Møte i Fordelingsutvalget

2023-02-15

Andre møte vår 2023

Referent: Elias Ramsvik

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Velkommen til vårens andre møte på Black box!

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjennes ved akklamasjon.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Agenda godkjennes ved akklamasjon.

Sak 3 Godkjenning av referat

Referat godkjennes ved akklamasjon.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Semesterstøtte - Output

Søknad innvilget.

4.2 Semesterstøtte - Ifi-padel

Søknad innvilget.

4.3 Semesterstøtte - SIFI

Søknad innvilget.

4.4 Prosjektstøtte - Toastjærn

Søknad innvilget.

4.5 Semesterstøtte - LI:ST

LIST møtte ikke opp.

4.6 Prosjektstøtte - FIFI

Det er noe diskusjon om man bør investere i en soundbox, da man har erfaringer med at slike investeringer stjeles. Dersom det er en forening som har ansvar, så er det enighet om at dette går fint. Videre kom det en innvending om at det går an å kjøpe en billigere.

Nødvendig at soundboxen skal deles av foreningene på IFI. FIFI er ansvarlige for oppbevaring og utleie av denne soundboxen. Blir påpekt at det kan være lurt å sikre høyttaleren mot tyveri.

Forslag om å revidere søknaden, fjerne punktet om støtte til T-skjorter og beholde søknad til soundbox.

Revidert søknad er innvilget.

4.7 Prosjektstøtte - Cyb

Søknad er innvilget

Sak 5 Eventuelt

Digitus lurer på hvordan man kan foreslå endringer til retningslinjer. Og det blir svart at alle foreninger kan sette sammen og foreslå endringer til retningslinjer og vedtekter på FU-møter. Ofte er dette gjort i samarbeid med andre foreninger og FU-styret.

Allmøte på FU neste onsdag kl 1615 på awk!

Vedlegg:

  1. Søknad toastjern.pdf
  2. Søknad-om-semesterstøtte-vår-2023-Oppdatert.pdf
  3. soknad-01-output.pdf
  4. soknad-02-ifipdl.pdf
  5. soknad-03-sifi.pdf
  6. soknad-04-toast.pdf
  7. soknad-05-list.pdf
  8. soknad-06-fifi.pdf
  9. soknad-07-cyb.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.