Møte i Fordelingsutvalget

2019-03-13

Andre møte vår 2019

Referent: Karl H. Totland

Deltagere med stemmerett:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Navet ønsker å flytte søknaden for Cava-fredag slik at den behandles først.

Godkjent med merknad over.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Cava-fredag

Søknad innvilget.

4.2 - CYB: CYB50 bok

Søknad innvilget.

4.3 - Digitus Semesterstøtte

Kommentar om at FU i utgangspunktet kun støtter 3.500,– i sosial styreaktivitet, mens Digitus totalt søker om 3.600,–. Post 1 blir senket med 100,–.

Søknad innvilget med redusert beløp.

4.4 - LI:ST Semesterstøtte

Saksopplysning: “Grill og chill” er fjernet. Beløp for hyttetur er endret. Nytt totalbeløp er 12.627,66

Søknad innvilget med redusert beløp.

4.5 - Defi: Frie midler

Dette er ikke noe som skal voteres over, da frie midler er automatisk innvilget

Søknad innvilget som nevnt over.

4.6 - FU: Sosiale midler

Søknad innvilget.

4.7 - Foreningsfesten

Det er skrevet feil beløp. Egentlig søknadsbeløp er 63.760,–

Det kommer spørsmål om hvorfor antall plasser er redusert. Det blir nevnt at det skal være for de som er foreningsaktive på Ifi, og MNSU har tidligere fått mange plasser selv om aktiviteten deres foregår på MatNat.

Flere plasser til linjeforeninger nevnes også. Digitus har liknende aktivitetsnivå som LI:ST og burde da også få samme antall plasser.

Kommer kommentar om “Andre kostnader”, men det er uvisst hva dette er for ettersom det er tatt fra forrige budsjett.

Søknad innvilges likevel med fullt beløp.

Sak 5 Eventuelt

Støtte av eiendeler ifb. CYB50

Man støtter ikke eiendeler, men CYB søker om veldig høye summer til noe som effektivt er eiendeler. Hva skal man egentlig forholde seg til?

Gjeninnføring av faste møter

Ja. Foreslås tidligere tidspunkter på onsdag.

ProgNett skal hete ProgSys

Dette ordnes.

Vedlegg:

  1. friemidler-defi.pdf
  2. søknad-01-CYB-CYB50_bok.pdf
  3. søknad-02-digitus-Semesterstøtte.pdf
  4. søknad-03-OPPDATERT-semsterstøtte.pdf
  5. søknad-03-list-semesterstøtte.pdf
  6. søknad-05-foreningsfesten.pdf
  7. søknad-06-cavafredag.pdf
  8. søknad-07-FU-sosialstotte.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.