Allmøte i Fordelingsutvalget

2020-02-26

Allmøte 2020

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Referat:

Da er det nok en gang duket for allmøte i fordelingsutvalget på Shell, onsdag den 26. februar klokken 16:15. Det er duket til valg av både koorinator og sekretær. Det blir også gjennomgang av det siste året i FU, både organisatorisk og økonomisk. Regnskapstall og ol. blir lagt til denne innkallelsen forløpene når det er klart.

Vedtekter

Retningslinjer

Oversikt over utdelt støtte

Formalia

Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Godkjenning av agenda

Godkjent.

Valg av tellekorps

Eirik Solheim Ølberg og Hilmar Elverhøy velges.

Årsberettning v/koordinator

Året 2019 har vært nok et godt år for fordelingsutvalget. Vi har hatt en gjevn aktivitet, der foreningene har blitt flikere til å sende inn gode søknader. I år har 84% av alle søknader har blitt godkjent, opp fra 77% i 2018. Frem over kan det være godt å se på rettningslinjer og se om det er murlighet for å løse opp regelverket. Vi har en stadig økene kapital og det er fult murlig for utvalget å dele ut mer penger samtidlig som en forvalter overskuddet på en ansvarlig måte. Det er en ballanse som stadig må finjusteres, det å ballansere ønsket om å støtte alle god aktivitet opp mot forsvarlig og fornuftig bruk av midler. Etter nå 3 år i utvalgets styre, vil det bli veldig sunt få inn nye engasjerte øyne som kan se på denne problemstillingen.

Det har også vært jobbet en del med å så opprettet en stiftelse, som skal ha som mandat til å forvalte overskidsmidlene på en forsvarlig måte. Dette har blitt langt på is intill videre, da det har vært vanskelig å få en konsensur på hvoradn dette blurde gjennomføres og organiseres. Selv med disse utfordringene er dette noe som burde tas tak i da kapitalen til FU er høy og pr i dag er det få sikkerhets mekanismer som sikrer forsvarlig forvalting i årene fremover.

- Andreas, avtoppende koordinator

Gjennomgang av økonomi

Koordinator går gjennom økonomi.

Studiestartuken splittet ut i egen post, siden UiO ville ha fokus på alkoholfritt arrangement, og Fadderstyret måtte da bare stille med dette. Fadderstyret fikk dekket alt av dette av UiO.

Hva er det som skal til for å kjøpe hytte, om det faktisk skal på banen?

  • Man må finne en som er aktuell, og mulig lån.
  • Burde lage et utvalg for å finne fordeler og ulemper

Koordinator nevner at det tidligere var en forening som gjorde en del store innkjøp, hvor de endte opp med å havne hos et styremedlem.

Man burde støtte flere prosjekter og arrangementer generelt.

Man kan endre på klausulen om eiendeler. FU er nå i en litt annen økonomisk situasjon enn de var da den ble innført.

Valg

Koordinator

Eirik Ølberg stiller.

Valgt ved akklamasjon

Sekretær

Jeanette Kirkerud stiller.

Valgt ved akklamasjon.

Oppdatering av vedtekter

Se utkast her

Endringer:

  • Noen redasjonelle oppdateringer. (Skivefeil og tegnsettingsfeil)
  • Endret økonomiansvarlig til sekretær.
  • Oppdatert utvalgets medlemmer.
  • Endret defenisjonen av ifi-student til å ligne resten av studentforeningene.
  • Endret ProgNett til ProgSys

Eventuelt

Vedlegg:

  1. stønadfordeling-2020-02-11-koordinator.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.