Møte i Fordelingsutvalget

2020-10-26

Andre møte høst 2020

Referent: Jeanette Kirkerud

Referat:

Det andre møtet i fordelingsutvalget dette høstsemesteret holder sted over Zoom igjen, mandag 26/10, klokken 16:15. Litt forsinket denne gang, fordi jeg er dårlig på mail. Og fordi jeg garantert gjør samme feil igjen, kan dere ta utgangspunkt i at søknadsfrist alltid er 1. i hver måned, dersom ikke annet er sagt :)

Dere finner zoom-link her: https://uio.zoom.us/j/8756245350?pwd=RXF0Z2x2eGhlQlViaXZ2dFpqS1RoQT09

Meeting ID: 875 624 5350 Passcode: 442401

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Godkjenning av agenda

Sak 3 Godkjenning av referat

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Prosjektstøtte - LI:ST

4.2 Prosjektstøtte - VIFI

4.3 Prosjektstøtte - Digitus

4.4 Ettersøknad - Digitus

Sak 5 Vurdering av rettningslinjene om hyttetur

I rettningslinjene står det om hytteturer: “Maksimalt 150 kroner per person per natt til hytteturer ol. Det burde gjøres unntak for turer med stort omfang og som dekker store deler av studentmassen. F.eks Skitur til Hemsedal”

Vi gikk igjennom dette punktet forrige gang, og fikk dette forslaget til nytt punkt: “Maksimalt 150 kroner per person per natt til hytteturer ol. For etablerte foreninger kan det gjøres unntak for turer av stort omfang og som dekker store deler av studentmassen. Støtten må da ikke overstige 50 % av kostnadene til arrangementet.”

Dersom deres forening har andre forslag, setter vi pris på om dere sender dem til fu-koordinator@ifi.uio.no i forkant av møtet!

Sak 6 Vurdering av rettningslinjen om pizza

I rettningslinjene står det om pizza: “Maksimalt ett arrangement med pizza/mat per forening per semester. (…)

  • Her gjøres det unntak for faglige arrangementer av en slik størrelse og varighet at det er naturlig å servere mat for å gjennomføre arrangementet. 90-kronersregelen gjelder fortsatt på slike arrangement.”

Utvalget har lenge gitt støtte til opptil flere arrangementer hvert semester som ikke har faglig påvirkning, spesielt til linjeforeninger. Koordinator ønsker å vite hva utvalget tenker om punktet, om det eventuelt bør endres, og i så fall til hva. Et forslag kan være å for eksempel slette ordet “faglige” fra rettningslinjen.

Sak 7 Korrigering av rettningslinjen om semesterrapport

I rettningslinjene står det om rapportering: “I etterkant av endt prosjekt for prosjektstøtte eller periode for semester- og driftsstøtte plikter foreningen å sende inn regnskap og rapport for prosjekt/periode.”

Da vi ikke praktiserer punktet slik det står nå, ønsker koordinator å endre dette: “I etterkant av hvert semester plikter foreningene som mottar støtte fra utvalget å sende inn regnskap og rapport for perioden.”

Sak 8 Eventuelt

Vedlegg:

  1. soknad-01-list.pdf
  2. soknad-02-vifi.pdf
  3. soknad-03-digitus.pdf
  4. soknad-04-digitus.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.