Møte i Fordelingsutvalget

2019-05-15

Fjerde møte vår 2019

Referent: TBA

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent, men LIST og DEFI fikk ikke e-post før i dag.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Digitus Throwback fest

Er 500 nok for stoff til dekking av vinduer? Ja, mener Digitus.

Innvilget.

4.2 - Digitus Hyttetur

Pga. gjeld fra tidligere, blir søknadssummen redusert (som nevnt i søknaden) til 1824,–

Innvilget med redusert beløp.

4.3 - Fadderuken 2019

Kommer en kommentar fra CYB at denne saken har vært en gjenganger. Andre institutter støtter sine fadderuker i mye større grad, mens Ifi omtrent bruker minst til tross for at instituttet er størst på universitetet.

Er en god ide å ha en “Plan B”, nevnes det.

Fra tidligere har instituttet støttet rundt 20.000,–, men økonomiansvarlig i fadderstyret sier at tidligere styre mener de ikke fikk støttet noe. Instituttet sier derimot at de støttet mellom 20.000,– og 30.000,–.

I 2010 fikk fadderstyret 13.000,– fra instituttet, og budsjettet var på totalt 26.000,–.

Er ikke noe i veien for å ha en “Plan C” i stedet, hvor fordelingsutvalget heller støtter fadderstyret hvis Ifi ender opp med ikke å støtte.

FU kommer sannsynligvis allerede til å støtte 80.000,– av kveldsarrangementene under fadderuka, og derfor blir det skeivt hvis fordelingsutvalget også skal støtte dagsarrangementene, som Ifi virkelig burde støtte.

Styremiddagen faller i større grad under hva som kan søkes om fra FU.

Ingen dato fra instituttet om når de eventuelt støtter. Får kanskje svar i slutten av mai eller i begynnelsen av juni.

Det stemmes om å avslå søknaden: 9 for, 1 avholdende.

4.4 - Homebrew

Gjeld reduseres med søknadsbeløp: 1093.5,–

Innvilget.

4.5 - Ifi-Ordenen

Samme søknad som fra møte den 11-04-19

Søknaden kommer egentlig etter at medaljene allerede er kjøpt inn.

Innvilget.

4.6 - Mikro Escape Velocity

Nesten søknad som fra møte den 11-04-19. Mikro fikk 7000kr i støtte fra kulturstyret, som kan trekkes fra søknaden. Endelige tall på hvor mye som ble brukt av budsjettposter kommer på møtet.

7000,– trekkes derfor fra det originale søknadsbeløpet.

Totalt ble det brukt 10878,– ved Escape Velocity, så derfor er det totale søknadsbeløpet på 3878,–.

Innvilget.

4.7 - Defi

Blir kommentert på om at popsockets er eiendeler. Digitus søkte programrådet for design siden Fordelingsutvalget tidligere ikke har støttet slikt.

Koordinator nevner at popsockets kan i større grad bli sett på som rekrutteringsmateriale, og burde derfor kunne støttes av fordelingsutvalget.

9 for, 1 avholdende for å støtte 3699,–

Eventuelt

Støtte til arrangementer i fadderstyret

Ønsker man et nytt møte for å behandle søknader til fadderuka?

Blir meldt at samtlige foreninger skal søke om arrangementer i fadderuka, men er usikkert om det blir på sirkulasjon. Koordinator skal se hva det blir til, neste møte blir nok veldig tett på sommerferien i så fall.

Vedlegg:

  1. Søknad-03-fadderuka-fadderstyret.pdf
  2. Søknad-04-homebrew.pdf
  3. søknad-01-Digitus-prosjektstøtte-digitus.pdf
  4. søknad-02-DIGITUS-hyttetur-digitus.pdf
  5. søknad-05-DEFI-defi.pdf
  6. vedlegg-03-Regnskap-fadderuka-fadderstyret.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.