arrangementer på et års tid, så styret anser foreningen som inaktiv eller nedlangt.

Update 11.11.19

Styret har nå kommet i kontakt med tidligere leder av MAPS, og en har sammen kommet frem til at burde forsette prosessen med mistillit, da foreningen ikke er aktiv.

Foreningen eksisterer for øyeblikket kun i navn, men er ikke aktiv. Den blir sannsynligvis snart mer aktiv eller blir nedlagt. Jeg tror ikke foreningen fortjener stemmerett i FU. - Arne Tobias, tidligere leder av MAPS

Om foreningen blir aktiv igjen kan det vurderes medlemskap i utvalget på lik linje som andre søkerforeninger.

Mistillitsforslaget ble fremmet på møtet som ble holdt 2019-10-16 og ble forsøkt behandlet på møtet 2019-11-19 der det ble utsatt på grunn av manglende oppmøte. Nytt forsøk!

Referat:
Nytt styre er blitt opprettet for MAPS.

FUI mener det er flott at det er kommet et nytt styre, men at ettersom foreningen har vært inaktive såpass lenge burde stemmeretten bli inndratt. Hvis foreningen viser mer aktivitet fremover vil de kunne søke om stemmerett igjen på lik linje med andre foreninger.

Mistillitforslaget blir enstemmig vedtatt.

6 Eventuelt

Vedlegg:

  1. soknad-01-digitus.pdf
  2. soknad-02-mikro.pdf
  3. soknad-03-list.pdf
  4. soknad-04-defi.pdf
  5. soknad-05-defi.pdf
  6. soknad-06-cyb.pdf
  7. vedlegg-01-cyb.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.