Møte i Fordelingsutvalget

2020-09-14

Første møte høst 2020

Referent: Jeanette Kirkerud

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:

Det første møtet i fordelingsutvalget dette høstsemesteret holder sted over Zoom igjen, mandag 14/9 klokken 16:15.

Dere finner zoom-link her: https://uio.zoom.us/j/8756245350?pwd=RXF0Z2x2eGhlQlViaXZ2dFpqS1RoQT09

Meeting ID: 875 624 5350 Passcode: 442401

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Semesterstøtte H2020 - LI:ST

Det blir stilt spørsmål rundt antallet på hytteturen. Med kun 20 plasser risikerer man at styret selv ender opp med majoriteten av plassene. LIST har ikke tenkt på dette, men sier at de skal prioritere førsteårsstudenter og jobbe med å promoteringen av arrangementet for de nye studentene.

FUI etterspør en liten undersøkelse blant studentene om hvem som ønsker å reise. På denne måten kan man forsikre seg at det ikke blir en tur for styret bare. LIST mener det ikke burde være et problem.

Utvalget ønsker at LIST søker språktek-gruppen om støtte til mat.

Søknad enstemmig innvilget.

4.2 Semesterstøtte H2020 - Progsys

Progsys sender kun tre av sine styremedlemmer på hyttetuen, de resterende plassene går til førsteårsstudentene.

Det blir stilt spørsmål rundt antall plasser på hytten. Hytten som LIST har valgt rommer 20 og ikke 15 personer, Progsys skal derfor se mer på eventuell bytte av hytte. Dersom de får tilgang større hytte kommer det en ettersøknad for 5 personer.

Det blir påpekt at retningslinjene sier 90 kr til både brus og pizza. Egen post om brus (200kr) fjernes derfor.

Revidert søknadssum: 4923,-

Søknad enstemmig innvilget.

4.3 Semesterstøtte H2020 - Digitus

Det blir stilt spørsmål om retningslinjene rundt støtte til pizza på flere arrangementer. Det blir opplyst at faglige arrangementer havner utenfor denne maksgrensen.

dagen påpeker en skrivefeil i antall deltakere i post 8. Korrekt antall er 30 personer, ikke 20.

FUI spør om det har blitt søkt penger fra programrådet. Mikro legger til at programrådene ofte stiller seg positive til slike søknader. Digitus må søke støtte fra programrådet/instituttet.

Revidert søknadssum: 6829,-

Søknad enstemmig innvilget.

4.4 Prosjektstøtte - iFriluft

Søknad enstemmig innvilget.

4.5 Ettersøknad - iFriluft

LIST stiller spørsmål rundt bankutgiftene. iFriluft forklarer det er på grunn av kostnader fra å overføre penger til private kontoer ved utlegg.

Søknad enstemmig innvilget.

Sak 5 Vurdering av rettningslinjene om hyttetur

I rettningslinjene står det om hytteturer: “Maksimalt 150 kroner per person per natt til hytteturer ol. Det burde gjøres unntak for turer med stort omfang og som dekker store deler av studentmassen. F.eks Skitur til Hemsedal”

Navet mener at unntaket her er vagt definert, og anbefaler å vurdere en omformulering. De peker på at IFI-skitur sine 100 deltakere vanskelig kan regnes som “store deler av studentmassen”.

Vi ber foreningene se på hva de ønsker at dette punktet skal innebefatte. Hvor mange studenter ser de for seg at unntak bør gjøres for, og hva regnes egentlig som store deler av studentmassen.

Koordinator ønsker å påpeke at dette punktet trolig er vagt definert med vilje, slik at skjønn kan vises i enhver søknad. Retningslinjene er ikke ment som strenge regler, og unntak fra disse kan alltid gjøres dersom utvalget ønsker det.

Referat:

Flere mener at det er fint at punktet er definert vagt, ettersom dette tillater utvalget å bruke skjønn.

LIST er enig i den vage definisjonen, men legger også frem forslag om at støtten må ikke overskrive 50% av kostnadene til arrangementet.

FORSLAG: “Maksimalt 150 kroner per person per natt til hytteturer ol. For etablerte foreninger kan det gjøres unntak for turer av stort omfang og som dekker store deler av studentmassen. Støtten må da ikke overstige 50 % av kostnadene til arrangementet.”

Navet påpeker at tidligere har alle turene enten vært hytteturer for linjeforeningene eller IFI-skitur. De ønsker derfor at de nye retningslinjene skal være mer generelle nå som vi vil få andre typer turer i fremtiden.

Sak 6 Informasjon om FIF v/Hanna

Hanna orienterer om FIF.

Sak 7 Påminnelse om utvidet regnskap

Sak 8 Eventuelt

Vedlegg:

  1. soknad-01-list.pdf
  2. soknad-02-progsys.pdf
  3. soknad-03-digitus.pdf
  4. soknad-04-ifriluft.pdf
  5. soknad-05-ifriluft.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.