Møte i Fordelingsutvalget

2018-02-08

Første møte Vår 2018

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

 • Koordinator, Nikolas Papaioannou
 • Okonomians, Andreas Nyborg Hansen
 • Digitus, Julie Eldøy (Observatør)

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Referat fra forrige møte ble godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Mikro

 • Diskusjon
  • Digitus, Forskningsgruppene pleier å betale pizza, hvorfor gjør de ikke dette nå? - Signalbehandling ønsker ikke å sponse pizza
  • CYB, Kan materialene gjenbrukes og har dere lagerplass til dette. - Noen ting kan gjenbrukes, noe blir gitt til sonen, noe blir satt på agol. - Sonen tar kostnaden for alt av forbruk materiell.

Godkjennes enstemmig

4.2 - Verdande - H17

Merknader:
Utsettes til neste møte, grunnet at representanten ikke kjente godt til innholdet i søknaden. Verdande må stille med en representant som er kjent med innhold i søknad og regnskap.

4.3 - Verdande - V18

 • Diskusjon
  • Mange spørsmål om 5699 kr på kake er best bruk av penger.
  • Verdande mener kake er en god måte å markere kvinnedagen.
  • Lang diskusjon
  • De to viktigste punktene i søknaden er Kvinnedagen og Foreningsdagen.
  • CYB foreslår å øke Kvinnedagposten med 500kr, for å legge til rette for mer aktivitet.
 • Merknader:
  • Litt ymse småpirk i budsjett, hvor tall ikke legges helt opp. Ikke store beløp.
  • Godkjenner alt med unntak av Javafredag, grunnet at det ikke er sikkert at det blir arrangert.
  • Nytt beløp blir 11.972kr

Godkjennes med beløp 11.972kr enstemmig

4.4 - ProgNett

 • Diskusjon
  • Søker 300kr til generalforsamling. Maks Pleier å være 200. - Ingen ønsker å kutte i posten

Søknad på 519kr godkjennes enstemmig

4.5 - LI:ST

 • Diskusjon
  • Siden det er litt usikkerhet med antall arrangementer er det ønskelig at en kanskje søker litt mindre til styremiddag.
 • Merknader:
  • Setter ned styremiddag fra 3500kr til 2500kr.

Godkjennes med ny sum på 5940kr. 7 for 1 mot.

Sak 5 Eventuelt

Styret orienterer om noen endringer de ønsker å til retningslinjene. Forslag legges frem på allmøte.

Vedlegg:

 1. søknad_01_prognett-støttejavafredag.pdf
 2. søknad_02_mikro.pdf
 3. søknad_03_list.pdf
 4. søknad_04_verdande-v17.pdf
 5. søknad_05_verdande-v18.pdf
 6. verdande-budsjett1.pdf
 7. verdande-budsjett2.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.