Møte i Fordelingsutvalget

2016-04-01

Andre møte vår 2016

Referent: Andreas Lind Johansen

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkallinga ble godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Agenda ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Referat fra forrige møte ble godkjent

Sak 4 Valg av koordinator

Andreas Lind Johansen stiller til koordinator Andreas ble valgt.

Sak 5 Behandling av søknader

5.1 Foreningsfesten

 • Diskusjon
  • Debatt rundt hvem som skal bli invitert til festen. Enighet om at festen burde favne bredt og inkludere alle foreninger
 • Merknader:
  • Må sjekke opp vedrørende sceneleie og vektere.
   • Scene burde kunne lånes av UiO
 • Vektere kan bli dekket av fakultetet (MatNat)

Godkjennes enstemmig

5.2 ­ TekNat

 • Diskusjon
  • Navet påpeker at det brukes mye penger på brus, snacks og kake til Age of Empires 2­ turneringen
  • FUI spør om vi vil støtte premier.
  • Spørsmål rundt styremiddag, dårlig stil å ikke ha noe aktivitet forrige semester og så søke om styremiddag.
  • Diskusjon rundt støtte til generalforsamling. Foreslår å kutte den ned til 200kr.
 • Merknader:
  • Styremiddagen strykes fra denne søknaden. Vi oppfordrer til å vurdere å søke om dette senere ettersom de gjennomfører mer aktivitet.
  • Semestersluttgrilling mangler antall deltakere, og blir derfor strøket. Ønsker også mer informasjon om dette arrangementet
  • FU ønsker en presisering av hva som menes med medlemmer i foreningen.
  • CYB påpeker at de ikke låner ut kaffekanner så lenge kaféen er åpen, derfor strykes posten Torsdags­lunsj.
  • Post om Generalforsamling reduseres til 200 kr, foreningen får sjølv prioritere hvordan disse pengene fordeles på de tre underpostene kake, snacks og drikke.

Godkjennes med merknader 12.820 kr av 17.720 kr

5.3 Svett

 • Diskusjon:
  • Svett søker om 200 kroner til generalforsamling, vi blir enig om at vi kjører en linje på maks 200 kr i støtte til generalforsamling.
 • Merknader: -Ingen merknader

Godkjennes enstemmig

5.4 Ifi ordenen

 • Diskusjon:
  • Joshi og Mathias presenterer søknaden
 • Merknader:
  • Ingen merknader

Godkjennes enstemmig

5.5 PI:SK

 • Diskusjon

 • Merknader

  • Reduserer posten om pensum til fortran ned til å bare støtte innkjøp av Linux Voice.
  • Stryker posten om støtte til avgift til foreningsfesten.

Godkjennes med merknader 905 kr av 4852 kr

5.6 FUI

 • Diskusjon
  • Johan presenterer søknaden
  • Utvalget lurer på om forkurs, inf1000­seminar og kursevalueringskveld kunne vært dekket av instituttet, det påpekes at dette er unaturlig for FU å dekke.
  • Påpekes at inf1000-seminaret også sponses delvis av Studielabben.
 • Merknader
  • Posten om ny duk til rollup justeres ned til 1761 kr, basert på regnskapstall
  • Stryker postene om forkurs og kursevaluering.
  • Søknaden mangler budsjett og regnskap

Godkjennes med merknader 3141 kr av 3928 kr

Sak 6 Eventuelt

6.1 Tilstedevær

FU vil fra nå kreve tilstedevær på møte for å kunne få behandlet en søknad.

6.2 Strategiplan for FU

FU ønsker å utvikle en strategiplan for hva vi ønsker å oppnå med pengene våre.

Strategiplanen er en utvidelse i detalj av FUs mandat som forklarer hva FU ønsker å oppnå på et mer langsiktig plan. F.eks er ønsket til FU mer aktivitet, flere foreninger, mer faglig innhold, få med studenter som faller utenfor eller lignende. Utvalget ønsker innspill fra alle foreninger og studentmassen ved instituttet.

6.3 Dårlig oppmøte på FU­møter

Koordinator oppfordres til å sende varsler til foreninger som har hatt dårlig oppmøte.

6.4 Formelle krav til å ha representant i FU

Det diskuteres rundt hva som skal kreves for å få ha representant i Fordelingsutvalget.

Vedlegg:

 1. 2016-04-01 møte i fordelingsutvalget.docx
 2. 2016-04-01-tanker til fu-møte.docx
 3. referat_2016_04_01.pdf
 4. søknad_01_foreningsfesten_2016.pdf
 5. søknad_02_teknat_driftstøtte_v16.pdf
 6. søknad_03_svett_driftstøtte_v16.pdf
 7. søknad_04_ifi-ordnenen_prosjektstøtte.pdf
 8. søknad_05_pisk_driftstøtte_v16.pdf
 9. søknad_06_fui.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.