Møte i Fordelingsutvalget

2012-10-19

Andre møte høst 2012

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

 • Koordinator, Torgeir Lebesbye (torgeirl)
 • dagen@ifi, Johanne Håøy Horn (johannhh)
 • PING, Christopher Culina (chrisbc)
 • Navet, Amund Meisal (amundom)
 • Mikro, Magnus Vallestad (magnuval)
 • Mikro, Halfdan Solberg Bechman (halfdasb
 • FUI, SLily Xu (lilyx)
 • Pisk, Andreas Lind-Johansen (andrelin)

Referat:

1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

3 Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjent.

4 Status bokettersyn

4.1 CYB (kun IFI-orden)

Våren 2012 søkte Cybernetisk Selskab 3 000 kroner til posten «Oppstart av orden». Det var bilag for hele beløpet, men kun 2 050 kroner av beløpet gjelder IFI Orden. Resten er relatert til utmerkelser utdelt på fjorårets galla, men ikke i forbindelse med IFI Orden.

Etter å ha blitt gjort oppmerksom på feilen har Cybernetisk Selskab besluttet å tilbakebetale 950 kroner.

4.2 Foreningsfesten 2012

Regnskapet viser at egenandel (75 x 150 kroner og 1 x 70 kroner, total 11 320 kroner) og støtte fra FU (76 x 200 kroner) ga inntekter på totalt 26 520 kroner. Utgiftene fordeler seg på seks bilag, og utgjør totalt 24 958.10 kroner. Kontroll av kontoutskrifter og bilag avdekker ingen feil.

 1. juni ble det tilbakebetalt 6 361.90 kroner. Dette er 4 800 kroner i tilbakebetaling av støtte fra FU og overføring av et overskudd 1 561.90 kroner. Veldig bra!

4.3 Mikro (driftsstøtte vår 2012)

Verken koordinator eller det sitttende Mikrostyret har så langt fått tilgang til bilagene.

5 Status økonomi

Merknader til oversikt Posten «Felles» inkluderer kun Foreningsfesten 2012 da denne kom som en felles søknad fra flere foreninger. Det er imidlertid flere søknader fra enkeltforeninger som har en felles karakter både i organisering og art. Eksempler er IFI Skitur i regi av ProsIT i 2009 og Cybernetisk Selskab i perioden 2010-2013 for henholdsvis 38 762.50 og 80 000.00 kroner, IFI Fadderordning i regi av Cybernetisk Selskab i perioden 2009-2010 for 21 980.53 kroner, og IFI Galla i regi av Cybernetisk Selskab i perioden 2011-2012 for 18 000.00 kroner.

Det er ikke registert overføringer fra Navet i perioden 2008 til og med våren 2011 da Navet i den perioden mottok anslagsvis 300 000.00 kroner i FU-overføringen fra Dagen (for Dagen 2007 og Dagen 2008), 3 769.47 kroner i tilbakebetaling fra Cybernetisk Selskab for IFI Fadderordning 2009, og utbetalte 305 323.50 kroner i støtte fordelt på totalt 24 søknader.

5.1 Tilbakebetalinger

Cybernetisk Selskab har tilbakebetalt totalt 19 000 kroner siden forrige møte. Beløpet fordeler seg på 9 000 kroner til dekor, 5 000 kroner til kaffe og te på foreningskontoret, 5 000 kroner til PVC-bannere.

Per 16. oktober mangler tilbakebetalinger for ytterligere 1 000 kroner til dekor og 950 kroner i støtte til oppstart av orden.

5.2 Tilgjengelige midler

Per 16. oktober har FU 96 833.66 kroner på sin konto hos Navet og 433 057.29 kroner på sin konto hos Dagen, totalt 529 890.95 kroner.

5.3 Gjenstående søknader

Fotball på IFI (FIFI) og TekNat mangler fortsatt gyldige bankkontoer, og utbetalingene på henholdsvis 8 000 kroner og 5 950 kroner er derfor ikke utbetalt.

CYBs søknad om underskuddsgaranti på 5 000 kroner for høstens IFI Galla betales ikke ut før et eventuelt underskudd er dokumentert.

6 Eventuelt

Ingen eventueltsaker.

Vedlegg:

 1. 2012.10.16 fu - foreningsinndelt oversikt-koordinator.pdf
 2. 2012.10.19 møtereferat.odt
 3. 2012.10.19 møtereferat.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.