Linjeforeningen for Informatikk: språkteknologi

Også kjent som LI:ST.

Linjeforeningen ved studiet Informatikk: språkteknologi

Søknader fra Linjeforeningen for Informatikk: språkteknologi

Også tidligere kjent som: pisk

År 2024

DatoLenke til møteLenke til søknad
2024-01-30 Første møte vår 2024 soknad-07-list-semester.pdf

År 2023

DatoLenke til møteLenke til søknad
2023-08-29 Første møte høst 2023 soknad-06-list-semester.pdf
2023-04-12 Fjerde møte vår 2023 soknad-03-list-prosjekt.pdf
2023-03-16 Tredje møte vår 2023 soknad-03-list-d2.pdf
2023-03-16 Tredje møte vår 2023 soknad-03-list-d1.pdf
2023-02-15 Andre møte vår 2023 soknad-05-list.pdf

År 2022

DatoLenke til møteLenke til søknad
2022-11-16 Tredje møte høst 2022 soknad-07-list.pdf
2022-09-14 Første møte høst 2022 soknad-02-list.pdf
2022-05-12 Femte møte vår 2022 soknad-04-list.pdf
2022-04-21 Fjerde møte vår 2022 soknad-07-list.pdf
2022-03-14 Tredje møte vår 2022 soknad-07-list.pdf
2022-02-16 Andre møte vår 2022 soknad-02-list.pdf
2022-01-18 Første møte vår 2022 soknad-04-list.pdf

År 2021

DatoLenke til møteLenke til søknad
2021-12-17 Femte møte høst 2021 soknad-02-list.pdf
2021-12-17 Femte møte høst 2021 soknad-01-list.pdf
2021-11-16 Fjerde møte høst 2021 soknad-03-list.pdf
2021-10-14 Tredje møte høst 2021 soknad-04-list.pdf
2021-09-16 Andre møte høst 2021 soknad-05-list.pdf
2021-08-12 Første møte høst 2021 soknad-01-list.pdf
2021-02-22 Første møte vår 2021 soknad-02-list.pdf

År 2020

DatoLenke til møteLenke til søknad
2020-11-16 Tredje møte høst 2020 soknad-01-list.pdf
2020-10-26 Andre møte høst 2020 soknad-01-list.pdf
2020-10-21 Sirkulasjonssak LI:ST Filmkveld soknad-01-list.pdf
2020-09-14 Første møte høst 2020 soknad-01-list.pdf
2020-01-24 Første møte vår 2020 soknad-03-list.pdf

År 2019

DatoLenke til møteLenke til søknad
2019-10-16 Andre møte høst 2019 søknad-04_list.pdf
2019-09-11 Første møte høst 2019 søknad-07_list-semsterstøtte-h19.pdf
2019-03-13 Andre møte vår 2019 søknad-03-list-semesterstøtte.pdf
2019-03-13 Andre møte vår 2019 søknad-03-OPPDATERT-semsterstøtte-list.pdf

År 2018

DatoLenke til møteLenke til søknad
2018-10-30 Andre møte høst 2018 søknad-04-list-danskebåten.pdf
2018-09-25 Første møte høst 2018 søknad-12-list-semsterstøtte.pdf
2018-05-16 Fjerde møte Vår 2018 søknad-04-list.pdf
2018-02-08 Første møte Vår 2018 søknad_03_list.pdf

År 2017

DatoLenke til møteLenke til søknad
2017-02-22 Første møte vår 2017 søknad_06_pisk_semesterstøtte_v17.pdf

År 2016

DatoLenke til møteLenke til søknad
2016-11-11 Fjerde møte høst 2016 søknad_03_pisk_semesterstotte.pdf
2016-11-11 Fjerde møte høst 2016 søknad_03_pisk_regnskap_v16.xlsx
2016-11-11 Fjerde møte høst 2016 søknad_03_pisk_merknader-regnskap-v16.txt
2016-04-01 Andre møte vår 2016 søknad_05_pisk_driftstøtte_v16.pdf

År 2015

DatoLenke til møteLenke til søknad
2015-08-15 Første møte høst 2015 søknad_om_representant_pisk.pdf
2015-08-15 Første møte høst 2015 søknad_05_pisk_regnskap_v15.pdf
2015-08-15 Første møte høst 2015 søknad_05_pisk_driftstøtte_h15.pdf