Koordinator

Nåværende koordinator - Philip Høeg Eriksen.

Møte- og søknadskoordinator i Fordelingsutvalget

Innehavere av rolle

Filer og søknader fra Koordinator

Dette er ofte filer som omhandler endringer i FU sine retningslinjer og vedtekter

År 2024

DatoLenke til møteLenke til fil/søknad
2024-03-19 Tredje møte vår 2024 Sak-4-Linjespesifikke-bedritsarrangementer-navet-koordinator.pdf

År 2023

DatoLenke til møteLenke til fil/søknad
2023-10-25 Tredje møte høst 2023 Forslag til endringer av retningslinjer og vedtekter i FU-koordinator.pdf
2023-10-25 Tredje møte høst 2023 Bilag til Forslag til endringer av retningslinjer og vedtekter i FU-koordinator.pdf
2023-05-24 Femte møte vår 2023 Saksoversikt monopol og bedriftskontakt-koordinator.pdf
2023-02-22 Allmøte 2023 vedlegg-presentasjon-koordinator.pdf
2023-01-25 Første møte vår 2023 Endring-semestersøknad-koordinator.pdf

År 2022

DatoLenke til møteLenke til fil/søknad
2022-11-16 Tredje møte høst 2022 soknad-11-FU-koordinator.pdf
2022-04-21 Fjerde møte vår 2022 sak-05-endring-retningslinjer-koordinator.pdf
2022-02-16 Andre møte vår 2022 soknad-08-J&E-koordinator.pdf
2022-02-16 Andre møte vår 2022 sak-5-forslag_til_nye_retningslinjer-koordinator.pdf
2022-01-18 Første møte vår 2022 vedlegg-01-Forslag til endring av retningslinjer V22-koordinator.pdf

År 2021

DatoLenke til møteLenke til fil/søknad
2021-03-22 Andre møte vår 2021 vedlegg-03-sponsorbudsjett_eksempel-koordinator.pdf
2021-03-22 Andre møte vår 2021 vedlegg-02-mail-fra-Digitus-koordinator.pdf
2021-03-22 Andre møte vår 2021 vedlegg-01-forslag-sponsoravtale-koordinator.pdf

År 2020

DatoLenke til møteLenke til fil/søknad
2020-02-26 Allmøte 2020 stønadfordeling-2020-02-11-koordinator.pdf

År 2019

DatoLenke til møteLenke til fil/søknad
2019-03-13 Andre møte vår 2019 søknad-07-FU-sosialstotte-koordinator.pdf

År 2018

DatoLenke til møteLenke til fil/søknad
2018-09-25 Første møte høst 2018 forslag_rettningslinjer-koordinator.pdf
2018-05-16 Fjerde møte Vår 2018 forslag for forhold foreninger skal ha til bedrifter for å få støtte fra fu-koordinator.pdf

År 2014

DatoLenke til møteLenke til fil/søknad
2014-05-15 Tredje møte vår 2014 vedtektsforslag-koordinator.pdf
2014-05-15 Tredje møte vår 2014 retningslinjer for søknader-koordinator.pdf
2014-04-09 Andre møte vår 2014 vedtektsforslag-koordinator.pdf
2014-04-09 Andre møte vår 2014 forslag_retningslinjer_for_søknader-koordinator.pdf

År 2012

DatoLenke til møteLenke til fil/søknad
2012-10-19 Andre møte høst 2012 2012.10.16 fu - foreningsinndelt oversikt-koordinator.pdf