Møte i Fordelingsutvalget

2019-09-11

Første møte høst 2019

Referent: Karl Hole Totland

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

  • Ifi-skitur, Hanna

Referat:

Innkalling til første møte høst 2019.

Søknadsfrist 3.9.19

Nå er det lenge siden sist! Blir litt kort søknadsfrist, da jeg regner med at flere av dere allerede venter på at dette møte skal skje. Møtet blir den 11.09.19 klokken 16:00. Møtet blir på Awk

Etter dette møte, så prøver vi å ha søknadsfrist den 1. hver måned, med møtet ca 2 uker senere.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent

Sak 3.5 Introduksjon

Koordinator gir en liten introduksjon med informasjon om hva formålet med Fordelingsutvalget er. All denne informasjonen ligger her på nettsidene våre.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Digitus Semesterstøtte

Spørsmål fra koordinator:
Det er ført opp generalforsamlingskostnader på både denne og forrige

Svar fra Digitus:
Det som står på denne søknaden (om semesterstøtte) gjelder

Oppklaring rundt summen for styremiddag: Det er 3.500,– om man tar med styreaktiviteten.

Søknad innvilget.

4.2 - Digitus Arrangementstøtte

Det blir nevnt at generalforsamlingsposten er for høy.

Utstyr til utendørsaktivitet kuttes også.

Endelig søknadssum blir 850,–

Revidert sum innvilget.

4.3 - Homebrew

Søknad innvilget.

4.4 - Ifi-Skitur 2020

Denne søknaden er en del større enn i fjor.

Navet synes man skal gjøre mer ut av arrangementet, men koordinator nevner at det vil bety at man kan bruke mindre penger på annen aktivitet.

Søknadssummen står, og søknaden innvilges.

4.5 - ProgSys Fadderuka

Festivalteltturen ble ikke arrangert, som vil si at 4.500,– blir trukket fra søknadssummen.

Søknad innvilget med kun den ene posten, med 2.220,– som sum.

4.6 - Semesterstøtte Mikro

Denne hytteturen blir en god del dyrere enn det man vanligvis setter som grensen for hytteturer, med ønske om støtte på 9.200,–.

Blir foreslått å øke egenandelen for mat til 100,–, men det blir vanskelig siden Mikro allerede har begynt å ta betalinger.

CYB nevner at prisen på grisen kan ha gått opp, og foreslår at man sjekker opp mot tidligere kostnader.

Digitus er for at man skal støtte hyttetur, men foreslår at man kanskje skal kutte noen kostnader.

Koordinator foreslår at man senker støtten med

Søknad innvilget med totalt redusert søknadsbeløp på 14.070,–

4.6 - Semesterstøtte LI:ST

Søknad innvilget.

4.7 - CYB Prosjektstøtte

På grunn av litt for stor pågang i fadderuka, samt uforutsette kostnader, søker CYB om mer.

Søknad innvilget.

4.8 - ProgSys Prosjektstøtte

Blir foreslått å øke egenandelen.

Søknad innvilget, med redusert søknadsbeløp på 4.800,–.

Eventuelt

Blir foreslått å sette en hard grense på søknader fra CYB på grunn av deres økonomiske situasjon.

Kommer også et forslag om at FU kanskje kan støtte revisor/regnskapsfører for å fikse det.

Vedlegg:

  1. søknad-01_digitus_semesterstøtte.pdf
  2. søknad-02_digitus_arrangementstøtte.pdf
  3. søknad-03_homebrew_h2019.pdf
  4. søknad-04-cyb_IFI-skitur 2020.pdf
  5. søknad-05_Progsys studiestartuken.pdf
  6. søknad-06_Mikro_august.pdf
  7. søknad-07_list-semsterstøtte-h19.pdf
  8. søknad-08_ProgSys - Prosjektstøtte Hyttetur.pdf
  9. søknad-08_cyb - prosjektstøtte - studiestartuken 2019.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.